El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 190544-2018

02/05/2018    S84

Sverige-Växjö: Konsulttjänster för företagsutveckling

2018/S 084-190544

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö Energi Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556187-5203
Postadress: Box 497
Ort: Växjö
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 06
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Loorentz
E-post: linda.loorentz@veab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.veab.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpowfnmge&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpowfnmge&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avancerat förbättringsarbete

Referensnummer: 18/16
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Växjö Energi AB inbjuder till anbudsgivning gällande upphandling av ramavtal avseende avancerat förbättringsarbete.

Upphandlingen avser verksamhetsutveckling med fokus på att etablera strukturer som löpande möjliggör systematiskt tillvaratagande av förbättringsmöjligheter och kontinuerligt lärande inom bolagets värdekedjor, med start i leverantörsledet över den egna förädlingsverksamheten fram till nöjda och trogna kunder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411000 Allmän organisationsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Växjö Energi AB inbjuder till anbudsgivning gällande upphandling av ramavtal avseende avancerat förbättringsarbete.

Upphandlingen avser verksamhetsutveckling med fokus på att etablera strukturer som löpande möjliggör systematiskt tillvaratagande av förbättringsmöjligheter och kontinuerligt lärande inom bolagets värdekedjor, med start i leverantörsledet över den egna förädlingsverksamheten fram till nöjda och trogna kunder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/08/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/05/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/04/2018