Bauleistung - 191148-2022

Submission deadline has been amended by:  295774-2022
12/04/2022    S72

Ungarn-Szekszárd: Bauarbeiten

2022/S 072-191148

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15733562217
Postanschrift: Béla király Tér 8
Ort: Szekszárd
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 7100
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dési Ildikó
E-Mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Telefon: +36 74504109
Fax: +36 74510251
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szekszard.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szekszard.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407112021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407112021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szd-i Ipari Park fejl2 TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001407112021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése 2. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001" 6 ajánlati részben:

1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

3. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

4. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképületek építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

5. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása alapján”

6. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”

Valamennyi rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy az eljárás valamennyi ajánlati része tekintetében releváns.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében AK egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (4) bek-re.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„A” jelű csarnoképület, közmű, út, parkoló építése

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45223300 Bau von Parkplätzen
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Szekszárd, 6008/9 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentációban szereplő Szekszárd MJV Önkormányzata által a Szekszárd 6008/9 helyrajzi számon a kiviteli tervdokumentációban szereplő „A” jelű új építési engedélyköteles csarnoképület építése a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkákkal a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében. Az épület hasznos alapterülete: 2423 m2.

Az „A” jelű csarnoképület üzemi része egyhajós, vasbeton szerkezetű daruzható csarnok. A csarnokhoz dél felől kétszintes vasbeton szerkezetű szociális épület kapcsolódik. Ennek az akadálymentes földszintjén az öltözők, vizesblokkok, étkező, valamint a közvetlen termelésirányítást végzők irodája található. Az emeleten további irodák, tárgyaló, étkező és kétnemű WC-mosdó helyiségek vannak.

Az épület tartószerkezete előregyártott vasbeton vázszerkezet. A csarnok oldalsó, darupályát is tartó pillérei 50x60 cm, a végfali pillérek 40x50 cm keresztmetszetűek. A pillérek vasbeton kelyhekbe befogottak. A kelyhek alatti vasbeton pontalapok a talajmechanikai szakvélemény alapján kavicscölöpökre támaszkodnak. Az épület acél trapézlemez tetőszerkezetét előregyártott vasbeton gerendák hordozzák.

A kétszintes szociális blokk függőleges tartószerkezete 40x40 cm keresztmetszetű vasbeton pillérekből készül. A födémek körüreges előregyártott vasbeton panelek, melyek előregyártott vasbeton gerendákra támaszkodnak. Az emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezetű.

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű.

A csarnok, valamint az üzemépület feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül.

A külső ajtók hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók U=1,45 W/m2K, illetve hőszigetelt szekcionált acél kapuk U=1W/m2K .

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K.

Az üzem dolgozói, illetve az ügyfelek számára az épület mellett parkolók épülnek (19 db), melyek közül 1 db akadálymentes. A tehergépjárművek számára az üzem nyugati felén burkolt parkoló, illetve rakodótér épül. A térburkolatok beton térkőből készülnek.

Az épület vízellátása az ipari parkban meglévő hálózatról történik. A mérő a telekhatáron lévő mérőaknába kerül. Az épületben hidegvíz hálózat, használati melegvíz-hálózat, oltóvíz hálózat épül. Az épületben keletkező kommunális szennyvizet az ipari parkban lévő csatornahálózatba kell vezetni. A csapadékvíz zárt belső hálózatban kerül összegyűjtésre és az ipar park csapadékvíz csatornájába lesz bevezetve. Az épület elektromos energia igénye az ipari park meglévő elektromos hálózatáról biztosítható. A transzformátor és az épület mérője között méretlen, földalatti csatlakozó kábel kerül kiépítésre.

A szociális épületrész fűtése hőszivattyúval történik. A helyiségekben klíma konvektorok adják le a hőt. Az üzemcsarnok fűtése gázüzemű hőlégfúvókkal történik. Az öltözőben és a hozzá tartozó vizesblokkban hővisszanyerős gépi szellőzés készül.

Áramkörök épülnek az üzem technológiai berendezéseinek energia ellátására, a belső világítás ellátására, a külső térvilágítás ellátására, a gépészeti berendezések energia ellátására, a szociális blokk helyiségeinek energia ellátására, a szociális blokk világításának ellátására. Az áramkörök védelmére túlfeszültség elleni védelem készül.

Az épületben a menekülési utak megvilágítására biztonsági világítás készül, valamint a kijáratok jelzésére irányfények kerülnek elhelyezésre.

A helyiségek védelmére betörésjelző rendszer, valamint az épület környezetét figyelő kamerarendszer kerül elhelyezésre. Az épületben strukturált hálózat készül.

Az épület villámvédelmére kockázati elemzés alapján villámhárító rendszer készül.

Az építési engedélyben szereplő előírások és kikötések a kivitelezés során betartandók.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

Alapozás:

Az épület kavicscölöpökre támaszkodó pontalapokkal készül. Az alaptestek alsó síkja -2,00 m. A kavicscölöpök méretei és mélysége a kivitelei terv készítésekor kerül meghatározásra. A pillérek befogását a pontalapokra helyezett előregyártott vasbeton kehelynyakak biztosítják.

Lábazat:

A pontalapok összefogására monolit vasbeton lábazati gerenda készül 25x80 cm keresztmetszettel, külső oldalán 10 cm extrudált polisztirol hőszigeteléssel.

Függőleges tartószerkezet:

Az épület előregyártott vasbeton pillérvázzal készül. Az üzemcsarnok 50x60 cm keresztmetszetű, oldalsó pillérein a darupálya fogadására alkalmas konzolok készülnek. Az üzemcsarnok végfalainak pillérei 40x50 cm keresztmetszetűek. A kétszintes szociális épület 40x40 cm keresztmetszetű előregyártott vasbeton pillérvázzal készül. A pillérek alul befogottak. A pillérek A2 R60 tűzállóságú szerkezetek.

Vízszintes tartószerkezet:

Az üzemcsarnok tetőszerkezetének tartói előregyártott vasbeton gerendák. A kétszintes szociális épület födémjének tartószerkezete előregyártott vasbeton gerendákból készül. A gerendák A2 R45 tűzállóságú szerkezetek.

Födém:

A szociális épület födémjei a vasbeton gerendákra felfekvő előregyártott üreges vasbeton födémpallók. A pallók A2 REI 45 tűzállóságú szerkezetek. A lépcsőáttörés körül monolit vasbeton födémlemez készül.

Tetőfödém térelhatároló szerkezete:

Az üzemcsarnok felett 150 mm magas trapézlemez szerkezetű, kőzetgyapot hőszigetelésű, PVC héjazatú lapostető készül. A tető fajlagos tömege <60 kg/m², a szerkezet A2 REI30 tűzállóságú rendszerminősítéssel kell rendelkezzen. A szociális épület tetőfödémje előregyártott üreges vasbeton födémpallókból készül.

