Servicios - 190723-2018

Mostrar versión reducida

02/05/2018    S84

România-Brașov: Servicii conexe managementului

2018/S 084-190723

Județul Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 5, Direcția Achiziții și Contractare, În atenția: Ionut Gagiu, Brașov 500007, România. Telefon: +40 268410777-221. Fax: +40 368440040. E-mail: ionut.gagiu@judbrasov.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 29.3.2018, 2018/S 062-138576)

În ceea ce priveşte:
CPV:79420000 Servicii conexe managementului, 79411000 Servicii generale de consultanţă în management

Servicii conexe managementului

Servicii generale de consultanţă în management

În loc de: 

III.1.1) Depozite și garanții solicitate

Valoarea garantiei se va constitui în cuantum de: 98 000,00 RON. Se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din HG 395/2016, modificata de hotararea nr. 866/2016 si se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumirii achizitiei. Documentul prin care se constituie garantia de participare va fi transmisa in format .pdf, impreuna cu oferta (documentele de calificare). Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat RON, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primirea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis de catre o societate de asigurari se va utiliza Formularul 6 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36 din HG 395/2016. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul se va efectua in cont Trezoreria Brasov, IBAN: RO33TREZ1315006XXX000169, CUI 4384150.

A se citi: 

III.1.1) Depozite și garanții solicitate

Valoarea garantiei se va constitui în cuantum de: 9 865,00 RON.Se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din HG 395/2016, modificata de hotararea nr. 866/2016 si se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumirii achizitiei. Documentul prin care se constituie garantia de participare va fi transmisa in format .pdf, impreuna cu oferta (documentele de calificare). Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat RON, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primirea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis de catre o societate de asigurari se va utiliza Formularul 6 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36 din HG 395/2016. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul se va efectua in cont Trezoreria Brasov, IBAN: RO33TREZ1315006XXX000169, CUI 4384150.

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare

In urma solicitarii de clarificari primite din partea unui potential ofertant autoritatea contractanta modifica valoarea garantiei de participare, in procent de 1 % din valoarea estimata, fara TVA.