Služby - 187652-2020

23/04/2020    S80

Malta-Marsa: Poskytnutí mobilních komunikačních služeb a vybavení pro úřad EASO na Kypru

2020/S 080-187652

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EASO – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Obec: Marsa
Kód NUTS: MT001 Malta
PSČ: 1917
Země: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6172
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6172
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Azyl

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí mobilních komunikačních služeb a vybavení pro úřad EASO na Kypru

II.1.2)Hlavní kód CPV
64212000 Mobilní telefonní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Za účelem zajištění řádné mobilní komunikace a výměny informací v případě zaměstnanců na Kypru má úřad EASO v úmyslu uzavřít jednu rámcovou smlouvu o poskytování mobilních komunikačních služeb a souvisejících dodávek na celkovou dobu maximálně 4 let.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 139 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
32250000 Mobilní telefony
31712112 SIM karty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
II.2.4)Popis zakázky:

Za účelem zajištění řádné mobilní komunikace a výměny informací v případě zaměstnanců na Kypru má úřad EASO v úmyslu uzavřít jednu rámcovou smlouvu o poskytování mobilních komunikačních služeb a souvisejících dodávek na celkovou dobu maximálně 4 let. Počet aktuálně aktivních mobilních předplacených služeb se pohybuje kolem 10, který by se měl zvýšit v průběhu příštích 4 let na 50.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 139 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/05/2020
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/05/2020
Místní čas: 11:00
Místo:

Prostory úřadu EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů by měl uchazeč zaslat celé jméno, datum narození, státní příslušnost a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 2 pracovní dny předem úřadu EASO na adresu: contracts@easo.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: Gc.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/04/2020