Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Služby - 190606-2021

19/04/2021    S75

Itálie-Ispra: Rámcové smlouvy na služby o poskytování pomoci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí ve Společném výzkumném středisku na pracovišti v Ispře (Itálie)

2021/S 075-190606

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.5 — Safety and Security
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-r-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8264
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcové smlouvy na služby o poskytování pomoci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí ve Společném výzkumném středisku na pracovišti v Ispře (Itálie)

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/0673
II.1.2)Hlavní kód CPV
71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Oddělení bezpečnosti a zabezpečení při oddělení R Společného výzkumného střediska v Ispře má v úmyslu zajistit pomoc externích poradců na podporu zachování svých vysokých standardů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osobní bezpečnosti a životního prostředí. Cílem rámcových smluv na služby bude poskytnout Úřadu pro bezpečnost služby podpory při provádění opatření předpokládaných italskými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména D.Lgs. 81/2008), jakož i poskytování podpory útvaru pro kontrolu v oblasti bezpečnosti (kterou se rozumí bezpečnost při práci i osobní bezpečnost) a kontrol v oblasti životního prostředí při uplatňování příslušných předpisů platných na italském území, předpisů, které se rovněž uplatňují na pracovišti JRC v Ispře na základě zákona č. 906/1960, podle kterého bylo pracoviště v Ispře zřízeno.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 220 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE

II.2.4)Popis zakázky:

Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na podporu Úřadu pro bezpečnost.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kontroly bezpečnosti a životního prostředí

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE

II.2.4)Popis zakázky:

Poradenství pro útvar kontroly bezpečnostní a životního prostředí.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
12/05/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/04/2021