TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 189158-2022

11/04/2022    S71

Poland-Warsaw: Catheters

2022/S 071-189158

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Piotr Kowalski
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496522
Internet address(es):
Main address: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa drobnego asortymentu medycznego

Reference number: IHIT/P/127/2021
II.1.2)Main CPV code
33141200 Catheters
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego asortymentu medycznego (części 1 - 5). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ - Specyfikacji asortymentowo - cenowej. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 387 432.37 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cewniki: od odsysania drzewa oskrzelowego, Nelaton, Foleya, pojemniki, końcówki, zaciski, uchwyty, dreny i mankiety goleniowo - udowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Klipsy naczyniowe i polimerowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141122 Surgical staples
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku oraz do punkcji mostka

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cewniki naczyniowe do embolektomii z pojedyńczym światłem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw T na rurkę tracheostomijną, anestetyczny układ oddechowy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655768
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Cewniki: od odsysania drzewa oskrzelowego, Nelaton, Foleya, pojemniki, końcówki, zaciski, uchwyty, dreny i mankiety goleniowo - udowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. k.
Town: Tychy
NUTS code: PL22C Tyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 123 361.62 PLN
Total value of the contract/lot: 141 596.60 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Klipsy naczyniowe i polimerowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Beryl Med Poland Sp. z o.o.
Town: Józefów
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 578.25 PLN
Total value of the contract/lot: 25 770.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku oraz do punkcji mostka

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Cewniki naczyniowe do embolektomii z pojedyńczym światłem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Agencja Naukowo - Techniczna SYMICO Sp. z o.o.
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 152.50 PLN
Total value of the contract/lot: 2 360.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Zestaw T na rurkę tracheostomijną, anestetyczny układ oddechowy

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2022