Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 188837-2019

23/04/2019    S79

Německo-Frankfurt am Main: Zprostředkovatelské služby týkající se reklamních služeb v oblasti náboru

2019/S 079-188837

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Poštovní adresa: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
PSČ: 60327
Země: Německo
Kontaktní osoba: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eiopa.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Poštovní adresa: Trg Republike, 3
Obec: Ljubljana
Kód NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
PSČ: 1000
Země: Slovinsko
E-mail: procurement@acer.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.acer.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Poštovní adresa: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Obec: Riga
Kód NUTS: LV006 Rīga
PSČ: LV-1050
Země: Lotyšsko
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Poštovní adresa: Gedimino pr 16
Obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: 01103
Země: Litva
Kontaktní osoba: General Procurement Team
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eige.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praca Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
E-mail: procurement@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.emsa.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Poštovní adresa: 103 rue de Grenelle
Obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75007
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Fusion for Energy
Poštovní adresa: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Obec: Barcelona
Kód NUTS: ES51 Cataluña
PSČ: 08019
Země: Španělsko
E-mail: info@f4e.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Jednotný výbor pro řešení krizí
Poštovní adresa: Treurenberg 22
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.srb.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: Domenico Scarlattilaan 6
Obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
PSČ: 1083 HS
Země: Nizozemsko
E-mail: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

Právo EU

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zprostředkovatelské služby týkající se reklamních služeb v oblasti náboru

Spisové číslo: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
79341000 Reklamní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zprostředkovatelské služby týkající se zprostředkování jakékoli internetové stránky/média zvolených veřejnými zadavateli za účelem zveřejnění volných pracovních míst pro veřejné zadavatele.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Viz rovněž internetová adresa uvedená výše.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní činnosti EU.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/05/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/05/2019
Místní čas: 14:00
Místo:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Dokumentace výběrového řízení (včetně specifikací nabídkového řízení) a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou dostupné na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. EIOPA neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích nabídkového řízení, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze.

Během 3 let po uzavření smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně (stranám), které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/04/2019