Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 190265-2019

23/04/2019    S79

Lithuania-Vilnius: Engineering design services

2019/S 079-190265

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
National registration number: 188710638
Postal address: J. Basanavičiaus g. 36
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03109
Country: Lithuania
Contact person: Lilija Adamovičienė
E-mail: lilija.adamoviciene@lakd.lt
Telephone: +370 52329725
Internet address(es):
Main address: http://www.lakd.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=453539
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=453539&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Automobilių keliai

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Žvyrkelių, esančių Alytaus ir Vilniaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra (I paketas)

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Žvyrkelių, esančių Alytaus ir Vilniaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra (I paketas).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

I pirkimo dalis

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

— kelio Nr. 5014 Varėna–Rudnia–Katra ruožo nuo 7,600 iki 13,904 km ir nuo 14,304 iki 18,030 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra (su tilto per Uosupį kapitaliniu remontu),

— kelio Nr. 3916 Eišiškės–Tausiūnai–Dailidės ruožo nuo 0,733 iki 3,910 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

II pirkimo dalis

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

— kelio Nr. 1131 Muiželėnai–Domantonys ruožo nuo 1,600 iki 3,044 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra,

— kelio Nr. 1121 Likiškiai–Kaniūkai ruožo nuo 0,00 iki 2,196 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra,

— kelio Nr. 2534 Noragėliai–Krikštonys ruožo nuo 0,00 Iki 3,237 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti konkurso sąlygų 5 priede.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Šiame pirkime atrankos kriterijai, nurodantys ekonominę ir finansinę tiekėjo padėtį, netaikomi.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlyginę ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus).

Garantijos (laidavimo) suma – ne mažiau kaip 10 proc. tiekėjo pasiūlyme nurodytos „Techninių darbo projektų parengimas“ paslaugų kainos be PVM.

Atsiskaitymo su tiekėjais sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/05/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/05/2019
Local time: 09:45
Place:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109) priestato 217 kabinetas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvaus. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus pasiūlymus pateikusiems tiekėjams pranešama nebus.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Internet address: www.vat.lt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/04/2019