Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 186876-2023

29/03/2023    S63

Belgia-Bruxelles: Furnizarea de expertiză de la utilizatorii spațiului aerian pentru programul privind cerul digital european

2023/S 063-186876

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3 (SESAR)
Adresă: Rue de la Fusée 96
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1130
Țară: Belgia
E-mail: procurement@sesarju.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.sesarju.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13665
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetare și dezvoltare în domeniul managementului traficului aerian

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de expertiză de la utilizatorii spațiului aerian pentru programul privind cerul digital european

Număr de referinţă: S3JU/LC/013-CFT
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de sprijin de către utilizatorii spațiului aerian civil („UA”) în realizarea obiectivelor Cerului digital european prin furnizarea de servicii de consiliere.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 1
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Operațiuni aeriene globale și regionale, axate pe operațiuni aeriene între Europa și alte regiuni OACI și operațiuni aeriene regionale intra-europene

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60400000 Servicii de transport aerian
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi executate la următoarele locații:

• implicit: la sediul contractantului („la locație”);

• astfel cum sunt definite în sarcinile individuale: la o anumită locație în afara locației contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de asistență de către utilizatorii spațiului aerian civil („UA”) în cadrul operațiunilor aeriene globale și regionale, cu accent pe operațiunile aeriene dintre Europa și alte regiuni OACI și pe operațiunile aeriene regionale intra-europene.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Conform dosarului licitației publicat / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

SESAR – programul „Cerul digital”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Operațiuni de aviație comercială

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60400000 Servicii de transport aerian
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi executate la următoarele locații:

• implicit: la sediul contractantului („la locație”);

• astfel cum sunt definite în sarcinile individuale: la o anumită locație în afara locației contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de sprijin de către utilizatorii spațiului aerian civil („UA”) în cadrul operațiunilor de aviație comercială.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Conform dosarului licitației publicat / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

SESAR – programul „Cerul digital”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Operațiuni de aviație generală și de giravion

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60400000 Servicii de transport aerian
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Serviciile vor fi executate la următoarele locații:

• implicit: la sediul contractantului („la locație”);

• astfel cum sunt definite în sarcinile individuale: la o anumită locație în afara locației contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de sprijin de către utilizatorii spațiului aerian civil („UA”) în operațiunile de aviație generală și de giravion.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Conform dosarului licitației publicat / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

SESAR – programul „Cerul digital”.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/05/2023
Ora locală: 18:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/05/2023
Ora locală: 11:00
Locul:

Deschiderea va avea loc on-line. Pentru detalii suplimentare, a se consulta invitația la licitație disponibilă în dosarul licitației.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Pentru detalii suplimentare, a se consulta invitația la licitație disponibilă în dosarul licitației.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/03/2023