En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Varor - 191138-2019

24/04/2019    S80

Luxemburg-Luxemburg: Leverans av naturgas

2019/S 080-191138

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité OIL.06-Secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Unité de la gestion immobilière et maintenance
E-post: david.rijnoudt@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22843189
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Direction de la logistique — unité services généraux et matériel roulant
E-post: Francisco.Delgado_Rodenes@curia.europa.eu
Telefon: +352 43033624
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.curia.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: École européenne Luxembourg II
Postadress: 6, rue Gaston Thorn
Ort: Bertrange
Nuts-kod: LUZZZ Extra-Regio NUTS 3
Postnummer: L-8268
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Service comptabilité fourniseur
E-post: frederic.goosse@euresc.eu
Telefon: +352 621357606
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eursc-mamer.lu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4152
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4152
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av naturgas

Referensnummer: OIL.06/PO/2018/057
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09123000 Naturgas
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Föreliggande avtal avser leverans av naturgas till följande EU-institutioner belägna i Luxemburg:

Europeiska kommissionen, via “infrastruktur- och logistikbyrån” — Luxemburg (OIL);

Europaparlamentet (EP);

Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU);

Europaskolan II (École européenne II – EEII).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg stad.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föreliggande avtal avser leverans av naturgas till följande EU-institutioner belägna i Luxemburg:

Europeiska kommissionen, via “infrastruktur- och logistikbyrån” — Luxemburg (OIL);

Europaparlamentet (EP);

Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU);

Europaskolan II (École européenne II – EEII).

Förteckningen över berörda byggnader och leveransställen bifogas i bilaga I.B.1) till avtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se webbplatsen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2014/S 179-315531
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/05/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/06/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Bâtiment ARIANE (salle 01/A072)

400, route d’Esch

L-1471 Luxemburg, LUXEMBURG

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019