Services - 190268-2022

11/04/2022    S71

Magyarország-Szeged: Iszapszállítási szolgáltatások

2022/S 071-190268

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12634048206
Postai cím: Tisza Lajos Körút 88
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Telefon: +36 12997420
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedivizmu.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közszolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szennyvíziszap elszállítás, hasznosítás

Hivatkozási szám: EKR001554542021
II.1.2)Fő CPV-kód
90513700 Iszapszállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítása és hasznosítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 252 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90513700 Iszapszállítási szolgáltatások
90513800 Iszapkezelési szolgáltatások
90513900 Iszapelhelyezési szolgáltatások
90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Klebelsberg telep, Palics köz, Külterület 02204/3 hrsz.

Algyő, Külterület 01784/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szegedi Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepeinek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (HAK 190805) elszállítása és hasznosítása.

Az elszállítandó szennyvíziszap becsült mennyisége: 18 000 tonna/év.

Az éves becsült mennyiségre vonatkozóan +/- 20%-os mennyiségi eltérés lehetséges.

A mennyiségi eltéréseket olyan előre nem látható körülmények befolyásolhatják, mint

1. Szeged szennyvízcsatornahálózatának nagyobb része egyesített, ami a beérkező tisztítandó csapadékvízzel kevert szennyvíz összes mennyiségére hatással van. 2010 és 2021 között az éves mennyiség hektikusan 45,7%-os eltéréssel változott. A mennyiségi eltérést jelentősen a csapadékvízmennyiség változása okozza. A csapadékvízzel hígított szennyvízben a tápanyag mennyisége is csökken ezzel arányban pedig az iszapszaporulat és nyersiszap tehát a víztelenített szennyvíziszap is csökken.

2. Az IPPC engedély alapján a Szeged szennyvíztisztító telepen fogadnak biogázkihozatal növelésére melléktermékeket és hulladékokat. A kezelésre fogadott melléktermékek és hulladékok 2014 és 2021 közötti mennyisége hektikusan 67,6 %-os eltéréssel változott. A mennyiségi eltéréssel arányosan változik a rothasztott iszap és ezzel arányosan a víztelenített iszap mennyisége is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 015-034207
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Szennyvíziszap elszállítás, hasznosítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: 13320212243
Postai cím: Temesvár Utca 20. II. em. 220.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ewc-h@ewc-h.hu
Telefon: +36 18780501
Fax: +36 18780502
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 993 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 252 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

hulladék hasznosítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: EWC-H Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. II. em. 220

Adószáma: 13320212-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2022