Services - 188531-2018

28/04/2018    S83

Magyarország-Budapest: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 083-188531

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Combino villamosok klímarendszeri motorjainak felújítása

Hivatkozási szám: T-244/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
50532100 Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Combino villamosok klímarendszeri motorjainak felújítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 83 815 776.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1.rész; Combino villamosok vezetőállás klíma kondenzátor motorjainak felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50532100 Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Combino villamosok vezetőállás klíma kondenzátor motorjainak felújítása:

84 db / 36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2.rész; Combino villamosok utastéri klíma befúvó motorjainak felújítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50532100 Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Combino villamosok utastéri klíma befúvó motorjainak felújítása.

129 db /36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3.rész; Combino villamosok utastéri klíma kondenzátorhűtő motorjainak felújítása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50532100 Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Combino villamosok utastéri klíma kondenzátorhűtő motorjainak felújítása.

249 db /36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4.rész; Combino villamosok hajtáskonténer hűtőmotorjainak felújítása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50532100 Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Combino villamosok hajtáskonténer hűtőmotorjainak felújítása.

162 db /36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 231-482545
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-244/I/17.
Rész száma: 1
Elnevezés:

Combino villamosok vezetőállás klíma kondenzátor motorjainak felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Méz utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: 'info@budaker.hu'
Telefon: +36 14245094
Fax: +36 12282291
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 701 876.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-244/II/17.
Rész száma: 2
Elnevezés:

Combino villamosok utastéri klíma befúvó motorjainak felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NE-TEKVILL Villamosgép-javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Május 1. utca 17.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: netekvill@t-online.hu
Telefon: +36 209826248
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 253 400.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-244/III/17.
Rész száma: 3
Elnevezés:

Combino villamosok utastéri klíma kondenzátorhűtő motorjainak felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NE-TEKVILL Villamosgép-javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Május 1. utca 17.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2250
Ország: Magyarország
E-mail: netekvill@t-online.hu
Telefon: +36 209826248
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 214 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-244/IV/17.
Rész száma: 4
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NE-TEKVILL Villamosgép-javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Május 1. utca 17.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2250
Ország: Magyarország
E-mail: netekvill@t-online.hu
Telefon: +36 209826248
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 26 646 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők:

I. rész; BUDAKER Kft., 1222 Budapest, Méz utca 11., 12248885-2-43

II. rész; NE-TEKVILL Kft., 2225 Üllő, Május 1. utca 17., 14088285-2-13

III. rész; NE-TEKVILL Kft., 2225 Üllő, Május 1. utca 17., 14088285-2-13

IV. rész; NE-TEKVILL Kft., 2225 Üllő, Május 1. utca 17., 14088285-2-13

Ajánlattevők:

I.részre:

Goldi-Módi Kft. 2300 Ráckeve, Szent János tér 3. 10433418-2-13.

BUDAKER Kft., 1222 Budapest, Méz utca 11., 12248885-2-43.

II.részre:

Goldi-Módi Kft. 2300 Ráckeve, Szent János tér 3. 10433418-2-13.

BUDAKER Kft., 1222 Budapest, Méz utca 11., 12248885-2-43.

NE-TEKVILL Kft., 2225 Üllő, Május 1. utca 17., 14088285-2-13.

III.részre:

Goldi-Módi Kft. 2300 Ráckeve, Szent János tér 3. 10433418-2-13.

BUDAKER Kft., 1222 Budapest, Méz utca 11., 12248885-2-43.

NE-TEKVILL Kft., 2225 Üllő, Május 1. utca 17., 14088285-2-13.

IV.részre:

Goldi-Módi Kft. 2300 Ráckeve, Szent János tér 3. 10433418-2-13.

BUDAKER Kft., 1222 Budapest, Méz utca 11., 12248885-2-43.

NE-TEKVILL Kft., 2225 Üllő, Május 1. utca 17., 14088285-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2018