Lépcső:

Az emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezettel készül, kőporcelán burkolattal...

folyt.: II.2.14. pontban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az AF M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF M2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Az AF M2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 1. ajánlati rész: 2022. április 22. 9.00 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 1. (6008/9 hrsz.) alatt található ingatlan. A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

Folyt.: Külső falak:

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű. Hőszigetelő képessége U<=0,24 W/m2K, tűzállósága EI 15. Javasolt szín üzemépületen RAL 9002, szociális épületen RAL 5010.

Belső falak (tűzgátló válaszfal):

A szociális épület és az üzemcsarnok között tűzgátló válaszfal készül CW 100 horganyzott acél vázszerkezetre, 11 kg/m³ kőzetgyapot vázkitöltéssel, 2x2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal. A válaszfal A2 EI30 tűzállóságú szerkezet.

Válaszfalak:

Az épület válaszfalai CW 75 horganyzott acél vázszerkezetre szerelt, 2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal készülnek. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton burkolat készül, 2 rtg. kenhető vízszigeteléssel, sarkoknál hajlaterősítő szalaggal.

Homlokzati hőszigetelő rendszer:

A lábazatokon, illetve ahol a csapadék felverődése előfordulhat 10 cm vastag extrudált hőszigetelő rendszer készül szürke mozaik vakolat felülettel.

Tető:

A csarnok, valamint az üzemépület feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül. A vízszigetelés lényeges terméktulajdonságai: legnagyobb húzóerő > 800 N/50 mm; nyúlás >15 %; továbbszakító erő > 150 N; méretváltozás <0,2%; rugalmasság hidegen: nem reped -30 °C; páradiffúziós ellenállás 18 000; átlyukaszthatóság 500 mm ejtésmagasságról tömör marad; éghetőség E osztály; tűzállóság Broof(t1). A tetőszigetelést a széleken és a hajlatokban fóliabádog szegélyhez kell rögzíteni. A csarnoképület fölött a trapézlemez térelhatároló szerkezet fölött a rendszerminősítésben meghatározott minőségű, 25 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül. A szociális épület fölött 25 cm polisztirol hőszigetelés készül.

Külső ajtók:

A szociális épület bejárati ajtaja szürke, hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászáró. Az üzemcsarnok személybejáratai hőszigetelt, porszórt fémlemez burkolatú acélajtók. Az ajtók lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V3; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 3/20 000 ; mechanikai ellenálló képesség WK1; működtető erő 30 N; hőátbocsátási tényező 1,45 W/m2K. Az ajtók 80 cm alatti üvegezett felületeit biztonsági fóliával kell ellátni. Az áruforgalmi kapuk hőszigetelt szekcionált kapuk, hőátbocsátási tényező U=1W/m2K.

Belső ajtók:

Átfogó acél tokos, furatolt faforgácslap betétes, dekorfólia burkolatú ajtólap, PZ zárral. Ajtó névleges mérete 1000x2125 mm, tok belméret 930 mm. Klímaosztály I.; Mechanikai igénybevétel M. Az ajtótok javasolt színe RAL 1020.

Ablakok:

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K. Az ablakok lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V2; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 2/10 000; mechanikai ellenálló képesség megfelelő; működtető erő 100 N; hőátbocsátási tényező Uw=1,15 W/m2K. Az ablakok belül a falpanel belső síkjára illeszkednek, itt a beépítési hézag takarására az ablakkal azonos színű PVC takaróprofil, ahol az ablak nem illeszkedik a belső síkra ott műanyag könyöklő készül. Kívül szürke RAL 9006, bevonatos horganyzott acél lemezből készül ablakpárkány.

Álmennyezet:

A födémszerkezet burkolására gipszkarton álmennyezet készül horganyzott acél CD vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból. A függőleges lezárások CW 50 vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból készülnek. A főtartók egymástól való távolsága 1000 mm, bordák távolsága 400 mm, a függesztők távolsága 900 mm. A függesztőket acél beütőékkel kell a vasbeton födémhez rögzíteni. A rögzítés teherbírását próba kihúzással ellenőrizni kell, az előírt kiszakító erő legalább 1,2 kN. A mennyezet felületeit Q3 minőségben kell elkészíteni.

Bádogos szerkezetek:

Az attikafalak fedése és az oromszegélyek, valamint a szendvicspanelek hézagtakarói, a nyílászárók körüli hézagtakarók 0,6 mm vastag porszórt felületű, horganyzott acél lemezből készülnek, a panel színével azonos színben.

Padlóburkolatok:

Az épület közlekedőiben és vizesblokkjaiban a padlóburkolat PEI III kopásállóságú, R10 csúszásgátlási osztályú kőporcelán lapból készül. A javasolt burkolat Sextans 40c40 cm Grafit. Az irodákban 2,0 mm vastag homogén intézményi PVC burkolat készül. A burkolat tűzállósága Cfl-s1, csúszásgátlása DS.

A bejárati ajtók elé kívül lábtörlőrács, belül szennyfogó szőnyeg készül. Javasolt lábtörlőrács ACO SELF Classic 75x50 cm.

Az üzemi helyiségekben kéregerősített felületű beton ipari padló készül.

A külső rámpa burkolata R11 csúszásgátlási osztályú 40x40x6 cm méretű, homok színű beton járólap.

Falburkolatok:

Az akadálymentes illemhely és a vizesblokkok falburkolata PEI II kopásállóságú mázas kerámiából készül. A falburkolatban 0,9-1,2 m magasságban kontrasztos színű sáv készül. A vizesblokkokban 2,0 m magasságban, a többi helyiségben a vizes berendezési tárgyak (mosdó, mosogató, falikút) körül szintén mázas kerámia burkolat készül.

A többi helyiségben törtfehér színű festett falfelület készül.

Térburkolatok:

A bejáratokhoz vezető járda és rámpa 40x40x6 cm méretű homok színű járdalapból készül, zúzottkő ágyazattal. A vakok és gyengénlátók számára a járdában vezetősáv készül. A rámpa indulási és érkezési oldalán, valamint a vezetősáv elágazásánál, irányváltásánál vörös színű taktilis figyelmeztető sávot kell elhelyezni.

A karakterkorlátra tekintettel a főbb mennyiségegeket, továbbá a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„B” jelű csarnoképület, közmű, út, parkoló építése

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45223300 Bau von Parkplätzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Szekszárd 6008/9 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentációban szereplő Szekszárd MJV Önkormányzata által a Szekszárd 6008/9 helyrajzi számon a kiviteli tervdokumentációban szereplő „B” jelű új építési engedélyköteles csarnoképület építése a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkákkal a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében. Az épület hasznos alapterülete: 882 m2.

