Építési beruházás - 189334-2018

02/05/2018    S84

Magyarország-Paks: Építési munkák

2018/S 084-189334

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK06065
Postai cím: Dózsa Gy. út 55-61.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Telefon: +36 75500536
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.paks.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Fehérvári út 29. /2132. hrsz/

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.

A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása, az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban (2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú,valamint UEFA III. kategóriájú, új 4500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadion építése. A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg, az építtető a használatbavételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.

a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek,valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.

c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;

d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Elbontandó létesítmények.

Jelenlegi főlelátó, bruttó beépített terület: 12,63 m x 35,57 m = 449,25 m2.

Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok,használaton kívüli közművek,kerítések,kisebb építmények,ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek,szerelt lelátók).

Megtartandó létesítmények.

Klub épület,fogadóépület,pályavilágítás,labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme,megóvása a kivitelezési munkák alatt.

A létesítendő labdarúgó stadion alapadatai.

Tervezett beépített terület: 3932,7 m2.

Tervezett burkolt felület: 6557,43 m2.

Tervezett hasznos alapterület összesen: 2266,17 m2.

Ebből:

— A lelátó 1719,71 m2,

— B lelátó 405,20 m2,

— C lelátó 59,67 m2,

— V lelátó 81,59 m2.

Legnagyobb építménymagasság: 7,94 m.

Előregyártott vasbeton szerkezet: 930,8 m3.

Acél tartószerkezet: 165,33 to.

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés, locsolókút létesítése.

Az építmény tervezett alapfunkciója.

— labdarúgó stadion,

— jegypénztárak, öltözők, karbantartási helyiségek, szektoronkénti büfék és WC-k,

— kiemelt vendégek számára kialakított VIP rendezvénytér és ún. SKY-BOX-ok,VIP lelátó,

— média számára kialakított helyiségek,

— kiszolgáló és üzemeltetést irányító irodák,tárgyalók.

Ütemezés:

I. ütem: „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.

II. ütem: „C” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.

III. ütem: „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016-17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.

IV. ütem: jelenlegi főlelátó bontása, az „A” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 180 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig.

A munkaterület átadásra az I. és a II. ütem használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kerül sor.

A klubépület,a fogadóépület,a hátsó edzőpályák folyamatos működése és a centerpályán a PAKS FC hazai bajnoki mérkőzéseinek lebonyolíthatósága biztosítandó az összes megvalósítási ütem alatt.Meccsnapokon a meccs kezdete előtt 3 órával a munkavégzést be kell fejezni,a munkaterületet le kell zárni és el kell hagyni.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 132-269469

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 997 289 093.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) A szerződés időtartama pontjában megadott időtartamok naptári napokban értendők.

A szerződés módosításának dátuma: 2018. március 28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Fehérvári út 29. /2132. hrsz./

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.

A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása, az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban (2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú,valamint UEFA III. kategóriájú, új 4500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadion építése.A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg, az építtető a használatbavételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.

a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek,valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.

c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;

d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Elbontandó létesítmények.

Jelenlegi főlelátó, bruttó beépített terület: 12,63 m x 35,57 m = 449,25 m2.

Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok, használaton kívüli közművek, kerítések, kisebb építmények, ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek,szerelt lelátók).

Megtartandó létesítmények.

Klub épület, fogadóépület, pályavilágítás, labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme,megóvása a kivitelezési munkák alatt.

A létesítendő labdarúgó stadion alapadatai.

Tervezett beépített terület: 3932,7 m2.

Tervezett burkolt felület: 6557,43 m2.

Tervezett hasznos alapterület összesen: 2266,17 m2.

Ebből:

— A lelátó 1719,71 m2,

— B lelátó 405,20 m2,

— C lelátó 59,67 m2,

— V lelátó 81,59 m2.

Legnagyobb építménymagasság: 7,94 m.

Előregyártott vasbeton szerkezet: 930,8 m3.

