Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 191140-2019

24/04/2019    S80

Luxembourg-Luxembourg: Tilrettelæggelse af europæisk laboratoriesammenligning i forbindelse med helkropstælling

2019/S 080-191140

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: European Commission-Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: 2530
Land: Luxembourg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4724
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tilrettelæggelse af europæisk laboratoriesammenligning i forbindelse med helkropstælling

Sagsnr.: ENER/D3/2019-158
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens formål er evaluering af gennemførelsen af individuelle overvågningskrav i EU-medlemsstater baseret på in vivo-målinger og fremskaffelse af et overblik over in vivo-målingernes resultater ved hjælp af helkropstællere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten skal udføre følgende opgaver:

— udformning, udvikling, fremstilling og testning af en helkropsmodel-tilføjning (dvs. en repræsentation af menneskelegemet, hvad angår størrelse/form/matrice/massefylde) med et radionukleidindhold, herunder passende gammaemitterende radionukelider af certificeret radioaktivt indhold

— oprettelse af kontakter med europæiske laboratorier, der udfører helkropstælling, og som sikrer en passende geografisk dækning i EU

— udvikling af en rapporteringsskabelon, der skal indeholde oplysninger om helkropstælleres karakteristika (type/størrelse/antal detektorer, tællegeometri, detektorplacering i forhold til emnet, kalibreringsprotokol, kvalitetssikring, kvalitetskontrol, akkreditering), karakteristika for afskærmning (materialer og tykkelse), optællingskarakterisika (antal målinger, måletid, afstand fra detektor til model), målingsresultater (beregnet radioaktivitet og dertil forbundne usikkerheder) samt forventet målingspræcision og den lavest påviselige aktivitet for radionukelider indeholdt i modellen

— planlægning og forvaltning af en målekampagne, der omfatter deltagelse af laboratorier fra hele EU (transport og målinger af modellen ved hjælp af de deltagende helkropstællere)

— indsamling af de udfyldte rapporteringsskabeloner og evaluering af de rapporterede målingsresultater

— planlægning af en workshop til fremvisning af resultater og erfaringsudveksling

— forberedelse af en udgivelsesegnet rapport, der opsummerer organiseringen af sammenligningsøvelsen og præsenterer de deltagende helkropstællere, deres karakteristika, et overblik over deres tællepræcision og den lavest påviselige radionukelideaktivitet, de anvendte tællekonfigureringer og evalueringen af de rapporterede resultater.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'Activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2019