A B épület acél szerkezetű földszintes csarnok, a hozzá tartozó kétszintes szociális épületrésszel. A szociális épületrész akadálymentes földszintjén az értékesítéssel és áruforgalommal közvetlenül foglalkozók irodái, öltöző, vizesblokkok és étkező találhatók. Az emeleten irodák, tárgyaló, irattár, vizesblokk és szerver helyiség kapnak helyet.

Az épület acél tartószerkezettel épül. A pillérek, illetve keretgerendák IPE, valamint HEA, a merevítések hidegen hajlított szelvényekből készülnek, tűzállóságukat tűzvédő mázolás biztosítja. A pillérek terheit vasbeton vasbeton pontalapok adják át a talajnak. Az emeleti födém monolit vasbeton lemez, míg a tető térelhatároló szerkezete magasbordás trapézlemez. A csarnok fölötti tető IPN töltetű szendvicspanel. Az emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezetű.

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű.

A csarnok, valamint az üzemépület feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül.

A külső ajtók hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók U=1,45 W/m2K, illetve hőszigetelt szekcionált acél kapuk U=1W/m2K .

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K.

Az üzem dolgozói, illetve az ügyfelek számára az épület mellett parkolók épülnek (21 db), melyek közül 1 db akadálymentes. A tehergépjárművek számára az üzem déli oldalán burkolt parkoló, illetve rakodótér épül. A térburkolatok beton térkőből készülnek.

Az épület vízellátása az ipari parkban meglévő hálózatról történik. A mérő a telekhatáron lévő mérőaknába kerül. Az épületben hidegvíz hálózat, használati melegvíz-hálózat, oltóvíz hálózat épül. Az épületben keletkező kommunális szennyvizet az ipari parkban lévő csatornahálózatba kell vezetni. A csapadékvíz zárt belső hálózatban kerül összegyűjtésre és az ipar park csapadékvíz csatornájába lesz bevezetve. Az épület elektromos energia igénye az ipari park meglévő elektromos hálózatáról biztosítható. A transzformátor és az épület mérője között méretlen, földalatti csatlakozó kábel kerül kiépítésre.

A szociális épületrész fűtése hőszivattyúval történik. A helyiségekben klíma konvektorok adják le a hőt. Az üzemcsarnok fűtése gázüzemű hőlégfúvókkal történik.

Áramkörök épülnek az üzem technológiai berendezéseinek energia ellátására, a belső világítás ellátására, a külső térvilágítás ellátására, a gépészeti berendezések energia ellátására, a szociális blokk helyiségeinek energia ellátására, a szociális blokk világításának ellátására. Az áramkörök védelmére túlfeszültség elleni védelem készül.

Az épületben a menekülési utak megvilágítására biztonsági világítás készül, valamint a kijáratok jelzésére irányfények kerülnek elhelyezésre.

A helyiségek védelmére betörésjelző rendszer, valamint az épület környezetét figyelő kamerarendszer kerül elhelyezésre. Az épületben strukturált hálózat készül.

Az épület villámvédelmére kockázati elemzés alapján villámhárító rendszer készül.

Az építési engedélyben szereplő előírások és kikötések a kivitelezés során betartandók.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

Alapozás:

Az épület vasbeton pontalapokkal készül. Az alaptestek alsó síkja -2,00 m.

Lábazat:

A pontalapok összefogására monolit vasbeton lábazati gerenda készül 25x50 cm keresztmetszettel, külső oldalán 10 cm extrudált polisztirol hőszigeteléssel.

Függőleges tartószerkezet:

Az épület acél pillérvázzal készül. A pillérek alul csuklós megtámasztásúak, a keretgerendákhoz sarokmerev kapcsolattal csatlakoznak. A pillérek legalább A2 R30 tűzállóságú szerkezetek kell legyenek.

Vízszintes tartószerkezet:

Az épület keretgerendái, valamint a kétszintes szociális épület födémjének tartószerkezete acélból készülnek. A gerendák C R30 tűzállóságú szerkezetek kell legyenek.

Födém:

A szociális épület födémje 15 cm vastag monolit vasbeton lemez. A födém legalább C REI 30 tűzállóságú szerkezet kell legyen.

Tetőfödém térelhatároló szerkezete:

Az irodák felett 150 mm magas trapézlemez szerkezetű, kőzetgyapot hőszigetelésű, PVC héjazatú lapostető készül. A tető fajlagos tömege <60 kg/m², a szerkezet A2 REI30 tűzállóságú rendszerminősítéssel kell rendelkezzen. A csarnok épület teteje IPN töltető szendvicspanelből készül.

Lépcső:

Az emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezettel készül, kőporcelán burkolattal.

Külső falak:

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű. Hőszigetelő képessége U<=0,24 W/m2K, tűzállósága EI 15. Javasolt szín üzemépületen RAL 9002, szociális épületen RAL 5010.

Tűzgátló fal:

A szociális épület és az üzemcsarnok között tűzgátló készül CW 100 horganyzott acél vázszerkezetre, 11 kg/m³ kőzetgyapot vázkitöltéssel, 2x2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal. A fal A2 EI30 tűzállóságú szerkezet.

Válaszfalak:

Az épület válaszfalai CW 75 horganyzott acél vázszerkezetre szerelt, 2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal készülnek. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton burkolat készül, 2 rtg. kenhető vízszigeteléssel, sarkoknál hajlaterősítő szalaggal.

Homlokzati hőszigetelő rendszer:

A lábazatokon, illetve ahol a csapadék felverődése előfordulhat 10 cm vastag extrudált hőszigetelő rendszer készül szürke mozaik vakolat felülettel.

folyt.: II.2.14.) pontban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az AF M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF M2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Az AF M2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 2. ajánlati rész: 2022. április 22. 9:15 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 1. (6008/9 hrsz.) alatt található ingatlan. A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

Folyt.: Tető:

Az irodák feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül. A vízszigetelés lényeges terméktulajdonságai: legnagyobb húzóerő > 800 N/50 mm; nyúlás >15 %; továbbszakító erő > 150 N; méretváltozás <0,2%; rugalmasság hidegen: nem reped -30 °C; páradiffúziós ellenállás 18 000; átlyukaszthatóság 500 mm ejtésmagasságról tömör marad; éghetőség E osztály; tűzállóság Broof(t1). A tetőszigetelést a széleken és a hajlatokban fóliabádog szegélyhez kell rögzíteni. Az irodépület fölött a trapézlemez térelhatároló szerkezet fölött a rendszerminősítésben meghatározott minőségű, 25 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül.

Külső ajtók:

A szociális épület bejárati ajtaja szürke, hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászáró. Az üzemcsarnok személybejáratai hőszigetelt, porszórt fémlemez burkolatú acélajtók. Az ajtók lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V3; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 3/20 000 ; mechanikai ellenálló képesség WK1; működtető erő 30 N; hőátbocsátási tényező 1,45 W/m2K. Az ajtók 80 cm alatti üvegezett felületeit biztonsági fóliával kell ellátni. Az áruforgalmi kapuk hőszigetelt szekcionált kapuk, hőátbocsátási tényező U=1W/m2K.

Belső ajtók:

Átfogó acél tokos, furatolt faforgácslap betétes, dekorfólia burkolatú ajtólap, PZ zárral. Ajtó névleges mérete 1000x2125 mm, tok belméret 930 mm. Klímaosztály I.; Mechanikai igénybevétel M. Az ajtótok javasolt színe RAL 1020. A raktár és a vele határos helyiségek között D EI30 tűzállóságú ajtók készülnek.

Ablakok:

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K. Az ablakok lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V2; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 2/10 000; mechanikai ellenálló képesség megfelelő; működtető erő 100 N; hőátbocsátási tényező Uw=1,15 W/m2K. Az ablakok belül a falpanel belső síkjára illeszkednek, itt a beépítési hézag takarására az ablakkal azonos színű PVC takaróprofil, ahol az ablak nem illeszkedik a belső síkra ott műanyag könyöklő készül. Kívül szürke RAL 9006, bevonatos horganyzott acél lemezből készül ablakpárkány.

Álmennyezet:

A födémszerkezet burkolására gipszkarton álmennyezet készül horganyzott acél CD vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból. A függőleges lezárások CW 50 vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból készülnek. A főtartók egymástól való távolsága 1000 mm, bordák távolsága 400 mm, a függesztők távolsága 900 mm. A függesztőket acél beütőékkel kell a vasbeton födémhez rögzíteni. A rögzítés teherbírását próba kihúzással ellenőrizni kell, az előírt kiszakító erő legalább 1,2 kN. A mennyezet felületeit Q3 minőségben kell elkészíteni.

Bádogos szerkezetek:

Az attikafalak fedése és az oromszegélyek, valamint a szendvicspanelek hézagtakarói, a nyílászárók körüli hézagtakarók 0,6 mm vastag porszórt felületű, horganyzott acél lemezből készülnek, a panel színével azonos színben.

Padlóburkolatok:

Az épület közlekedőiben és vizesblokkjaiban a padlóburkolat PEI III kopásállóságú, R10 csúszásgátlási osztályú kőporcelán lapból készül. A javasolt burkolat Sextans 40c40 cm Grafit. Az irodákban 8,0 mm vastag laminált burkolat készül. A burkolat tűzállósága Cfl-s1.

A bejárati ajtók elé kívül lábtörlőrács, belül szennyfogó szőnyeg készül. Javasolt lábtörlőrács ACO SELF Classic 75x50 cm.

Az üzemi helyiségekben kéregerősített felületű beton ipari padló készül.

A külső rámpa burkolata R11 csúszásgátlási osztályú 40x40x6 cm méretű, homok színű beton járólap.

Falburkolatok:

Az akadálymentes illemhely és a vizesblokkok falburkolata PEI II kopásállóságú mázas kerámiából készül. A falburkolatban 0,9-1,2 m magasságban kontrasztos színű sáv készül. A vizesblokkokban 2,0 m magasságban, a többi helyiségben a vizes berendezési tárgyak (mosdó, mosogató, falikút) körül szintén mázas kerámia burkolat készül.

A többi helyiségben törtfehér színű festett falfelület készül.

Térburkolatok:

A bejáratokhoz vezető járda és rámpa 40x40x6 cm méretű homok színű járdalapból készül, zúzottkő ágyazattal. A vakok és gyengénlátók számára a járdában vezetősáv készül. A rámpa indulási és érkezési oldalán, valamint a vezetősáv elágazásánál, irányváltásánál vörös színű taktilis figyelmeztető sávot kell elhelyezni. A parkoló 8 cm vastag, szürke színű Mecsek típusú térkő burkolatot kap. A burkolatra a parkolók elválasztó sávjai valamint az akadálymentes parkoló jele festett kivitelben készül.

Korlátok:

A lépcsőn acél korlát készül, pálca betétekkel. A korlátot korrózió elleni alapozóval kell kezelni és RAL 9007 színűre kell mázolni.

Kerítés:

Az épületek körül horganyzott acél kerítés készül, előregyártott vasbeton lábazattal.

4. PARKOLÓ MÉRLEG:

Az épületek egy helyrajzi számon helyezkednek el, de a önálló rendeltetési egységekként működnek, ezért a telken belül a parkolókat úgy helyeztük le, hogy az épületek közelében az OTÉK által előírt parkoló mennyiség rendelkezésre álljon. Ennek megfelelően az egyes épületekhez az alábbi parkolók készülnek:

„B”

Irodák 295,95 m2/20=14,79 15 db

Üzemterület 382,68 m2/200=1,91 2 db

Összesen: 17db

Az OTÉK szerint minden megkezdett 50 db parkolóhely után kell 1 db mozgássérült helyet biztosítani, 1 db mozgássérült parkolóhely létesül...

A karakterkorlátra tekintettel a főbb mennyiségeket és a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„C” jelű csarnoképület, közmű, út, parkoló építése

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45223300 Bau von Parkplätzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Szekszárd 6008/9 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentációban szereplő Szekszárd MJV Önkormányzata által a Szekszárd 6008/9 helyrajzi számon a kiviteli tervdokumentációban szereplő „C” jelű új építési engedélyköteles csarnoképület építése a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkákkal a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében. Az épület hasznos alapterülete: 1122 m2.

Az „C” jelű csarnoképület üzemi része egyhajós, vasbeton szerkezetű daruzható csarnok. A csarnokhoz a nyugati oldalán kétszintes vasbeton szerkezetű szociális épület kapcsolódik. Ennek az akadálymentes földszintjén öltözők, vizesblokkok, étkező, valamint a közvetlen termelésirányítást végző irodája található. Az emeleten további irodák, tárgyaló, teakonyha és WC-mosdó helyiségek vannak.

Az épület tartószerkezete előregyártott vasbeton vázszerkezet. A csarnok oldalsó, darupályát is tartó pillérei 50x60 cm, a végfali pillérek 40x50 cm keresztmetszetűek. A pillérek vasbeton kelyhekbe befogottak. A kelyhek alatti vasbeton pontalapok a talajmechanikai szakvélemény alapján kavicscölöpökre támaszkodnak. Az épület acél trapézlemez tetőszerkezetét előregyártott vasbeton gerendák hordozzák.

A kétszintes szociális blokk függőleges tartószerkezete 40x40 cm keresztmetszetű vasbeton pillérekből készül. A födémek körüreges előregyártott vasbeton panelek, melyek előregyártott vasbeton gerendákra támaszkodnak. Az emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezetű.

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű.

A csarnok, valamint az üzemépület feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül.

A külső ajtók hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók U=1,45 W/m2K, illetve hőszigetelt szekcionált acél kapuk U=1W/m2K .

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K.

Az üzem dolgozói, illetve az ügyfelek számára az épület mellett parkolók épülnek (8 db), melyek közül 1 db akadálymentes. A tehergépjárművek számára az üzem déli oldalán burkolt parkoló, illetve rakodótér épül. A térburkolatok beton térkőből készülnek.

Az épület vízellátása az ipari parkban meglévő hálózatról történik. A mérő a telekhatáron lévő mérőaknába kerül. Az épületben hidegvíz hálózat, használati melegvíz-hálózat, oltóvíz hálózat épül. Az épületben keletkező kommunális szennyvizet az ipari parkban lévő csatornahálózatba kell vezetni. A csapadékvíz zárt belső hálózatban kerül összegyűjtésre és az ipar park csapadékvíz csatornájába lesz bevezetve. Az épület elektromos energia igénye az ipari park meglévő elektromos hálózatáról biztosítható. A transzformátor és az épület mérője között méretlen, földalatti csatlakozó kábel kerül kiépítésre.

A szociális épületrész fűtése hőszivattyúval történik. A helyiségekben klíma konvektorok adják le a hőt. Az üzemcsarnok fűtése gázüzemű hőlégfúvókkal történik. Az öltözőben és a hozzá tartozó vizesblokkban hővisszanyerős gépi szellőzés készül.

Áramkörök épülnek az üzem technológiai berendezéseinek energia ellátására, a belső világítás ellátására, a külső térvilágítás ellátására, a gépészeti berendezések energia ellátására, a szociális blokk helyiségeinek energia ellátására, a szociális blokk világításának ellátására. Az áramkörök védelmére túlfeszültség elleni védelem készül.

Az épületben a menekülési utak megvilágítására biztonsági világítás készül, valamint a kijáratok jelzésére irányfények kerülnek elhelyezésre.

A helyiségek védelmére betörésjelző rendszer, valamint az épület környezetét figyelő kamerarendszer kerül elhelyezésre. Az épületben strukturált hálózat készül.

Az épület villámvédelmére kockázati elemzés alapján villámhárító rendszer készül.

Az építési engedélyben szereplő előírások és kikötések a kivitelezés során betartandók.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

Alapozás:

Az épület kavicscölöpökre támaszkodó pontalapokkal készül. Az alaptestek alsó síkja -2,00 m. A kavicscölöpök méretei és mélysége a kivitelei terv készítésekor kerül meghatározásra. A pillérek befogását a pontalapokra helyezett előregyártott vasbeton kehelynyakak biztosítják.

Lábazat:

A pontalapok összefogására monolit vasbeton lábazati gerenda készül 25x80 cm keresztmetszettel, külső oldalán 10 cm extrudált polisztirol hőszigeteléssel.

Függőleges tartószerkezet:

Az épület előregyártott vasbeton pillérvázzal készül. Az üzemcsarnok 50x60 cm keresztmetszetű, oldalsó pillérein a darupálya fogadására alkalmas konzolok készülnek. Az üzemcsarnok végfalainak pillérei 40x50 cm keresztmetszetűek. A kétszintes szociális épület 40x40 cm keresztmetszetű előregyártott vasbeton pillérvázzal készül. A pillérek alul befogottak. A pillérek A2 R60 tűzállóságú szerkezetek.

Vízszintes tartószerkezet:

Az üzemcsarnok tetőszerkezetének tartói előregyártott vasbeton gerendák. A kétszintes szociális épület födémjének tartószerkezete előregyártott vasbeton gerendákból készül. A gerendák A2 R45 tűzállóságú szerkezetek.

Födém:

A szociális épület födémjei a vasbeton gerendákra felfekvő előregyártott üreges vasbeton födémpallók. A pallók A2 REI 45 tűzállóságú szerkezetek. A lépcsőáttörés körül monolit vasbeton födémlemez készül.

Tetőfödém térelhatároló szerkezete:

Az üzemcsarnok felett 150 mm magas trapézlemez szerkezetű, kőzetgyapot hőszigetelésű, PVC héjazatú lapostető készül. A tető fajlagos tömege <60 kg/m², a szerkezet A2 REI30 tűzállóságú rendszerminősítéssel kell rendelkezzen. A szociális épület tetőfödémje előregyártott üreges vasbeton födémpallókból készül.

Lépcső:

Az emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezettel készül, kőporcelán burkolattal.

Külső falak:

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű. Hőszigetelő képessége U<=0,24 W/m2K, tűzállósága EI 15. Javasolt szín üzemépületen RAL 9002, szociális épületen RAL 5010.

Folyt.: II.2.14.) pontban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az AF M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF M2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Az AF M2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 3. ajánlati rész: 2022. április 22. 9.30 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 1. (6008/9 hrsz.) alatt található ingatlan. A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

Folyt.: Belső falak (tűzgátló válaszfal):

A szociális épület és az üzemcsarnok között tűzgátló válaszfal készül CW 100 horganyzott acél vázszerkezetre, 11 kg/m³ kőzetgyapot vázkitöltéssel, 2x2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal. A válaszfal A2 EI30 tűzállóságú szerkezet.

Válaszfalak:

Az épület válaszfalai CW 75 horganyzott acél vázszerkezetre szerelt, 2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal készülnek. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton burkolat készül, 2 rtg. kenhető vízszigeteléssel, sarkoknál hajlaterősítő szalaggal.

Homlokzati hőszigetelő rendszer:

A lábazatokon, illetve ahol a csapadék felverődése előfordulhat 10 cm vastag extrudált hőszigetelő rendszer készül szürke mozaik vakolat felülettel.

Tető:

A csarnok, valamint az üzemépület feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül. A vízszigetelés lényeges terméktulajdonságai: legnagyobb húzóerő > 800 N/50 mm; nyúlás >15 %; továbbszakító erő > 150 N; méretváltozás <0,2%; rugalmasság hidegen: nem reped -30 °C; páradiffúziós ellenállás 18 000; átlyukaszthatóság 500 mm ejtésmagasságról tömör marad; éghetőség E osztály; tűzállóság Broof(t1). A tetőszigetelést a széleken és a hajlatokban fóliabádog szegélyhez kell rögzíteni. A csarnoképület fölött a trapézlemez térelhatároló szerkezet fölött a rendszerminősítésben meghatározott minőségű, 25 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül. A szociális épület fölött 25 cm polisztirol hőszigetelés készül.

Külső ajtók:

A szociális épület bejárati ajtaja szürke, hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászáró. Az üzemcsarnok személybejáratai hőszigetelt, porszórt fémlemez burkolatú acélajtók. Az ajtók lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V3; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 3/20 000 ; mechanikai ellenálló képesség WK1; működtető erő 30 N; hőátbocsátási tényező 1,45 W/m2K. Az ajtók 80 cm alatti üvegezett felületeit biztonsági fóliával kell ellátni. Az áruforgalmi kapuk hőszigetelt szekcionált kapuk, hőátbocsátási tényező U=1W/m2K.

Belső ajtók:

Átfogó acél tokos, furatolt, faforgácslap betétes, dekorfólia burkolatú ajtólap, PZ zárral. Ajtó névleges mérete 1000x2125 mm, tok belméret 930 mm. Klímaosztály I.; Mechanikai igénybevétel M. Az ajtótok javasolt színe RAL 1020.

Ablakok:

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K. Az ablakok lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V2; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 2/10 000; mechanikai ellenálló képesség megfelelő; működtető erő 100 N; hőátbocsátási tényező Uw=1,15 W/m2K. Az ablakok belül a falpanel belső síkjára illeszkednek, itt a beépítési hézag takarására az ablakkal azonos színű PVC takaróprofil, ahol az ablak nem illeszkedik a belső síkra ott műanyag könyöklő készül. Kívül szürke RAL 9006, bevonatos horganyzott acél lemezből készül ablakpárkány.

Álmennyezet:

A födémszerkezet burkolására gipszkarton álmennyezet készül horganyzott acél CD vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból. A függőleges lezárások CW 50 vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból készülnek. A főtartók egymástól való távolsága 1000 mm, bordák távolsága 400 mm, a függesztők távolsága 900 mm. A függesztőket acél beütőékkel kell a vasbeton födémhez rögzíteni. A rögzítés teherbírását próba kihúzással ellenőrizni kell, az előírt kiszakító erő legalább 1,2 kN. A mennyezet felületeit Q3 minőségben kell elkészíteni.

Bádogos szerkezetek:

Az attikafalak fedése és az oromszegélyek, valamint a szendvicspanelek hézagtakarói, a nyílászárók körüli hézagtakarók 0,6 mm vastag porszórt felületű, horganyzott acél lemezből készülnek, a panel színével azonos színben.

Padlóburkolatok:

Az épület közlekedőiben és vizesblokkjaiban a padlóburkolat PEI III kopásállóságú, R10 csúszásgátlási osztályú kőporcelán lapból készül. A javasolt burkolat Sextans 40c40 cm Grafit. A földszinti irodában 2,0 mm vastag homogén intézményi PVC burkolat, az emeleten laminált burkolat készül. A burkolat tűzállósága Cfl-s1, csúszásgátlása DS.

A bejárati ajtók elé kívül lábtörlőrács, belül szennyfogó szőnyeg készül. Javasolt lábtörlőrács ACO SELF Classic 75x50 cm.

Az üzemi helyiségekben kéregerősített felületű beton ipari padló készül.

A külső rámpa burkolata R11 csúszásgátlási osztályú 40x40x6 cm méretű, homok színű beton járólap.

Falburkolatok:

Az akadálymentes illemhely és a vizesblokkok falburkolata PEI II kopásállóságú mázas kerámiából készül. A falburkolatban 0,9-1,2 m magasságban kontrasztos színű sáv készül. A vizesblokkokban 2,0 m magasságban, a többi helyiségben a vizes berendezési tárgyak (mosdó, mosogató, falikút) körül szintén mázas kerámia burkolat készül.

A többi helyiségben törtfehér színű festett falfelület készül.

Térburkolatok:

A bejáratokhoz vezető járda és rámpa 40x40x6 cm méretű homok színű járdalapból készül, zúzottkő ágyazattal. A vakok és gyengénlátók számára a járdában vezetősáv készül. A rámpa indulási és érkezési oldalán, valamint a vezetősáv elágazásánál, irányváltásánál vörös színű taktilis figyelmeztető sávot kell elhelyezni. A parkoló 8 cm vastag, szürke színű Mecsek típusú térkő burkolatot kap. A burkolatra a parkolók elválasztó sávjai valamint az akadálymentes parkoló jele festett kivitelben készül.

Korlátok:

A lépcsőn acél korlát készül, pálca betétekkel...

A karakterkorlátra tekintettel a főbb mennyiségeket és a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„D” jelű csarnoképület, közmű, út, parkoló építése

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45223300 Bau von Parkplätzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Szekszárd 6008/9 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentációban szereplő Szekszárd MJV Önkormányzata által a Szekszárd 6008/9 helyrajzi számon a kiviteli tervdokumentációban szereplő „D” jelű új építési engedélyköteles csarnoképület építése a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkákkal a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében. Az épület hasznos alapterülete: 445 m2.

A D épület földszintes, acél szerkezetű csarnok. Az épület déli felében található a szociális rész. Ebben vannak az irodák, öltöző, vizesblokkok, étkező. Az épület akadálymentesített.

Az épület acél tartószerkezettel épül. A pillérek, illetve keretgerendák IPE, valamint HEA, a merevítések hidegen hajlított szelvényekből készülnek, tűzállóságukat tűzvédő mázolás biztosítja. A pillérek terheit vasbeton vasbeton pontalapok adják át a talajnak. A csarnok fölötti tető IPN töltetű szendvicspanel.

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű.

A csarnok, valamint az üzemépület feletti tetőn UV álló 1,5 mm vastagságú PVC vízszigetelés készül.

A külső ajtók hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók U=1,45 W/m2K, illetve hőszigetelt szekcionált acél kapuk U=1W/m2K .

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K.

Az üzem dolgozói, illetve az ügyfelek számára az épület mellett parkolók épülnek (6 db), melyek közül 1 db akadálymentes. A tehergépjárművek számára az üzem keleti felén burkolt rakodótér épül. A térburkolatok beton térkőből készülnek.

Az épület vízellátása az ipari parkban meglévő hálózatról történik. A mérő a telekhatáron lévő mérőaknába kerül. Az épületben hidegvíz hálózat, használati melegvíz-hálózat, oltóvíz hálózat épül. Az épületben keletkező kommunális szennyvizet az ipari parkban lévő csatornahálózatba kell vezetni. A csapadékvíz zárt belső hálózatban kerül összegyűjtésre és az ipar park csapadékvíz csatornájába lesz bevezetve. Az épület elektromos energia igénye az ipari park meglévő elektromos hálózatáról biztosítható. A transzformátor és az épület mérője között méretlen, földalatti csatlakozó kábel kerül kiépítésre.

A szociális épületrész fűtése hőszivattyúval történik. A helyiségekben klíma konvektorok adják le a hőt. Az üzemcsarnok fűtése gázüzemű hőlégfúvókkal történik.

Áramkörök épülnek az üzem technológiai berendezéseinek energia ellátására, a belső világítás ellátására, a külső térvilágítás ellátására, a gépészeti berendezések energia ellátására, a szociális blokk helyiségeinek energia ellátására, a szociális blokk világításának ellátására. Az áramkörök védelmére túlfeszültség elleni védelem készül.

Az épületben a menekülési utak megvilágítására biztonsági világítás készül, valamint a kijáratok jelzésére irányfények kerülnek elhelyezésre.

A helyiségek védelmére betörésjelző rendszer, valamint az épület környezetét figyelő kamerarendszer kerül elhelyezésre. Az épületben strukturált hálózat készül.

Az épület villámvédelmére kockázati elemzés alapján villámhárító rendszer készül.

Ipari Park külső légvezeték kiváltása opcionális tétel

A Szekszárd 6008/40 helyrajzi számú út és a 6008/9 helyrajzi számú telek déli része felett húzódó 0,4 kV-os légkábel kiváltása a Ge-1 jelű villamos helyszínrajz szerint, mely során a fa gúla végfeszítő oszlop és az út mentén lévő fa bakoszlop közötti meglévő két fa oszlop és a rajtuk lévő 76 m hosszú, 4x50 mm2 MLC légkábeles hálózat elbontásra kerül.

A 6008/40 hrsz-ú út területén a burkolat szélétől 1,8 m-re a zöld sávban 3 db új B 10-400 típusú betonoszlopot kell telepíteni, melyre a fa gúla oszlopon lévő mérőszekrénytől indulva 4x50 mm2 NFA 2x szál feszítéses légkábelt kell kiépíteni a 3 sz fa bakoszlopig 92,7 m hosszban.

A légkábel kiváltás oka, hogy a 6008/46 és 6008/47 helyrajzi számokon meglévő felújítandó csarnokok ne maradjanak elektromos energia nélkül, ha az új „D” jelű csarnok építése megkezdődik, aminek pedig útjában van a kiváltandó légkábel.

A fenti légkábel kiváltási munkák feltételesek. Nem készülnek, ha az elbontandó vezetékről ellátott, a 6008/46 és 6008/47 helyrajzi számokon meglévő, felújítandó csarnokok földkábeles elektromos energia ellátása és ezen légkábelek bontása egy másik projektben előbb megvalósul, mint a „D” épület munkaterületének átadása.

Az építési engedélyben szereplő előírások és kikötések a kivitelezés során betartandók.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

Alapozás:

Az épület vasbeton pontalapokkal készül. Az alaptestek alsó síkja -2,00 m.

Lábazat:

A pontalapok összefogására monolit vasbeton lábazati gerenda készül 25x50 cm keresztmetszettel, külső oldalán 10 cm extrudált polisztirol hőszigeteléssel.

Függőleges tartószerkezet:

Az épület acél pillérvázzal készül. A pillérek alul csuklós megtámasztásúak, a keretgerendákhoz sarokmerev kapcsolattal csatlakoznak. A pillérek legalább A2 R30 tűzállóságú szerkezetek kell legyenek.

Vízszintes tartószerkezet:

Az épület keretgerendái acélból készülnek. A gerendák C R30 tűzállóságú szerkezetek kell legyenek.

Tetőfödém térelhatároló szerkezete:

Az épület teteje IPN töltető szendvicspanelből készül. A szerkezet legalább D REI 15 tűzállóságú kell legyen.

Külső falak:

Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készülnek. A szendvicspanel 10 cm vastag, mikrobordás felületű. Hőszigetelő képessége U<=0,24 W/m2K, tűzállósága EI 15. Javasolt szín az épületen: falpanel RAL 9002, tetőpanel RAL 9007.

Tűzgátló falak:

A szociális épület és az üzemcsarnok között tűzgátló fal készül CW 100 horganyzott acél vázszerkezetre, 11 kg/m³ kőzetgyapot vázkitöltéssel, 2x2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal. A fal A2 EI30 tűzállóságú szerkezet.

Válaszfalak:

Az épület válaszfalai CW 75 horganyzott acél vázszerkezetre szerelt, 2 rtg. RB 12,5 gipszkarton burkolattal készülnek. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton burkolat készül, 2 rtg. kenhető vízszigeteléssel, sarkoknál hajlaterősítő szalaggal.

Folyt.: II.2.14.) pontban

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az AF M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF M2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Az AF M2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opció:

A Szekszárd 6008/40 helyrajzi számú út és a 6008/9 helyrajzi számú telek déli része felett húzódó 0,4 kV-os légkábel kiváltása a Ge-1 jelű villamos helyszínrajz szerint, mely során a fa gúla végfeszítő oszlop és az út mentén lévő fa bakoszlop közötti meglévő két fa oszlop és a rajtuk lévő 76 m hosszú, 4x50 mm2 MLC légkábeles hálózat elbontásra kerül.

A 6008/40 hrsz-ú út területén a burkolat szélétől 1,8 m-re a zöld sávban 3 db új B 10-400 típusú betonoszlopot kell telepíteni, melyre a fa gúla oszlopon lévő mérőszekrénytől indulva 4x50 mm2 NFA 2x szál feszítéses légkábelt kell kiépíteni a 3 sz fa bakoszlopig 92,7 m hosszban.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő által az opció lehívására abban az esetben kerül sor, ha az elbontandó vezetékről ellátott, a 6008/46 és 6008/47 helyrajzi számokon meglévő, felújítandó csarnokok földkábeles elektromos energia ellátása és ezen légkábelek bontása egy másik projektben előbb megvalósul, mint a „D” épület munkaterületének átadása.

Az opció lehívására Megrendelőnek legkésőbb a „D” épület munkaterületének átadásakor, Vállalkozó részére történő egyoldalú jognyilatkozat megtételével van lehetősége.

A Felolvasólapon a nettó ajánlati árat az opció nélkül szükséges megadni.

Opció indoklása:

Az opció meghatározásának szükségességét az indokolja, hogy a 6008/46 és 6008/47 helyrajzi számokon meglévő felújítandó csarnokok ne maradjanak elektromos energia nélkül, ha az új „D” jelű csarnok építése megkezdődik, aminek pedig útjában van a kiváltandó légkábel.

Az árat, mint értékelési szempontot opcióval együtt értékeli az Ajánlatkérő.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszíni bejárást biztosít. Időpontja: 4. ajánlati rész: 2022. ápr. 22. 9:45 óra. Találkozás helyszíne:7100 Szekszárd, Avar út 1. (6008/9 hrsz.) alatt található ingatlan.A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

Folyt.: Homlokzati hőszigetelő rendszer:

A lábazatokon, illetve ahol a csapadék felverődése előfordulhat 10 cm vastag extrudált hőszigetelő rendszer készül szürke mozaik vakolat felülettel.

Tető:

A tető IPN töltetű szendvicspanelből készül.

Külső ajtók:

A szociális rész bejárati ajtaja szürke, hőhídmentes alumínium profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászáró. Az üzemcsarnok személybejáratai hőszigetelt, porszórt fémlemez burkolatú acélajtók. Az ajtók lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V3; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 3/20 000 ; mechanikai ellenálló képesség WK1; működtető erő 30 N; hőátbocsátási tényező 1,45 W/m2K. Az ajtók 80 cm alatti üvegezett felületeit biztonsági fóliával kell ellátni. Az áruforgalmi kapu hőszigetelt szekcionált kapu, hőátbocsátási tényező U=1W/m2K.

