С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 186812-2016

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: SMART 2016/0043 – Широколентово покритие в Европа
NDНомер на публикацията на обявлението186812-2016
PDДата на публикуване02/06/2016
OJНомер на броя на ОВ S105
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейската комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Economy and Coordination, Unit F4: European Semester and Knowledge Base
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен23/05/2016
DTКраен срок за подаване05/07/2016
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79310000 - Услуги по проучване на пазари
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС