Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 191128-2019

24/04/2019    S80

Litvánia-Vilnius: A párkapcsolaton belül elkövetett erőszakkal kapcsolatos adminisztratív adatgyűjtés előmozdítása

2019/S 080-191128

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Postai cím: Gedimino av.16
Város: Vilnius
NUTS-kód: LT011 Vilniaus apskritis
Postai irányítószám: LT 01103
Ország: Litvánia
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.eige.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Nemek közötti egyenlőség

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A párkapcsolaton belül elkövetett erőszakkal kapcsolatos adminisztratív adatgyűjtés előmozdítása

Hivatkozási szám: EIGE/2019/OPER/01
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Általános célkitűzés:

A tanulmány átfogó célja további segítségnyújtás az uniós tagállamoknak a párkapcsolaton belül elkövetett erőszakkal, nemi erőszakkal és nőgyilkossággal kapcsolatos adminisztratív adatgyűjtésre vonatkozó, EIGE által kifejlesztett, uniós szintű mutatók bevezetésében, valamint a nőgyilkosságra vonatkozó osztályozási rendszer kifejlesztésében.

Konkrét célkitűzés(ek):

A konkrét célkitűzések hozzájárulnak a nemi alapú erőszakra vonatkozó adminisztratív adatok jobb összehasonlíthatóságához és egységességéhez.

A konkrét célkitűzések az alábbiak:

1) Az adatok elérhetősége terén történt nemzeti szintű fejlődés értékelése, mely fejlődés célja egységes adatok biztosítása a párkapcsolaton belül elkövetett erőszakról és az uniós adatok összehasonlíthatóságának javítása;

2) A nemi hovatartozáshoz kapcsolódó nő- és leánygyilkosságokra vonatkozó adatgyűjtés javítása egy osztályozási rendszer kialakításával.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LT011 Vilniaus apskritis
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános célkitűzés:

A tanulmány átfogó célja további segítségnyújtás az uniós tagállamoknak a párkapcsolaton belül elkövetett erőszakkal, nemi erőszakkal és nőgyilkossággal kapcsolatos adminisztratív adatgyűjtésre vonatkozó, EIGE által kifejlesztett, uniós szintű mutatók bevezetésében, valamint a nőgyilkosságra vonatkozó osztályozási rendszer kifejlesztésében.

Konkrét célkitűzés(ek):

A konkrét célkitűzések hozzájárulnak a nemi alapú erőszakra vonatkozó adminisztratív adatok jobb összehasonlíthatóságához és egységességéhez.

A konkrét célkitűzések az alábbiak:

1) Az adatok elérhetősége terén történt nemzeti szintű fejlődés értékelése, mely fejlődés célja egységes adatok biztosítása a párkapcsolaton belül elkövetett erőszakról és az uniós adatok összehasonlíthatóságának javítása;

2) A nemi hovatartozáshoz kapcsolódó nő- és leánygyilkosságokra vonatkozó adatgyűjtés javítása egy osztályozási rendszer kialakításával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/06/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/06/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az EIGE telephelye.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevő 1 felhatalmazott képviselője lehet jelen megfigyelőként. Kérjük a vállalatokat, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2 munkanappal előre jelezzék a jelen hirdetmény I. szakaszában szereplő elérhetőségen, az eljárás hivatkozási számának feltüntetésével.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/04/2019