L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 188860-2019

Uri l-lista b'inqas dettalji

23/04/2019    S79    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Stedina għall-wiri ta' interess - Mhux speċifikat 

il-Belġju-Brussell: Talba lil Stabbilimenti li Joffru Akkomodazzjoni Temporanja biex jipprovdi l-Kmamar Tagħhom lil Uffiċjali u Persunal tal-Kummissjoni Ewropea, Istituzzjonijiet, Aġenziji u Korpi tal-UE oħra

2019/S 079-188860


Taqsima I: L-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt

I.1)L-isem, l-indirizzi u l-punt(i) ta' kuntatt

Il-Kummissjoni Ewropea - PMO, Avenue de Tervueren 41, Brussels1040, IL-BELĠJU (BE)

Punt(i) ta' kuntatt
For the attention of: PMO.2

Email: PMO-HRT-CONTACT@ec.europa.eu

L-indirizz(i) tal-Internet:
Aċċess elettroniku għall-informazzjoni (URL):

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687

It-tfigħ tal-applikazzjonijiet b'mod elettroniku (URL):

https://ec.europa.eu/HRT

Aktar tagħrif jista' jinkiseb mill-:
Il-punt(i) ta' kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq
L-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti oħrajn jistgħu jinkisbu mill-:
Il-punt(i) ta' kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta' kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq
I.2)It-tip tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt
Istituzzjoni/Aġenzija Ewropea jew Organizzazzjoni Internazzjonali
I.3)L-attività ewlenija
Servizzi tal-Pubbliku Ġenerali
I.4)L-għoti tal-kuntratt f'isem l-awtoritajiet l-oħra li qegħdin joħorġu l-kuntratti
L-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt qiegħda tixtri f'isem Awtoritajiet oħra li qegħdin joħorġu l-kuntratti: le


Taqsima II: L-għan tas-sejħa għal espressjonijiet ta' interess

II.1)It-titlu mogħti lis-sejħa għal espressjonijiet ta' interess:
Talba lil Stabbilimenti li Joffru Akkomodazzjoni Temporanja biex jipprovdi l-Kmamar Tagħhom lil Uffiċjali u Persunal tal-Kummissjoni Ewropea, Istituzzjonijiet, Aġenziji u Korpi tal-UE oħra
II.2)It-tip ta' kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tat-twettiq
Servizzi
Nru tal-kategorija ta' servizz: 17 Servizzi ta' lukandi u ristoranti
Il-bini ewlieni jew il-post tax-xogħlijiet, il-post fejn jitwassal jew isir ix-xogħol: Id-dinja kollha
II.3)Deskrizzjoni tal-qasam jew l-oqsma li jaqgħu taħt is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess:
L-uffiċjali u l-persunal tal-Kummissjoni Ewropea u istituzzjonijiet, aġenziji u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea huma intitolati għar-rimborż tal-ispejjeż imġarrba waqt ix-xogħol tan-negozju tagħhom, sal-ammonti mwaqqfa mir-regolamenti fis-seħħ. B'mod partikolari, fir-rigward tal-akkomodazzjoni, il-prinċipju bażiku huwa l-għażla libera mill-uffiċjali u persunal ieħor tal-Kummissjoni Ewropea tal-faċilitajiet — maħluqa għal dan l-iskop, skont il-konformità ma' limitu massimu finanzjarju ta' kuljum.
Il-PMO jixtieq iwaqqaf lista inkluż stabbilimenti ta' akkomodazzjoni u/jew ta' lukandi kif imfissra mil-leġiżlazzjoni lokali (lukandi, katini u residenzi ta' lukandi, akkomodazzjonijiet bed and breakfast), li joffru l-kmamar tagħhom għal prezzijiet li ma jaqbżux il-limitu regolatorju (taxxi inklużi, ara l-Anness) lil uffiċjali u persunal tal-Kummissjoni Ewropea, istituzzjonijiet u aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea dwar l-ivvjaġġar tan-negozju madwar id-dinja.
Din il-lista se tkun irreklamata fost l-uffiċjali u l-aġenti tal-Kummissjoni Ewropea, istituzzjonijiet u aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea.
Kampanja ta' komunikazzjoni se jinfurmaw lil uffiċjali pubbliċi u aġenti dwar il-vantaġġi li jintużaw l-istabbilimenti indikati fil-lista (is-servizz tal-kwalità, prezzijiet applikabbli, l-immaniġġjar faċli). Dawk l-istabbilimenti bl-aħjar rati għalhekk jistgħu jistennew b'mod ġustifikat li jaraw iż-żieda fid-dħul tal-konsumaturi tagħhom.
L-inklużjoni ta' dawn l-istabbilimenti fil-lista madankollu mhi se taffettwa bl-ebda mod lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-UE jew l-uffiċjali u l-aġenti tagħhom. Il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-Unjoni Ewropea mhu se jiffirmaw l-ebda kuntratt jew ftehim. L-uffiċjali u aġenti oħra se jżommu l-għażla libera tal-istruttura tal-akkomodazzjoni, kemm jekk ikunu fil-lista proposta jew le.
L-operaturi li jesprimu interess f'dan l-eżerċizzju, billi jibagħtu n-numru ta' kmamar disponibbli u l-prezzijiet li ma jaqbżux il-limitu regolatorju, se jintrabtu li japplikaw dawn il-prezzijiet lill-uffiċjali u impjegati oħra.

