Pakalpojumi - 187435-2014

05/06/2014    S107    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: IT un telekomunikāciju infrastruktūras ekspluatācija un izstrāde

2014/S 107-187435

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 28.5.2014, 2014/S 102-177715)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, IT organizācijas un resursu daļa, 2925Luksemburga, LUKSEMBURGA. E-pasts: dti-ao-2014-02@curia.europa.eu


NB!

Ar šo pretendenti tiek informēti, ka ir publicēts paziņojums par labojumu angļu valodas versijā.