ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 188860-2019

Pateikti glaustą rodinį

23/04/2019    S79    Europos Komisija - Paslaugos - Kvietimas pareikšti norą dalyvauti konkurse - Nenurodyta 

Belgija-Briuselis: Prašymas laikiną apgyvendinimą siūlančioms įstaigoms suteikti kambarius Europos Komisijos, kitų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų pareigūnams ir darbuotojams

2019/S 079-188860


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys)

Europos Komisija, Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO), Avenue de Tervueren 41, Brussels1040, BELGIJA (BE)

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
For the attention of: PMO.2

El. p. PMO-HRT-CONTACT@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):
Elektroninė prieiga prie informacijos (URL):

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687

Paraiškų teikimas elektroniniu būdu (URL):

https://ec.europa.eu/HRT

Adresas, kuriuo galima gauti daugiau informacijos:
Pirmiau nurodyta kontaktinė informacija
Specifikacijas ir papildomus dokumentus galima gauti adresu:
Pirmiau nurodyta kontaktinė informacija
Paraiškas reikia siųsti:
Pirmiau nurodyta kontaktinė informacija
I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija ar agentūra arba tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendrojo pobūdžio viešosios paslaugos
I.4)Sutartis sudaroma kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne


II dalis: Kvietimo pareikšti susidomėjimą objektas

II.1)Šiam skelbimui apie kvietimą pareikšti susidomėjimą paskirtas pavadinimas:
Prašymas laikiną apgyvendinimą siūlančioms įstaigoms suteikti kambarius Europos Komisijos, kitų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų pareigūnams ir darbuotojams
II.2)Sutarties tipas ir darbų vykdymo, prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugos kategorija Nr. 17 viešbučių ir restoranų paslaugos
Darbų vykdymo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Visame pasaulyje
II.3)Išsamus kvietimo pareikšti susidomėjimą aprėpiamos (-ų) srities (-ių) apibūdinimas:
Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų pareigūnams ir darbuotojams kompensuojamos išlaidos, patirtos jų komandiruočių metu iki tokios sumos, kuri nustatyta galiojančiais reglamentais. Ypač, kalbant apie apgyvendinimą, pagrindinis principas yra laisvas Europos Komisijos pareigūnų ir kitų darbuotojų šiam tikslui skirtų patalpų pasirinkimas (jei jos kainuoja ne daugiau nei leidžiama finansinė viršutinė riba).
PMO siekia sudaryti laikiną apgyvendinimą siūlančių įstaigų ir (arba) viešbučių, apibrėžtų vietos įstatymuose (viešbučių, tinklų ir viešbučių rezidencijų, viešbučių, teikiančių nakvynės ir pusryčių paslaugą) sąrašą, kurie Europos Komisijos, kitų Europos Sąjungos institucijų ir agentūrų pareigūnams ir darbuotojams siūlo kambarius už tokią kainą, kuri neviršija reglamentais numatytos viršutinės ribos (įskaitant mokesčius, žr. priedą) jiems vykstant į komandiruotes visame pasaulyje.
Sąrašas bus publikuojamas Europos Komisijos, kitų Europos Sąjungos institucijų ir agentūrų pareigūnams ir tarpininkams.
Per komunikacijos kampaniją valstybės tarnautojams ir tarpininkams bus paskelbta apie privalumus, naudojantis sąraše įtrauktų apgyvendinimo įstaigų paslaugomis (kokybiškos paslaugos, taikomos kainos, vadybos paprastumas). Tos įstaigos, kurios siūlys geriausią kainą, gali pagrįstai tikėtis daugiau klientų.
Tačiau, šių įstaigų įtraukimas į sąrašą neturės jokio poveikio Komisijai, kitoms ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms ar jų darbuotojams ir tarpininkams. Komisija, kitos Europos Sąjungos institucijos, agentūros ir įstaigos nepasirašys jokios sutarties ar susitarimo. Pareigūnai ir kiti tarpininkai galės ir toliau laisvai pasirinkti apgyvendinimo įstaigą, nesvarbu, ar ji bus įtraukta į sąrašą, ar ne.
Veiklos vykdytojai, kurie pareikš susidomėjimą šiuo veiksmu, informuos apie turimų kambarių skaičių už tokias kainas, kurios neviršija reglamentais nurodytos viršutinės ribos, įsipareigos taikyti tokias kainas pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

Institucijos, pageidaujančios dalyvauti šiame kvietime pateikti pasiūlymus, turės užsiregistruoti Komisijos svetainėje: https://ec.europa.eu/HRT ir užpildyti nurodytus laukus.

