Услуги - 187435-2014

05/06/2014    S107    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Управление и разработване на ИТ и телекомуникационни инфраструктури

2014/S 107-187435

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 28.5.2014 г., 2014/S 102-177715)

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, на вниманието на: отдел „ИТ организация и ресурси“, 2925Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Електронна поща: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu


NB:

С настоящото оферентите се уведомяват, че обявление за поправка е публикувано във версията на английски език.