Tjänster - 187659-2020

23/04/2020    S80

Belgien-Bryssel: Att stärka den europeiska högre utbildningens attraktionskraft: Studera i Europa

2020/S 080-187659

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, EAC — Education, Youth, Sport and Culture, EAC.C.3 — International Cooperation
Postadress: Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-post: EAC-UNITE-C3@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6198
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Att stärka den europeiska högre utbildningens attraktionskraft: Studera i Europa

Referensnummer: EAC/2020/OP/0001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80300000 Högre utbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den utvalda uppdragstagaren ska tillhandahålla en rad professionella tjänster och expertis, som tillsammans kommer att bidra till att öka den europeiska högre utbildningens synlighet och attraktionskraft.

Om Europa ska förbli mycket attraktivt som destination för internationellt rörliga studenter mot bakgrund av de nya regionala centrumen för högre utbildning, bör det fortsätta sina insatser för att främja global medvetenhet om den europeiska högre utbildningens höga kvalitet och rika mångfald.

Inom ramen för denna upphandling kommer kommissionen att köpa experttjänster och rådgivning för att fortsätta sitt samarbete med nationella marknadsföringsorgan och intressenter i syfte att komplettera nationella informations- och marknadsföringsinsatser avseende studie- och finansieringsmöjligheter. Tjänsterna kommer att främja den europeiska dimensionen av högre utbildning utanför Europa via webbplatsen Study in Europe (Studera i Europa), sociala medier och kommunikationsverktyg, en rad europeiska mässor för högre utbildning och verksamheter för ömsesidigt lärande för nationella marknadsföringsorgan.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80300000 Högre utbildning
72420000 Internetutvecklingstjänster
79342200 Säljfrämjande åtgärder
79421000 Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
79950000 Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Att stärka den europeiska högre utbildningens attraktionskraft: Studera i Europa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/07/2020
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/07/2020
Lokal tid: 14:30
Plats:

Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2020