Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 189926-2015

Näytä suppea näkymä

03/06/2015    S105

Belgia-Bryssel: Siviili- ja puolustusalojen tietoverkkojen turvallisuutta koskevien markkinoiden yhteisvaikutukset – SMART 2014/0059

2015/S 105-189926

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, yksikkö H4 – luottamus ja turvallisuus
Postiosoite: BU31 04/003
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: yksikön päällikkö Jakub Boratynski
Sähköpostiosoite: cnect-h4@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22969452
Faksi: +32 22967244

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Sähköinen tiedonsaanti: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Muu: viestintäverkot, sisältö ja teknologia.
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Siviili- ja puolustusalojen tietoverkkojen turvallisuutta koskevien markkinoiden yhteisvaikutukset – SMART 2014/0059
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat puolustusalan tietoverkkojen turvallisuutta koskevat vaatimukset?
Millä tavoin ne ovat riippuvaisia siviilitoimittajista, -palveluista tai -infrastruktuureista? Millaiset ja minkä kokoiset ovat oletetut markkinat?
Mitä tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan kehittää yhdessä?
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut, 73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 189 275 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Vaadittujen tehtävien ymmärtäminen. Painotus 20
2. Tarjouksen tekninen laatu. Painotus 50
3. Työn organisointi. Painotus 30
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
SMART 2014/0059.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2013/S 252-441252 , 31.12.2013

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2014/S 158-283602 , 20.8.2014

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 30-CE-0696180/00-17
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
24.4.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: Matrix Insight Ltd
Postiosoite: 1st Floor, Kemp House, 152–160 City Road
Postitoimipaikka: Lontoo
Postinumero: EC1V 2NP
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 189 275 EUR
Ilman alv:tä
Jos vuosi- tai kuukausikohtainen arvo:
Kuukausien lukumäärä: 10
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa: kyllä
Hankintasopimuksen arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla:
Osuus: 34,25 %

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): Horisontti 2020 – EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma.
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, linja R: tuki, yksikkö R2: varainhoito, yhteystiedot: Marie-Christine Laffineur
Postiosoite: toimisto: BU25 04/024
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22968515
Faksi: +32 22968360
Internet-osoite: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en

VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.5.2015