Stabbilimenti li jixtiequ jieħdu sehem f'din is-sejħa se jkollhom jirreġistraw permezz tal-portal tal-Kummissjoni, https://ec.europa.eu/HRT u jimlew il-kaxxi indikati.

Ir-reġistrazzjoni se tkun possibbli sa 6 xhur qabel id-data tal-għeluq ta' dan l-avviż.
Kumitat ta' evalwazzjoni se jiltaqa' regolarment biex jaċċetta offerti ta' inqas minn jew daqs il-limitu regolatorju u se jimpenja ruħu li jaġġorna l-lista regolament.
Din is-sejħa għal espressjoni ta' interess hija għal perijodu ta' erba' (4) snin. L-organizzazzjonijiet ospitanti jistgħu jressqu, permezz tal-portal imsemmi qabel, aġġornamenti għall-prezzijiet. Dawn l-aġġornamenti se jkunu suġġetti għal aċċettazzjoni mill-kumitat ta' evalwazzjoni.
Risposta se tintbagħat mill-organizzazzjonijiet kollha li rrispondew għal din is-sejħa biex jiġu infurmati jekk humiex inklużi fil-lista jew le. Kwalunkwe parti interessata li ma jirnexxielhomx jistgħu jerġgħu japplikaw fi żmien 6 xhur wara n-notifika tar-risposta.
Dan l-avviż jikkostitwixxi talba għall-offerta ta' kmamar madwar id-dinja għal prezzijiet applikabbli għal uffiċjali u aġenti tal-Kummissjoni Ewropea, l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-Unjoni Ewropea fuq vjaġġi ta' negozju.
Is-servizzi applikabbli u l-prezzijiet proposti se jkunu inklużi f'lista (li tista' tinkludi listi sekondarji) b'validità ta' 4 snin mid-data tad-dispaċċ ta' dan l-avviż.
L-istabbilimenti kollha huma mistiedna jippreżentaw ruħhom skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-avviż billi jindikaw persuna ta' kuntatt mal-PMO. Il-PMO se jelenka parteċipanti li jilħqu l-kriterji msemmija f'dan l-avviż u li rnexxielhom jirreġistraw fil-portal tal-Internet.
Id-dejta personali se tkun ipproċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data. Din u t-tweġibiet ipprovduti jistgħu jiġu pproċessati biss għal skopijiet ta' evalwazzjoni tad-dokumenti li jaslu għand il-PMO.

Id-dettalji dwar l-ipproċessar tad-dejta personali huma disponibbli fuq: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? qid=1551774531729&uri=CELEX:32018R1725

II.4)Tagħrif dwar il-lottijiet
Din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess hi maqsuma f'lottijiet: le
L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru għal: lott wieħed biss
II.5)Tagħrif dwar is-sottokuntrattar
Is-sottokuntrattar huwa aċċettat: le
II.6)Il-vokabularju komuni dwar il-ksib (CPV)
L-għan ewlieni 55.11.00.00-4
II.7)Tagħrif Addizzjonali:
1) Il-kategoriji mniżżla se jkunu kif ġejjin:
— lukandi,
— residenzi f'lukandi,
— dwejriet,
— guest rooms.
Kull stabbiliment li jikkonforma, għall-kategorija tiegħu, mal-leġiżlazzjoni lokali rilevanti.
2) Id-dokumenti ta' prova u l-fatturi maħruġa mill-istabbilimenti lill-uffiċjali u impjegati oħra għandhom jikkonformaw mal-leġislazzjoni lokali;
3) Il-fornituri għandhom jinfurmaw immedjatament lill-PMO permezz tal-portal tal-Internet dwar kwalunkwe bidliet li minħabba fihom inkun impossibbli li jilħqu l-kriterju tal-prezz indikat fit-talba;
4) Il-prezzijiet proposti jistgħu jiġu riveduti;
5) L-istituzzjonijiet li jixtiequ jitneħħew mil-lista għandhom jużaw il-funzjonalità pprovduta fl-applikazzjoni tal-Internet;
6) Is-sejħa għal espressjoni ta' interess se jkollha validità ta' 4 snin mid-data li fiha jintbagħat dan l-avviż lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.


Taqsima III: It-tagħrif legali, ekonomiku, finanzjarju u tekniku

IIl.1)Il-forma legali li trid tittieħed mill-gruppi tal-fornituri, kuntratturi jew fornituri tas-servizz li lilhom jista' jingħata l-kuntratt:
Mhux applikabbli
IIl.2)Il-qagħda ekonomika u finanzjarja:
Mhux applikabbli
III.4)Il-ħila professjonali:
Mhux applikabbli


Taqsima IV: Il-proċedura

IV.1)It-tip ta' proċedura
Ristretta
IV.2)Ir-raġunijiet għat-twarrib
L-applikanti se jinżammu milli jieħdu sehem f'kuntratt jekk:
(a) huma falluti, qed jingħalaq in-negozju tagħhom jew waqqfu l-attivitajiet tan-negozju tagħhom, l-affarijiet tagħhom qegħdin ikunu amministrati mill-qorti, daħlu fi ftehim mal-kredituri, jew miżuri simili jew huma s-suġġett ta' xi proċeduri ta' dak it-tip, jew jinsabu f'xi sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista fil-leġiżlazzjoni jew ir-regolamenti nazzjonali;
(b) kienu nstabu ħatja ta' reat marbut mal-imġiba professjonali tagħhom permezz ta' sentenza li ma tistax tkun appellata;
(c) kienu nstabu ħatja ta' nuqqas serju fl-imġiba professjonali;
(d) ma mxewx mal-obbligi marbuta mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew tat-taxxi;
(e) huma ħatja ta' rappreżentazzjoni ħażina u serja fil-provvista tat-tagħrif meħtieġ mid-dipartiment tal-awtorizzazzjoni;
(f) oħrajn: mhux applikabbli
IV.3)Il-kriterji tal-għażla:
Mhux applikabbli
IV.4)Tagħrif amministrattiv
IV.4.1) In-numru ta' referenza tal-fajl: 2019/PMO2/HRTAMI
IV.4.2) Iż-żmien li fih tibqa' tgħodd il-lista li tirriżulta minn din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess: Il-lista se tkun valida għal 4 snin mid-data li fiha din in-notifika tintbagħat lill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
L-applikazzjonijiet biex wieħed jitniżżel fuq din il-lista, jistgħu jintbagħtu f'kull ħin matul il-perijodu li fih tibqa' valida din il-lista, bl-eċċezzjoni tal-aħħar 3 xhur ta' dak il-perijodu.
IV.4.3) Il-limitu taż-żmien għat-tfigħ tal-applikazzjonijiet: mhux applikabbli
IV.4.4) Il-lingwa (il-lingwi) li bih (bihom) għandhom isiru l-applikazzjonijiet: Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE


Taqsima VI: Tagħrif kumplimentari

VI.1)Il-preżentazzjoni u t-tfigħ tal-applikazzjonijiet:
-
VI.2)Tagħrif addizzjonali:
Mhux applikabbli
VI.3)Id-data tad-dispaċċ ta' dan l-avviż:
Mhux applikabbli