Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 186623-2022

08/04/2022    S70

România-București: Servicii de transport aerian ocazional

2022/S 070-186623

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI
Număr naţional de înregistrare: 22084517
Adresă: Strada: Cpt. Av. Alexandru Serbănescu, nr. 50
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Mirescu
E-mail: achizitii.igi@mai.gov.ro
Telefon: +40 0213132331
Fax: +40 0213132331
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igi.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de transport aerian ocazional intern si international de pasageri

Număr de referinţă: 22084517_2021_PAAPD1311764
II.1.2)Cod CPV principal
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal îl reprezintă achiziționarea de servicii de transport aerian intern si international.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Servicii de transport aerian de pasageri ocazional intern si internațional”, pe o perioadade 24 luni, este necesar în vederea asigurării serviciilor de transport aerian intern şi internaţional de pasageri, pentru realizarea misiunilor specifice autoritatii contractante, participarea personalului la activitati de relatii internationale, la nivelul instituţiilor europene, la cursuri de formare profesională, schimburi de experiență etc. si se v-a incheia cu toti ofertantii declarati admisi. 1. Contractele subsecvente vor fi atribuite prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului cadru conform art. 110 din H.G. 395/2016, iar elementele care vor face obiectul reluării competiţiei vor fi: preţul pentru serviciile de transport aerian solicitate, pentru destinatiile prevazute in caietul de sarcini si eventual altele noi, in funcţie de necesităţile achizitorului. 1. Acordul cadru se va încheia cu un numar preconizat de 3 operatori economici, numarul maxim fiind toti ofertantii declarati admisi. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecvenţa contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite este aproximativ bilunară sau ori de cate ori apare necesitatea indeplinirii unor misiuni specifice ale autoritatii contractante.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 80.916,40 lei fara tva pentru lot 1, 349.800,00 lei fara tva pentru lot 2, 139.920,00 lei fara tva pentru lot 3, 46.640,00 lei fara tva pentru lot 4, 15.000,00 lei fara tva pentru lot 5.

Cantitatea estimativă minimă a acordului-cadru este de 1247 bilete, respectiv:

662 bilete pentru Lotul nr. 1;

320 bilete pentru Lotul nr. 2;

185 bilete pentru Lotul nr. 3;

20 bilete pentru Lotul nr. 4;

60 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă maximă a acordului-cadru este 2158 bilete, respectiv:

1120 bilete pentru Lotul nr.1;

640 bilete pentru Lotul nr. 2;

243 bilete pentru Lotul nr. 3;

30 bilete pentru Lotul nr. 4;

125 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă care ar putea face obiectul unei singure comenzi ferme, respectiv a unui singur contract subsecvent este:

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 1;

Minim 1 bilet – maxim 50 pentru Lotul nr. 2;

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 3;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 4;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 5;

Valoarea estimativă a celui mai mare contract subsecvent:

80.916,40 lei fără TVA pentru Lotul nr. 1;

349.800,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 2;

139.920,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 3;

46.640,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 4;

15.000,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 5;

Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până la 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 11 598 892.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian intern

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Intern

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile interne prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 60 bilete

cantitate maxima 125 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de audiere în vederea identificării cetăţenilor străini aflaţi în centrele de cazare, ce provin din ţări care nu au reprezentanţe diplomatice pe teritoriul României

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile activitatilor de audiere în vederea identificării cetăţenilor străini aflaţi în centrele de cazare, ce provin din ţări care nu au reprezentanţe diplomatice pe teritoriul României prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 20 bilete

cantitate maxima 30 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de relatii internationale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 662 bilete

cantitate maxima 1120

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07 - BESA- Titlul X art. bugetar 58.16 - FRONTEX -Titlul X art. bugetar 58.16 - Mecanismul Financiar Norvegian - Asistenta Tehnica – Titlul X art. bugetar 58.09 Si fonduri bugetare -cap. 61.50.00 titlul II art. 20.06.01

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de returnare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale destinate activitatilor de returnare prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 320 bilete

cantitate maxima 640 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07 - BESA- Titlul X art. bugetar 58.16 - FRONTEX -Titlul X art. bugetar 58.16

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de transfer straini conform procedura DUBLIN

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale specifice activitatilor de transfer straini conform procedura DUBLIN, prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 185 bilete

cantitate maxima 243 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 186-483090
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 119430
Lot nr.: 1,5
Titlu:

