Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 190766-2017

20/05/2017    S97

id-Danimarka-Copenhagen: Provvista ta' bażi tad-dejta ta' indirizzi u servizzi ta' tixrid lill-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (EEA)

2017/S 097-190766

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen K
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Eleni Barla
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33435930
Faks: +45 33367199
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eea.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2499
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' bażi tad-dejta ta' indirizzi u servizzi ta' tixrid lill-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (EEA).

Numru ta' referenza: EEA/ADS/17/007.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-iskop ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jkun stabbilit qafas ta' kuntratt ma' fornitur ta' servizz li jkollu l-ħila joffri spettru wiesa' ta' servizzi ta' tiswija u manutenzjoni tal-bini għall-bini tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 260 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi se jkunu pprovduti fil-bini tal-EEA li hemm f'Kongens Nytorv 6 u 8, 1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-bini tal-EEA, li jisnab f'Kongens Nytorv 6 u 8, 1050 Copenhagen, ID-DANIMARKA qiegħed ikopri madwar 9 900 metru kwadu u jospita madwar 200 persunal b'kollox. L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti huwa biex jitwaqqaf qafas ta' kuntratt ma' kumpanija li toffri firxa wiesgħa ta' servizzi ta' tiswija u manutenzjoni ta' bini fl-oqsma li ġejjin: xogħol tal-elettriku, plaming, karpenterija/xogħol tal-injam, żebgħa u dekorazzjoni, kisi tal-art, kisi ta' ħitan u soqfa għall-bini tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 260 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-teffiegħ tal-offerta li jintagħżel se jkun offrut qafas ta' kuntratt għal tul ta' żmien inizjali ta' 12-il xahar, li jibda mid-data tal-firma miż-żewġ partijiet, bil-possibbiltà ta' mhux iżjed minn tliet (3) tiġdidiet għal perijodu ta' 12-il xahar kull wieħed.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif speċifikat fit-Taqsimiet 10.2 u 10.2.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/06/2017
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 03/07/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-bini tal-EEA f'Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ir-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (1 għal kull min jitfa' offerta) jitħallew jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ. Huma mitlubin li jinfurmaw bil-quddiem lis-servizzi tal-ksib tal-EEA sa mhux aktar tard mid-29.6.2017 permezz ta' Email fl-indirizz: procurement@eea.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jniżżlu d-dokumentazzjoni tal-ksib u kwalunkwe tagħrif addizzjonali mis-sit tal-Internet għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2499

Dan is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' min jitfa' offerta li jiċċekkja għal aġġornamenti u modifikazzjonijiet waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti. Bil-għan li tgħin lit-teffiegħa fit-tfigħ ta' offerti, l-EEA tipprevedi li torganizza żjara fuq is-sit. It-teffiegħa tal-offerti interessati huma mitlubin jibagħtu Email fuq l-indirizz: procurement@eea.europa.eu mhux iżjed tard mit-30.5.2017 bil-linja tas-suġġett: ‘Żjara fuq is-sit għal EEA/ADS/17/007’ bl-isem tal-persuna li se tattendi. Iż-żjara fuq is-sit se ssir fi żmien 10 ijiem minn dik id-data u l-EEA se tibgħat stedina kkonsolidata lit-teffiegħa kollha interessati bid-dettalji taż-żjara.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasburgu
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell (id-data ta' meta jasal), jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih il-persuna li għandha x'taqsam saret taf bl-informazzjoni rilevanti, appell jista' jitressaq quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment lill-Ombudsman Ewropew ma għandu l-ebda impatt fuq id-data tal-għeluq ta' hawn fuq għat-tressiq ta' appell.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/05/2017