Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 190767-2017

TIЗаглавиеИpлaндия-Дъблин: Подготовка и изпълнение на 4-тото проучване сред европейските дружества (ECS)
NDНомер на публикацията на обявлението190767-2017
PDДата на публикуване20/05/2017
OJНомер на броя на ОВ S97
TWГрад/населено място на купувачаДЪБЛИН
AUОфициално наименование на купувачаEurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен10/05/2017
DTКраен срок за подаване16/06/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураB - Състезателна процедура с договаряне
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79311200 - Услуги, свързани с провеждането на проучвания
72314000 - Услуги по събиране и сортиране на данни
79311000 - Услуги, свързани с проучвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eurofound.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС