Szolgáltatások - 188695-2016

03/06/2016    S106

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2016/S 106-188695

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szimics Ivett
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.ligetbudapest.org/ethnography
A felhasználói oldal címe: www.ligetbudapest.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Liget Budapest Néprajzi Múzeum – Tervpályázat.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Városliget Zrt. mint ajánlatkérő meghívásos, két szakaszos nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdet a Liget Budapest projekt keretében tervezett Néprajzi Múzeum épületének megtervezésére, a budapesti Városliget területén.

A Liget Budapest az új épületekkel, a Városliget zöldfelületének teljes megújításával, valamint a már itt működőintézmények rekonstrukciójával és fejlesztésével a jövőben Budapest egyik meghatározó, Európa-szerte ismert turisztikai és kulturális desztinációja, családi élményparkja lesz.

A jelen tervpályázat célja annak a tervezőnek a megtalálása, akinek pályaműve:

— funkcionálisan kielégíti a 21. századi múzeumi elvárásokat, flexibilis tereket biztosít a következő évtizedekre a beköltöző intézménynek és megfelelő körülményeket a látogatóbarát működéshez,

— a kortárs építészet legmagasabb színvonalán maradandó esztétikai élményt is nyújt a látogatónak és hozzájárul Budapest épített örökségének gazdagításához...

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Párbeszéd a környezettel:

— városképi beágyazottság,

— párbeszéd a környező épületekkel,

— párbeszéd a ligettel,

— az épület megközelítése,

— tájolás,

— parkolási és közlekedési rendszer,

— kerékpáros és gyalogos útvonalak.

2. Építészet és tömegalkotás:

— az épület építészeti összhatása, tömegeinek aránya,

— az épület egyedi, innovatív külső és belső megjelenése, jellege,

— az épület térkapcsolatai,

— az épület tereinek építészeti minősége.

3. Technológia és funkció:

— látogatói élmény,

— múzeumtechnológiai megoldások,

— funkcionális kapcsolatok,

— közlekedési rendszerek.

4. Fenntarthatóság:

— energiahatékonyság,

— egészség és komfort,

— vízgazdálkodás,

— építőanyagok környezetterhelése,

— innováció,

— ökológia.

5. Költségek:

— az épület kivitelezésének várható költsége.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 250-459059

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
29/04/2016
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 13
A résztvevő kkv-k száma: 0
Külföldi résztvevők száma: 9
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Napur Architect Kft. által vezetett pályázó-konzorcium
Postai cím: Laktanya utca 33 fsz./3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Internetcím: http://napur.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 360 000.00 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/05/2016