Tjänster - 188837-2019

23/04/2019    S79    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tyskland-Frankfurt am Main: Mäklartjänster avseende annonsering med anknytning till rekrytering

2019/S 079-188837

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt am Main
60327
Tyskland
Kontaktperson: Finance and Procurement Unit
E-post: procurement@eiopa.europa.eu
Nuts-kod: DE712

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.eiopa.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Trg Republike, 3
Ljubljana
1000
Slovenien
E-post: procurement@acer.europa.eu
Nuts-kod: SI041

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.acer.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Riga
LV-1050
Lettland
E-post: procurement@berec.europa.eu
Nuts-kod: LV006

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Europeiska försvarsbyrån
Rue des Drapiers 17-23
Brussels
Belgien
E-post: procurement@eda.europa.eu
Nuts-kod: BE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Europeiska jämställdhetsinstitutet
Gedimino pr 16
Vilnius
01103
Litauen
Kontaktperson: General Procurement Team
E-post: procurement@eige.europa.eu
Nuts-kod: LT011

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.eige.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Praca Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugal
E-post: procurement@emsa.europa.eu
Nuts-kod: DE712

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.emsa.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Frankrike
E-post: procurement@esma.europa.eu
Nuts-kod: FR101

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Fusion for Energy
Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Barcelona
08019
Spanien
E-post: info@f4e.europa.eu
Nuts-kod: ES51

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.fusionforenergy.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Gemensamma resolutionsnämnden
Treurenberg 22
Brussels
1049
Belgien
E-post: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Nuts-kod: BE10

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.srb.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Europeiska läkemedelsmyndigheten
Domenico Scarlattilaan 6
Amsterdam
1083 HS
Nederländerna
E-post: A-FI-PCS@ema.europa.eu
Nuts-kod: NL329

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.eiopa.europa.eu/

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

EU:s lagstiftning

I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mäklartjänster avseende annonsering med anknytning till rekrytering

Referensnummer: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79341000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Mäklartjänster avseende medling mellan de upphandlande myndigheterna och de webbplatser/media vari de upphandlande myndigheterna valt att publicera sina platsannonser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE712
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Se även internetadressen som anges ovan.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 14:00
Plats:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten (inbegripet förfrågningsunderlaget) och ytterligare handlingar (däribland frågor och svar) finns tillgängliga på följande webbadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att besöka den regelbundet. Eiopa kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran, som har lämnats på denna webbplats. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget, som finns tillgängligt på den ovannämnda webbplatsen. Ingen information i pappersform kommer att ges.

Under de 3 år som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kommer den upphandlande myndigheten att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling för nya tjänster, som innebär en upprepning av tjänster, som liknar dem som den upphandlande myndigheten tilldelar den/de uppdragstagare, som erhåller detta kontrakt.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 43031
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019