Contract bilete avion

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 15
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 13
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 15
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Număr naţional de înregistrare: RO 477647
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
E-mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Adresă internet: http://www.tarom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 766.39 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 766.39 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113408
Lot nr.: 3
Titlu:

Acord cadru servicii transport aerian destinate activitatilor de transfer straini conform procedurii Dublin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9482566
Adresă: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021972
Țară: România
E-mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Adresă internet: www.dancopro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Număr naţional de înregistrare: RO 477647
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
E-mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Adresă internet: http://www.tarom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BBook Bed and Breakfast SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30394080
Adresă: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010991
Țară: România
E-mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Adresă internet: www.bbook.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WECO TMC S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6309553
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023782
Țară: România
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Adresă internet: www.wecotravel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 6519768
Adresă: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040392
Țară: România
E-mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Adresă internet: www.olimpic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 17926970
Adresă: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Adresă internet: www.travel-time.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 700 028.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 700 028.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113410
Lot nr.: 5
Titlu:

Acord cadru servicii transport aerian destinate transportului aerian intern

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WECO TMC S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6309553
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023782
Țară: România
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Adresă internet: www.wecotravel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 6519768
Adresă: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040392
Țară: România
E-mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Adresă internet: www.olimpic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Număr naţional de înregistrare: RO 477647
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
E-mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Adresă internet: http://www.tarom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BBook Bed and Breakfast SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30394080
Adresă: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010991
Țară: România
E-mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Adresă internet: www.bbook.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 17926970
Adresă: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Adresă internet: www.travel-time.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9482566
Adresă: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021972
Țară: România
E-mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Adresă internet: www.dancopro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 187 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 187 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113406
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord cadru servicii transport aerian destinate relatiilor internationale

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Număr naţional de înregistrare: RO 477647
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
E-mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Adresă internet: http://www.tarom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9482566
Adresă: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021972
Țară: România
E-mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Adresă internet: www.dancopro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WECO TMC S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6309553
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023782
Țară: România
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Adresă internet: www.wecotravel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 6519768
Adresă: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040392
Țară: România
E-mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Adresă internet: www.olimpic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 17926970
Adresă: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Adresă internet: www.travel-time.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BBook Bed and Breakfast SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30394080
Adresă: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010991
Țară: România
E-mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Adresă internet: www.bbook.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC J'INFO TOURS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 445220
Adresă: Strada Jules Michelet, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010458
Țară: România
E-mail: office@jinfotours.ro
Telefon: +4 0721104835
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 094 004.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 094 004.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113409
Lot nr.: 4
Titlu:

Acord cadru servicii transport aerian destinate activitatilor de audiere

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9482566
Adresă: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021972
Țară: România
E-mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Adresă internet: www.dancopro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WECO TMC S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6309553
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023782
Țară: România
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Adresă internet: www.wecotravel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 17926970
Adresă: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Adresă internet: www.travel-time.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BBook Bed and Breakfast SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30394080
Adresă: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010991
Țară: România
E-mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Adresă internet: www.bbook.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Număr naţional de înregistrare: RO 477647
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
E-mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Adresă internet: http://www.tarom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 6519768
Adresă: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040392
Țară: România
E-mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Adresă internet: www.olimpic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 139 920.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 139 920.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113407
Lot nr.: 2
Titlu:

Acord cadru servicii transport aerian destinate activitatilor de returnare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9482566
Adresă: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021972
Țară: România
E-mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Adresă internet: www.dancopro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 6519768
Adresă: Strada Vişana, Nr. 5, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040392
Țară: România
E-mail: congress@olimpic.ro
Telefon: +40 213305658
Fax: +40 213305123
Adresă internet: www.olimpic.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 17926970
Adresă: Strada Anton Pann, Nr. 2, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Adresă internet: www.travel-time.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WECO TMC S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6309553
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023782
Țară: România
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Telefon: +40 212422323
Fax: +40 212423118
Adresă internet: www.wecotravel.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM
Număr naţional de înregistrare: RO 477647
Adresă: Strada Calea Bucurestilor, Nr. 224F
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
E-mail: corporate@tarom.ro
Telefon: +40 212014723
Fax: +40 212014762
Adresă internet: http://www.tarom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BBook Bed and Breakfast SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 30394080
Adresă: Strada Maxim Gorki, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010991
Țară: România
E-mail: mihai@bbook.ro
Telefon: +40 733123534
Adresă internet: www.bbook.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 477 440.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 477 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/04/2022