Tjenesteydelser - 190767-2017

20/05/2017    S97    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Irland-Dublin: Forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse

2017/S 097-190767

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Wyattville Road, Loughlinstown
Dublin
D18 KP65
Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
Telefon: +353 12043100
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Fax: +353 12826456
NUTS-kode: IE021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eurofound.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.1)Navn og adresser
Cedefop — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
PO Box 22427, Finikas
Thessaloniki
551 02
Grækenland
Telefon: +30 2310-490111
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu
Fax: +30 2310-490049
NUTS-kode: GR122

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cedefop.europa.eu/en

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

EU-retten, om nødvendigt suppleret af lovgivningen i Irland.

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: socialpolitik.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse.

Sagsnr.: 161016/4301.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Genstanden for denne udbudsprocedure er forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse i alle EU's medlemsstater.

Dette er et fælles udbud fra Eurofound og Cedefop, der ikke blot besluttede at dele ressourcer og ekspertise i denne fase, men også i gennemførelsesfasen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Computerstøttet webinterviewundersøgelse, der understøttes af telefonkontakt og opfølgning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311000
72314000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Alle EU's medlemsstater.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med parti 1 vil kontrahenten blive anmodet om at forvalte interview med både ledelses- og medarbejderrepræsentanten gennem et computerstøttet webinterview. Screening af respondenter bør udføres via computerstøttet telefoninterview.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Med forbehold for rådighed over yderligere finansiering kan den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse udvides til at omfatte 1, nogle af eller alle følgende 5 EU-kandidatlande: Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Bemærk, at den anslåede værdi af rammeaftalen i henhold til punkt II.2.6 ikke omfatter omkostninger i forbindelse med de pågældende optioner.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgere/tilbudsgivere skal ansøge om begge partier.

En løsning tilbudt for parti 1 foretrækkes.

Hvis der modtages prismæssigt overkommelige bud af tilstrækkelig kvalitet for parti 1, vil den ordregivende myndighed tildele en kontrakt udelukkende for parti 1 — uanset prisen og kvaliteten af buddene for parti 2.

Se punkt 2.3 i udbudsmaterialet (del B) for yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Computerstøttet webinterviewundersøgelse, der understøttes af telefonkontakt og opfølgning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311000
72314000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Alle EU's medlemsstater.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med parti 2 vil kontrahenten blive anmodet om at udføre alle undersøgelsens faser via computerstøttet telefoninterview.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Med forbehold for rådighed over yderligere finansiering kan den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse udvides til at omfatte 1, nogle af eller alle følgende 5 EU-kandidatlande: Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Bemærk, at den anslåede værdi af rammeaftalen i henhold til punkt II.2.6 ikke omfatter omkostninger i forbindelse med de pågældende optioner.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgere/tilbudsgivere skal ansøge om begge partier.

Hvis ingen bud på parti 1 opfylder kravene, vil den ordregivende myndighed efterfølgende evaluere de modtagne bud for parti 2 og vil tildele en kontrakt for parti 2 — forudsat at buddene for dette parti opfylder alle kravene fastsat i udbudsmaterialet.

Se punkt 2.3 i udbudsmaterialet (del B) for yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/07/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Eftersom Eurofounds arbejdssprog er engelsk, ville Eurofund sætte pris på, hvis buddet er på engelsk.

Dette udbud er også åbent for alle fysiske og juridiske personer, som er etableret i et tredjeland, der har en særaftale med EU på området for offentlige indkøb, på de betingelser, der er fastsat i aftalen. Herunder Albanien, Bosnien-Hercegovina, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge og Serbien.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Den Europæiske Unions Ret
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2017