Dienstleistungen - 186848-2022

08/04/2022    S70

Polen-Głuchołazy: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 070-186848

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 065-170591)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Głuchołazy
Nationale Identifikationsnummer: ZP.271.1.11.2022.JSz
Postanschrift: Rynek 15
Ort: Głuchołazy
NUTS-Code: PL523 Nyski
Postleitzahl: 48-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Sznajder
E-Mail: zp@glucholazy.pl
Telefon: +48 774092124
Fax: +48 774092101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.11.2022.JSz
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuchołazy pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki/kontenery lub/i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego PSZOK) oraz zagospodarowanie zebranych od mieszkańców Gminy Głuchołazy w ramach PSZOK odpadów komunalnych. Wyposażanie Punktu Obsługi Klienta (POK) w niezbędne worki i kolorowe ulotki z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.Szacunkowa ilość odpadów komunalnych jaka  może zostać zebrana z terenu Gminy Głuchołazy w trakcie 12 miesięcy realizacji umowy wynosi 8000 Mg.

Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 065-170591

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Dodatkowy kod lub kody CPV
Anstatt:

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90500000 Usługi związane z odpadami

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000 Usługi transportu odpadów

90533000 Usługi gospodarki odpadami

muss es heißen:

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90500000 Usługi związane z odpadami

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000 Usługi transportu odpadów

90533000 Usługi gospodarki odpadami

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Uzupełnienie II.2.7) Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 24 miesięcy, od dnia zawarcia umowy, przy czym zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż 27 czerwca 2022r. W zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy umowa będzie realizowana od dnia 5 lipca 2022r

muss es heißen:

Uzupełnienie II.2.7) Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 24 miesięcy, od dnia zawarcia umowy, przy czym realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej niż 27 czerwca 2022r. W zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy umowa będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia 5 lipca 2022r

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: