Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 189095-2018

02/05/2018    S84

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt fuq servizzi relatati mal-koordinazzjoni u l-provvista ta' appoġġ lin-netwerk tal-EURES

2018/S 084-189095

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Dan l-avviż huwa għal informazzjoni minn qabel biss

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Head of Unit EMPL/D.1
Posta elettronika: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikazzjoni
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt fuq servizzi relatati mal-koordinazzjoni u l-provvista ta' appoġġ lin-netwerk tal-EURES

Numru ta' referenza: VT/2018/013
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71621000 Analiżi teknika jew servizzi ta' konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema hu dritt fundamentali mogħti liċ-ċittadini tal-Unjoni permezz tal-Artiklu 45 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Barra minn dan, il-mobilità tax-xogħol Ewropew tista’ tikkontribwixxi għall-impjieg billi tiżgura tqabbil effettiv bejn il-provvista u d-domanda tax-xogħol.

EURES hija netwerk ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) tal-UE u l-Istati Membri taż-ŻEE, l-Iżvizzera, u l-imsieħba tagħhom. L-EURES tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq tax-xogħol Ewropew billi tiffaċilita l-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fl-UE, billi tnaqqas l-ostakli fis-suq tax-xogħol Ewropew, u billi ttejjeb it-trasparenza tas-suq tax-xogħol.

Għal dawn ir-raġunijiet, l-EURES tipprovdi informazzjoni, pariri u servizzi ta' gwida lil kull min qed ifittex xogħol u lil kull min jimpjega.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe sit ieħor avżat fis-sejħa għall-offerti, iżda mhux fil-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop ta' din is-sejħa huwa li jiġi stabbilit Qafas ta' Kuntratt biex jassisti lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipprovdi appoġġ orizzontali lin-netwerk tal-EURES u b'hekk ittejjeb is-servizzi tal-EURES fuq il-post madwar l-Unjoni skont il-bażi legali tal-EURES.

In-netwerk tal-EUERES huwa mibni fuq strateġija deċentralizzata fejn il-provvista ta' servizzi lill-utenti finali titwettaq fil-livell nazzjonali u reġjonali / lokali mill-imsieħba tal-EURES. Is-servizzi li ser jingħataw għalhekk huma ffukati fil-parti l-kbira biex jipprovdu appoġġ u għajnuna għall-benefiċċju tal-membri tan-netwerk, filwaqt li jkun żgurat li l-istrateġiji globali tal-Unjoni Ewropea dwar il-mobilità bejn is-suq, il-politika tal-impjieg u l-komunikazzjoni huma kkunsidrati bis-sħiħ.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.3)Id-data stmata tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt:
02/07/2018

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/04/2018