Bunuri - 191018-2022

12/04/2022    S72

Germania-Karlsruhe: Încălzirea și ventilarea structurii principale a aripii M

2022/S 072-191018

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 - JRC Sites, Radioprotection and Security
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10717
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Institut de cercetare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încălzirea și ventilarea structurii principale a aripii M

Număr de referinţă: JRC/KRU/2022/OP/1063-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
44620000 Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Încălzirea și ventilarea structurii principale a aripii M.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44620000 Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Locul principal de executare:

Comisia Europeană

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

GERMANIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Structura principală a noului proiect de construcții din aripa M este aproape finalizată. Cu toate acestea, dezvoltarea în continuare a clădirii poate avea loc în prezent numai după găsirea și punerea în funcțiune a contractanților. Pentru a evita daunele cauzate de condițiile meteorologice, clădirea trebuie încălzită, adică pentru a preveni răcirea prea mare a pereților interiori în timpul iernii și apoi condensarea aerului cald umed în afara pereților reci în primăvara/vara următoare. Măsura trebuie luată pentru a proteja componentele deja instalate (componente ale conductelor de ventilație, conducte de gaz, înveliș sau vopsea, pereți, tavane și podele).

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
13/05/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. Nu există informații sau documente suplimentare disponibile în această etapă. Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze la adresa indicată în secțiunea I.3) pentru a fi notificați cu privire la publicarea anunțului de participare și a tuturor documentelor contractului, inclusiv a caietului de sarcini.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/04/2022