Palvelut - 189828-2020

24/04/2020    S81

Espanja-Torrejón de Ardoz: Monia lähteitä käyttäviä analyyttisiä arviointeja tukevat selvitykset

2020/S 081-189828

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: N0063121H
Postiosoite: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Postitoimipaikka: Torrejón de Ardoz
NUTS-koodi: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postinumero: 28850
Maa: Espanja
Yhteyshenkilö: Adrian Sanchez
Sähköpostiosoite: procurement.satcen@satcen.europa.eu
Puhelin: +34 916786000
Faksi: +34 916786006

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.satcen.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.satcen.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6316
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: turvallisuus- ja puolustusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Monia lähteitä käyttäviä analyyttisiä arviointeja tukevat selvitykset

Viitenumero: SatCen RP-02/20
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) aikoo tehdä puitesopimuksen yksittäisen talouden toimijan kanssa tilattavien monia lähteitä käyttäviä analyyttisiä arviointeja tukevien selvitysten (s.o. raporttien) toimittamisesta rajaturvallisuuden alalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72316000 Tietojen analysointipalvelut
71354000 Kartanpiirustuspalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
71354100 Tietokoneavusteinen kartoitus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa (ja tarvittaessa alihankkijan toimitiloissa), jollei muuta ole määrätty tilauslomakkeissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Näihin selvityksiin tulee kuulua määrällisiä ja laadullisia tietojen keruu-/analysointimenetelmiä, alan kirjallisuuden tarkastelua, geospatiaalista analyysia sekä irrallisten nyt ja aiemmin kerättyjen tietojen koostamista/analysointia, jotta saataisiin kutakin selvitystä varten erikseen määritellystä kiinnostuksen kohdealueesta sellaista tietoa, jonka perusteella voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Kyseisenlainen toiminnan pohjaksi kelpaava tieto on sellaista tietoa, jota asiakkaat voivat välittömästi suoraan hyödyntää ilman koko tiedon tuottamisprosessin vaiheiden läpikäyntiä. Selvitykset liittyvät rajaturvallisuuteen, johon luetaan myös mukaan rajavalvontaa ja rajat ylittävää rikollisuutta koskevat aiheet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2021
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus uusitaan automaattisesti korkeintaan 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista lähetä toisen osapuolen vastaanottamaa irtisanomisilmoitusta vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimusjakson päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita. Puitesopimuksen kokonaiskestoaika ei voi missään tapauksessa olla yli 4 vuotta.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/05/2020
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 06/07/2020
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)
Postiosoite: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Postitoimipaikka: Torrejón de Ardoz
Postinumero: 28850
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: info@satcen.europa.eu
Puhelin: +34 916786000
Faksi: +34 916786006

Internetosoite: https://www.satcen.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)
Postiosoite: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Postitoimipaikka: Torrejón de Ardoz
Postinumero: 28850
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: info@satcen.europa.eu
Puhelin: +34 916786000
Faksi: +34 916786006

Internetosoite: https://www.satcen.europa.eu/

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/04/2020