Acél tartószerkezet: 165,33 to.

Egyéb kiszolgáló létesítmények.

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés, locsolókút létesítése.

Az építmény tervezett alapfunkciója.

— labdarúgó stadion,

— jegypénztárak, öltözők, karbantartási helyiségek, szektoronkénti büfék és WC-k,

— kiemelt vendégek számára kialakított VIP rendezvénytér és ún. SKY-BOX-ok,VIP lelátó,

— média számára kialakított helyiségek,

— kiszolgáló és üzemeltetést irányító irodák,tárgyalók.

Ütemezés:

I. ütem: „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.

II. ütem: „C” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.

III. ütem: „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016-17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.

IV. ütem: jelenlegi főlelátó bontása, az „A” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 180 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig.

A munkaterület átadásra az I. és a II. ütem használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kerül sor.

A klubépület,a fogadóépület,a hátsó edzőpályák folyamatos működése és a centerpályán a PAKS FC hazai bajnoki mérkőzéseinek lebonyolíthatósága biztosítandó az összes megvalósítási ütem alatt.Meccsnapokon a meccs kezdete előtt 3 órával a munkavégzést be kell fejezni,a munkaterületet le kell zárni és el kell hagyni.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 590
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 997 289 093.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Munkaterület.

„4.1. A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelők feladata. A munkaterület átadása három ütemben valósul meg:

4.1.1. I. ütem: A „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáihoz szükséges munkaterület a Megrendelő1 a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó birtokába.

4.1.2. II. ütem: A „C” lelátó és az ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáihoz szükséges munkaterület a Megrendelő2 és Megrendelő1 a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó birtokába.

4.1.3. III. ütem: A „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáihoz szükséges munkaterület a Megrendelő2 és Megrendelő1 2018. május 13-án bocsátja a Vállalkozó birtokába.

4.1.4. IV. ütem: A jelenlegi főlelátó bontásához szükséges, és az „A” lelátó és ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáihoz szükséges munkaterület a Megrendelő1 2018. július 1-én bocsátja a Vállalkozó birtokába.

Az átadás-átvételi eljárásokról a Megrendelők, és a Vállalkozó jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel ténye, annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés, stb.) és körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Megrendelők tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a) bekezdése szerinti tulajdonosi nyilatkozatnak minősül.”.

A Szerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.1. Teljesítési határidő:

6.1.1. I. Ütem: A „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 2018. június 30., amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

6.1.2. II. Ütem: A „C” lelátó és az ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 2018. június 30., amelybe a műszaki átadás-átvételi és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

6.1.3. III. Ütem: „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 2018. július 16., amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

6.1.4. IV. ütem: „A” jelenlegi főlelátó bontásához szükséges, és az „A” lelátó és ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 2019. február 15. amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bek c).

A Vállalkozó a „B” lelátó földmunkái során jelentős számú, eddig ismeretlen nyomvonalon és mélységben található vezetéket talált.A területről pontos közmű térkép nem állt,és nem áll rendelkezésre.

A vezeték feltárása nehézségekbe ütközött.A kutatóárkokat csak óvatos kézi munkával,körültekintően lehetett kialakítani,ami az időjárási körülmények között időigényes feladat volt.A feltárás során megállapítást nyert, hogy a részben feltárt vezetékek nem teszik lehetővé az eredeti terveken szereplő szennyvízelvezetés nyomvonalának kiépítését.

Fenti ok miatt Kivitelező a szennyvízelvezetés nyomvonalának áttervezését más nyomvonalon történő megépítését vállalta.

A fenti előre nem látható tények miatt,a kézi erővel kialakított kutatóárkok,valamint a telken belüli szennyvízhálózat áttervezésének időigénye, ezek előre nem látható műszaki szükségszerűsége a Vállalkozónak időveszteséget okoz,ezért szükséges az egyes ütemek teljesítési határidejének módosítása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 997 289 093.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 997 289 093.00 HUF