Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 191127-2019

24/04/2019    S80    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Nizozemsko-Haag: Hotelové, konferenční a související služby

2019/S 080-191127

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Europol
Poštovní adresa: Eisenhowerlaan 73
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517 KK
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Tel.: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.europol.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Hotelové, konferenční a související služby

Spisové číslo: 1904/C58/D
II.1.2)Hlavní kód CPV
79992000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Do rozsahu tohoto zadávacího řízení náleží poskytování hotelových, konferenčních a souvisejících služeb pro hlavní prostory Europolu. Některé služby mohou být poskytnuty v dočasné satelitní budově (budovách) umístěné (umístěných) v těsné blízkosti hlavních prostor Europolu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 310 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79510000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL332
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Haag, Nizozemsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Do rozsahu tohoto zadávacího řízení náleží poskytování hotelových, konferenčních a souvisejících služeb pro hlavní prostory Europolu. Některé služby mohou být poskytnuty v dočasné satelitní budově (budovách) umístěné (umístěných) v těsné blízkosti hlavních prostor Europolu.

Europol má v úmyslu zajistit následující služby:

(1) pravidelné služby;

(2) podpůrné služby na vyžádání;

(3) řízení dárkové prodejny Europolu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání zakázky na dohled bude 2 roky s možností 2 prodloužení pokaždé o 1 rok, jak je upřesněno v návrhu smlouvy.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

V průběhu prvních 3 let od uzavření (původní) smlouvy může Europol použít jednací zařízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce (příloha I, bod 11.1e) finančních pravidel o souhrnném rozpočtu Unie (finanční nařízení) na další služby, podobné těm, jež byly přiděleny straně, jíž tuto zakázku zadal veřejný zadavatel.

Tato možnost může být využita v případě, že se potřeba hotelových a konferenčních služeb pro Europol zvýší ve srovnání s odhadem učiněným před započetím zadávacího řízení. Toto navýšení nesmí přesáhnout 50 % původně odhadované hodnoty této rámcové smlouvy.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/05/2019
Místní čas: 14:00
Místo:

Prostory Europolu – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Maximálně 1 zástupce za každého uchazeče. Aby se uchazeči mohli zúčastnit otevírání nabídek, musí se z bezpečnostních důvodů zaregistrovat během stanovené lhůty (viz výzvu k účasti v nabídkovém řízení a specifikace nabídkového řízení).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Za cca 4 roky.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Europol
Poštovní adresa: Eisenhowerlaan 73
Obec: The Hague
PSČ: 251 7KK
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Tel.: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Internetová adresa: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/04/2019