Palvelut - 189827-2020

24/04/2020    S81

Liettua-Vilna: Sukupuolten tasa-arvonäkymät tekoälyn ja verkkoalustatyöskentelyn muokkaamilla työmarkkinoilla

2020/S 081-189827

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Postiosoite: Gedimino av.16
Postitoimipaikka: Vilnius
NUTS-koodi: LT011 Vilniaus apskritis
Postinumero: LT 01103
Maa: Liettua
Sähköpostiosoite: procurement@eige.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.eige.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6319
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sukupuolten tasa-arvo

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sukupuolten tasa-arvonäkymät tekoälyn ja verkkoalustatyöskentelyn muokkaamilla työmarkkinoilla

Viitenumero: EIGE/2020/OPER/06
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73110000 Tutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän hankintamenettelyn päätavoitteena on valita paras ehdotus selvitykseksi, jota käytetään Euroopan tasa-arvoinstituutin vuoden 2021 toiselle puoliskolle ajoittuvan EU:n neuvoston Slovenian puheenjohtajakauden raportin perustana. Tämän sopimuksen perusteella suoritettavan selvityksen tulee keskittyä Beijingin toimintaohjelman F-alueen ”naiset ja talous” 3:n strategisen tavoitteen toteuttamiseen eli siis F1: ”naisten taloudelliset oikeudet ja itsenäisyys”, F5: ”sukupuolisidonnaisen ammatillisen eriytymisen hoitaminen” ja F6: ”työn ja yksityiselämän tasapaino”.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LT LIETUVA
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erityistavoite 1: ymmärtää paremmin tekoälyyn liittyvää työmarkkinoiden muutosta, työpaikan ihmissuhteita, työoloja, työn ja sen sisällön järjestämistä sukupuolinäkökulmasta, kun lähtökohtana on EU:n tekoälyä koskeva lähestymistapa ja EU:n tasa-arvostrategia 2020–2025,

Erityistavoite 2: ymmärtää paremmin verkkoalustatyötä tekevien naisten ja miesten työoloja ja työtapoja sukupuolinäkökulmasta, kun lähtökohtana on eurooppalainen yhteistyötalouden toimintasuunnitelma,

Erityistavoite 3: ymmärtää paremmin verkkoalustatyön sääntelyhaasteita ja niiden vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon sekä näiden asioiden hoitamiseksi tehtyjä EU:n ja kansallisia linjavalintoja, kun lähtökohtana on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja avoimista ja ennakoitavista työehdoista annettu direktiivi 2019/1152.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: menetelmäehdotuksen laatu, myös hankkeen asiayhteyden arviointi / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: työn ja resurssien organisointi / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 40 prosenttia
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 10
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/06/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/06/2020
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Euroopan tasa-arvoinstituutin toimitilat.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua tarkkailijana valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan osallistumisaikeestaan viimeistään 2 työpäivää etukäteen tämän ilmoituksen kohdassa I) mainittuun osoitteeseen ja mainitsemaan samalla tämän hankintamenettelyn viitenumero.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/04/2020