Usluge - 189918-2015

Prikaži smanjeni prikaz

03/06/2015    S105

Belgija-Bruxelles: Olakšavanje prekograničnog toka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu: studija o ograničenjima u pogledu lokacije podataka — SMART 2015/0054

2015/S 105-189918

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 28.5.2015, 2015/S 101-183507)

Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava E: Budućnost mreža, Odjel E.2 — Softver i usluge, Oblak, na pažnju (osoba za kontakt): Pearse O'Donohue, BU 25 04/118, 1049 Bruxelles, BELGIJA. Kontakt: Središnji odjel za financije. Tel. +32 22991280. E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Umjesto 

I.1) Ime, adrese i služba(e) za kontakt:

[...]

Internetska adresa(e):

[...]

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

[...]

Glasi 

I.1) Ime, adrese i služba(e) za kontakt:

[...]

Internetska adresa(e):

[...]

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

[...]