Supplies - 188455-2018

28/04/2018    S83

Poland-Katowice: Rubber conveyor belts

2018/S 083-188455

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 075-167893)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telephone: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki–Staszic

Reference number: 621800251
II.1.2)Main CPV code
34312600 Rubber conveyor belts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 075-167893

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 08/05/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 18/05/2018
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 06/07/2018
Read:
Date: 16/07/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 08/05/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 18/05/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: