Tjenesteydelser - 189926-2015

Vis forkortet udgave

03/06/2015    S105

Belgien-Bruxelles: Synergier mellem forsvarets og de civile markeder for cybersikkerhed — SMART 2014/0059

2015/S 105-189926

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling H4 — Tillid og sikkerhed
Postadresse: BU31 04/003
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Jakub Boratynski, kontorchef
Mailadresse: cnect-h4@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969452
Fax: +32 22967244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Synergier mellem de civile og forsvarets markeder for cybersikkerhed — SMART 2014/0059.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Undersøgelsen skal besvare følgende spørgsmål: Hvilke cybersikkerhedskrav har forsvarssektoren?
Hvor afhængige er de af civile leverandører, tjenester eller infrastrukturer? Hvad er det forventede marked og dets størrelse?
Hvilken ikt-teknologi kan udvikles i fællesskab?
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 189 275 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 20
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 30
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0059.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 158-283602 af 20.8.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0696180/00-17
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24.4.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 6
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Matrix Insight Ltd
Postadresse: 1st Floor, Kemp House, 152-160 City Road
By: London
Postnummer: EC1V 2NP
Land: Det Forenede Kongerige

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 189 275 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 10
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 34,25 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horisont 2020 — EU's forsknings- og innovationsprogram.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, direktorat R: Support, afdeling R2: finanser, att. Marie-Christine Laffineur
Postadresse: kontor: BU25 04/024
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Telefon: +32 22968515
Fax: +32 22968360
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.5.2015