Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 188837-2019

23/04/2019    S79

Tyskland-Frankfurt am Main: Mäklartjänster avseende annonsering med anknytning till rekrytering

2019/S 079-188837

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Postadress: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60327
Land: Tyskland
Kontaktperson: Finance and Procurement Unit
E-post: procurement@eiopa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eiopa.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Postadress: Trg Republike, 3
Ort: Ljubljana
Nuts-kod: SI041 Osrednjeslovenska
Postnummer: 1000
Land: Slovenien
E-post: procurement@acer.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.acer.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Postadress: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Ort: Riga
Nuts-kod: LV006 Rīga
Postnummer: LV-1050
Land: Lettland
E-post: procurement@berec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.berec.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: Belgien
E-post: procurement@eda.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Postadress: Gedimino pr 16
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT011 Vilniaus apskritis
Postnummer: 01103
Land: Litauen
Kontaktperson: General Procurement Team
E-post: procurement@eige.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eige.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praca Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-post: procurement@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.emsa.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Postadress: 103 rue de Grenelle
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Postnummer: 75007
Land: Frankrike
E-post: procurement@esma.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fusion for Energy
Postadress: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Ort: Barcelona
Nuts-kod: ES51 Cataluña
Postnummer: 08019
Land: Spanien
E-post: info@f4e.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden
Postadress: Treurenberg 22
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.srb.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL329 Groot-Amsterdam
Postnummer: 1083 HS
Land: Nederländerna
E-post: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

EU:s lagstiftning

I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mäklartjänster avseende annonsering med anknytning till rekrytering

Referensnummer: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79341000 Reklam
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Mäklartjänster avseende medling mellan de upphandlande myndigheterna och de webbplatser/media vari de upphandlande myndigheterna valt att publicera sina platsannonser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Se även internetadressen som anges ovan.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 14:00
Plats:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten (inbegripet förfrågningsunderlaget) och ytterligare handlingar (däribland frågor och svar) finns tillgängliga på följande webbadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att besöka den regelbundet. Eiopa kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran, som har lämnats på denna webbplats. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget, som finns tillgängligt på den ovannämnda webbplatsen. Ingen information i pappersform kommer att ges.

Under de 3 år som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kommer den upphandlande myndigheten att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling för nya tjänster, som innebär en upprepning av tjänster, som liknar dem som den upphandlande myndigheten tilldelar den/de uppdragstagare, som erhåller detta kontrakt.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019