Registracija galima iki 6 mėnesių iki šio pranešimo galiojimo pabaigos.
Vertinimo komitetas reguliaria posėdžiaus ir svarstys pasiūlymus, kurie nesiekia arba prilygsta reglamentais nustatytoms viršutinėms kainų riboms ir reguliariai atnaujins sąrašą.
Šis kvietimas išreikšti susidomėjimą yra 4 metų laikotarpiui. Priimančiosios organizacijos gali pateikti atnaujintas kainas per minėtą portalą. Šiuos atnaujinimus vėliau turės būti patvirtinti vertinimo komitetas.
Visoms į šį kvietimą teikti pasiūlymus sureagavusioms organizacijoms bus nusiųstas atsakymas dėl jų įtraukimo ar neįtraukimo į sąrašą. Visos nelaimėjusios suinteresuotosios šalys gali iš naujo teikti pasiūlymą po 6 mėnesių nuo pranešimo gavimo.
Šis pranešimas yra prašymas siūlyti kambarius visame pasaulyje už kainas, taikomas Europos Komisijos, kitų Europos Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų pareigūnams ir tarpininkams vykstant į komandiruotes.
Taikomos paslaugos ir siūlomos kainos bus įtrauktos į sąrašą (kuriame gali būti šalutinių sąrašų) ir galios 4 metus nuo šio skelbimo išsiuntimo datos.
Visos įstaigos kviečiamos pateikti informaciją vadovaujantis šio skelbimo nuostatomis, nurodant PMO kontaktinį asmenį. PMO įtrauks į sąrašą dalyvius, kurie tenkins kriterijus, minimus šiame pranešime ir kurie bus sėkmingai užsiregistravę svetainėje.
Asmeniniai duomenys bus apdorojami vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2018/1725 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jie ir pateikti atsakymai gali būti apdorojami tik siekiant įvertinti PMO gautus dokumentus.

Išsamią informaciją apie asmeninių duomenų apdorojimą galima rasti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? qid=1551774531729&uri=CELEX:32018R1725

II.4)Informacija apie dalis
Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą skirstomas į dalis: ne
Paraiškos gali būti teikiamos: tik dėl vienos dalies
II.5)Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: ne
II.6)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
Pagrindinis tikslas 55.11.00.00-4
II.7)Papildoma informacija:
1) Į sąrašą įtraukiamos kategorijos:
— viešbučiai,
— viešbučių rezidencijos,
— vasarnamiai,
— svečių namai.
Kiekviena įstaiga, tenkinanti reikalavimus, taikomus savo kategorijai, turės atitikti susijusius vietos įstatymus.
2) Patvirtinamieji dokumentai ir sąskaitos faktūros, kurias šios įstaigos pateikia pareigūnams ir kitiems darbuotojams, turi atitikti vietos įstatymus.
3) Tiekėjai turi nedelsiant informuoti PMO per portalą apie bet kokius pokyčius, kurie neleistų jiems tenkinti kainos kriterijaus, nurodyto prašyme;
4) Pasiūlytas kainas galima peržiūrėti;
5) Institucijos, pageidaujančios būti pašalintos iš sąrašo, turi pasinaudoti saityno programoje teikiama funkcija;
6) Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą galios 4 metus nuo šio skelbimo išsiuntimo į Europos Sąjungos leidinių biurą dienos.


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Tiekėjų, rangovų ar paslaugos teikėjų grupės, kuriai gali būti paskirta sutartis, teisinis statusas:
Nėra
III.2)Ekonominė ir finansinė padėtis:
Nėra
III.4)Profesinė kompetencija:
Nėra


IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.2)Paraiškų atmetimo priežastys
Pareiškėjams bus draudžiama dalyvauti sutarties procedūroje, jei:
a) jiems iškelta bankroto arba likvidavimo byla, jų verslo veikla sustabdyta, juos administruoja teismas, jie turi įsipareigojimų kreditoriams arba panašių įsipareigojimų, arba dalyvauja panašaus pobūdžio procedūrose, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose teisės aktuose arba reglamentuose;
b) jie yra pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesiniu elgesiu, ir priimtas nuosprendis yra neskundžiamas;
c) jie buvo pripažinti kaltais dėl sunkių profesinių nusižengimų;
d) jie nesilaikė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu;
e) jie yra pripažinti kaltais pateikę neteisingą informaciją, kurios reikalauja įgaliojantis departamentas;
f) kita: nėra
IV.3)Atrankos kriterijai:
Nėra
IV.4)Administracinė informacija
IV.4.1) Bylos nuorodos numeris: 2019/PMO2/HRTAMI
IV.4.2) Sąrašo, sudaromo po šio kvietimo pareikšti susidomėjimą, galiojimas: Sąrašas galios 4 metus nuo dienos, kurią šis skelbimas išsiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui.
Į sąrašą įtraukti skirtos paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu šio sąrašo galiojimo laikotarpiu, išskyrus 3 paskutiniuosius minėtojo laikotarpio mėnesius.
IV.4.3) Paraiškų pateikimo terminas: nėra
IV.4.4) Kalba (-os), kuria (-iomis) teikiamos paraiškos: Bet kuri ES oficialioji kalba


VI dalis: papildoma informacija

VI.1)Paraiškų pristatymas ir pateikimas:
-
VI.2)Papildoma informacija:
Nėra
VI.3)Šio skelbimo išsiuntimo data:
Nėra