Lieferungen - 190701-2022

11/04/2022    S71

Polen-Katowice: Teile für Förderer

2022/S 071-190701

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 062-164375)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul.Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Godziek
E-Mail: e.godziek@pgg.pl
Telefon: +48 327161476
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://korporacja.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzeblowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 292-2

Referenznummer der Bekanntmachung: 70220294
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42419800 Teile für Förderer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.2 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. . 4 Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych nr grupy 292-2 Przedmiot zamówienia podzielono na 40 zadań.Szczegółowy opis oraz wymagania prawne i parametry tech.użytkowe są określono w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 062-164375

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 19/04/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 11/07/2022
muss es heißen:
Tag: 19/07/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 12/04/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 19/04/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: