Services - 190216-2021

16/04/2021    S74

Slovenia-Ljubljana: Forestry services

2021/S 074-190216

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 060-152966)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
National registration number: 5227992000
Postal address: Slovenska cesta 56
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Irena Homovc Gačnik
E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Telephone: +386 12304375
Internet address(es):
Main address: http://www.elektro-ljubljana.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izvajanje posekov in obsekov ter čiščenje podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na distribucijskem območju družbe Elektro Ljubljana d.d. (3-letno obdobje)

Reference number: JN2021/013
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je izvajanje posekov in obsekov ter čiščenje podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na distribucijskem območju družbe Elektro Ljubljana d.d., skladno s »Tehničnimi razpisnimi pogoji za izvajanje posekov in čiščenja podrasti na trasah elektroenergetskih vodov naročnika« (Priloga št. 17) iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 060-152966

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Naročnik je na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/javna-narocila/aktualna objavil modificirane strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (spremenjena vsebina je zeleno obarvana), in sicer se modifikacija nanaša na bonitetno oceno: spremeni se iz SB6 na SB7.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila se spremenijo naslednje točke v poglavjih št.1-Splošne določbe naročila in št. 3-Pogoji za udeležbo (vse se navezujejo na znižanje bonitetne ocene):

Poglavje št.1-Splošne določbe naročila, tč. 1.7- Ekonomsko-finančna sposobnost tujega ponudnika

Naročnik bo ekonomsko-finančno sposobnost tujega ponudnika ugotavljal na podlagi predložitve:

— bonitetnega obrazca izdanega s strani bonitetne agencije, ki pripravlja bonitetne informacije po metodologiji bonitetne hiše Dun & Bradstreet, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko-finančno sposobnost, upoštevaje naslednja kriterija (pogoja):

— da je kazalec finančne moči tujega ponudnika med A in 5A oziroma AA in 5AA in

— da je kazalec ocene stopnje tveganja poslovanja družbe najmanj 3.

Bonitetni obrazec je predložen v sistem e-JN v elektronski obliki. Dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku.

1.21 Ekonomsko-finančna sposobnost ponudnika (domači)

Naročnik bo ekonomsko-finančno sposobnost ponudnika ugotavljal na podlagi predložitve ali:

— S.BON-1/P ali S.BON-1 ali eS.BON (za pravne osebe in za samostojne podjetnike), ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko-finančno sposobnost, upoštevaje naslednja kriterija (pogoja):

— da v zadnjih 6 (šestih) mesecih ni imel neporavnanih obveznosti, ki bi povzročile blokado njegovih transakcijskih računov,

— da je njegova bonitetna ocena najmanj SB7.

Obrazec BON (AJPES) je predložen v elektronski obliki.

Ali

Naročnik bo ekonomsko-finančno sposobnost ponudnika ugotavljal na podlagi predložitve:

— bonitetnega obrazca, izdanega s strani bonitetne agencije, ki pripravlja bonitetne informacije po metodologiji bonitetne hiše Dun & Bradstreet, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko finančno sposobnost, upoštevaje naslednja kriterija (pogoja):

— da je kazalec finančne moči ponudnika med A in 5A oziroma AA in 5AA in

— da je kazalec ocene stopnje tveganja poslovanja družbe najmanj 3.

Bonitetni obrazec je predložen v elektronski obliki. Bonitetna potrdila mora predložiti ali ponudnik ali soponudnik in podizvajalec.

Poglavje št. 3 - Pogoji za udeležbo

— bonitetni obrazec, izdan s strani bonitetne agencije, ki pripravlja bonitetne informacije po metodologiji bonitetne hiše Dun & Bradstreet, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko finančno sposobnost, upoštevaje naslednja kriterija (pogoja):

— da je kazalec finančne moči ponudnika med A in 5A oziroma AA in 5AA in

— da je kazalec ocene stopnje tveganja poslovanja družbe najmanj 3.

Ali

— S.BON-1/P ali S.BON-1 ali eS.BON (za pravne osebe in za samostojne podjetnike), ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb.

Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko-finančno sposobnost, upoštevaje naslednja kriterija (pogoja):

— da v zadnjih 6 (šestih) mesecih ni imel neporavnanih obveznosti, ki bi povzročile blokado njegovih transakcijskih računov,

— da je njegova bonitetna ocena najmanj SB7.

Ponudnik se lahko sklicuje na soponudnikovo boniteto. Bonitetna dokazila morajo biti predložena tudi za ev. podizvajalca! Bonitetni obrazec je predložen v sistem e-JN v elektronski obliki. Dokumentacija mora biti predložena v sl. jez.

VII.2)Other additional information:

Naročnik v izogib nejasnostim pri oddaji e-ponudbe obvešča ponudnike, da ponudnik, ki v sistem e-JN oddaja ponudbo, vse ostale dokumente (kot npr. pisne izjave, reference, vzorec pogodbe,) naloži v razdelek v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge.«