Belső ajtók:

Átfogó acél tokos, furatolt faforgácslap betétes, dekorfólia burkolatú ajtólap, PZ zárral. Ajtó névleges mérete 1000x2125 mm, tok belméret 930 mm. Klímaosztály I.; Mechanikai igénybevétel M. Az ajtótok javasolt színe RAL 1020. A raktár és a vele határos helyiségek között D EI30 tűzállóságú ajtók készülnek.

Ablakok:

Az ablakok fehér műanyag profilból készült hőszigetelő üvegezésű nyílászárók Ug=1,0 W/m2K. Az ablakok lényeges terméktulajdonságai: légáteresztés L2/3; vízzárás V2; szélállóság SZ3; mechanikai tartósság 2/10 000; mechanikai ellenálló képesség megfelelő; működtető erő 100 N; hőátbocsátási tényező Uw=1,15 W/m2K. Az ablakok belül a falpanel belső síkjára illeszkednek, itt a beépítési hézag takarására az ablakkal azonos színű PVC takaróprofil, ahol az ablak nem illeszkedik a belső síkra ott műanyag könyöklő készül. Kívül szürke RAL 9006, bevonatos horganyzott acél lemezből készül ablakpárkány.

Álmennyezet:

A födémszerkezet burkolására gipszkarton álmennyezet készül horganyzott acél CD vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból. A függőleges lezárások CW 50 vázra szerelt 12,5 mm vastag gipszkartonból készülnek. A főtartók egymástól való távolsága 1000 mm, bordák távolsága 400 mm, a függesztők távolsága 900 mm. A függesztőket acél beütőékkel kell a vasbeton födémhez rögzíteni. A rögzítés teherbírását próba kihúzással ellenőrizni kell, az előírt kiszakító erő legalább 1,2 kN. A mennyezet felületeit Q3 minőségben kell elkészíteni.

Bádogos szerkezetek:

Az oromszegélyek, valamint a szendvicspanelek hézagtakarói, a nyílászárók körüli hézagtakarók 0,6 mm vastag porszórt felületű, horganyzott acél lemezből készülnek, a panel színével azonos színben.

Padlóburkolatok:

Az épület közlekedőiben és vizesblokkjaiban a padlóburkolat PEI III kopásállóságú, R10 csúszásgátlási osztályú kőporcelán lapból készül. A javasolt burkolat Sextans 40c40 cm Grafit. Az irodákban 2,0 mm vastag PVC burkolat készül. A burkolat tűzállósága Cfl-s1.

A bejárati ajtók elé kívül lábtörlőrács, belül szennyfogó szőnyeg készül. Javasolt lábtörlőrács ACO SELF Classic 75x50 cm.

Az üzemi helyiségekben kéregerősített felületű beton ipari padló készül.

A külső rámpa burkolata R11 csúszásgátlási osztályú 40x40x6 cm méretű, homok színű beton járólap.

Falburkolatok:

Az akadálymentes illemhely és a vizesblokkok falburkolata PEI II kopásállóságú mázas kerámiából készül. A falburkolatban 0,9-1,2 m magasságban kontrasztos színű sáv készül. A vizesblokkokban 2,0 m magasságban, a többi helyiségben a vizes berendezési tárgyak (mosdó, mosogató, falikút) körül szintén mázas kerámia burkolat készül.

A többi helyiségben törtfehér színű festett falfelület készül.

Térburkolatok:

A bejáratokhoz vezető járda és rámpa 40x40x6 cm méretű homok színű járdalapból készül, zúzottkő ágyazattal. A vakok és gyengénlátók számára a járdában vezetősáv készül. A rámpa indulási és érkezési oldalán, valamint a vezetősáv elágazásánál, irányváltásánál vörös színű taktilis figyelmeztető sávot kell elhelyezni. A parkoló 8 cm vastag, szürke színű Mecsek típusú térkő burkolatot kap. A burkolatra a parkolók elválasztó sávjai valamint az akadálymentes parkoló jele festett kivitelben készül.

Kerítés:

Az épületek körül horganyzott acél kerítés készül, előregyártott vasbeton lábazattal.

4. PARKOLÓ MÉRLEG:

Az épületek egy helyrajzi számon helyezkednek el, de a önálló rendeltetési egységekként működnek, ezért a telken belül a parkolókat úgy helyeztük le, hogy az épületek közelében az OTÉK által előírt parkoló mennyiség rendelkezésre álljon. Ennek megfelelően az egyes épületekhez az alábbi parkolók készülnek:

„D”

Irodák 74,25 m2/20=3,71 4 db

Üzemterület 304,80 m2/200=1,52 2 db

Összesen: 6 db

Az OTÉK szerint minden megkezdett 50 db parkolóhely után kell 1 db mozgássérült helyet biztosítani, vagyis összesen 1 db mozgássérült parkolóhely létesül.

5. ÚTÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS

A telek jelenleg is rendelkezik több útcsatlakozással, valamint beton burkolatú belső úttal, ezek azonban a jelenleg meglévő épületek szükségleteihez igazodnak, az új épületek bejáratainak, megközelítésére nem alkalmasak, sőt az építési munkákat akadályozzák is, ezért elbontásra kerülnek. A telken négy épület épül, egy engedélyezési eljárásban, de az épületek egymástól független rendeltetési egységekként fognak működni, ezért belső telekhatárokkal, és az ezeken épülő kerítésekkel a telket felosztottuk. Értelemszerűen a rendeltetési egységek belső úthálózatának is egymástól függetlenül kell működnie...

A karakterkorlátra tekintettel a főbb mennyiségeket és a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Szekszárd 6008/9 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása alapján”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentációban szereplő Szekszárd MJV Önkormányzata által a Szekszárd 6008/9 helyrajzi számon a kiviteli tervdokumentációban szereplő Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása alapján a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében.

A külső közös földgáz közművezeték a Gk-01 Földgázellátás helyszínrajz szerinti külső földgázvezetékek kiépítését jelenti a telepítendő T14-Q50 típusú nyomásszabályozó állomástól a tervezett „A, B, C, D” jelű csarnoképületekig ledugózott vezetékkel felállva. A gáz nyomócsövek anyaga WAVIN PE SDR11.

A 32 mm x 3,0 mm keresztmetszetűből 100 m, a 63 mm x 5,8mm keresztmetszetűből 145 folyóméter, azaz összesen 245 folyóméter készül.

Az építési engedélyben szereplő előírások és kikötések a kivitelezés során betartandók.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

Főbb mennyiségek:

WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 32 mm x 3,0 mm sárga csík 200 m/tekercs, VC03211GT 100 m

csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 63 mm x 5,8 mm sárga csík 200 m/tekercs, VC06311GT 145 m

VÉDŐCSÖVEK ÉS VÉDŐCSATORNÁK Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 10-65 (vezeték)/DN 110 (védőcső) 17 db

Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig 43 m

CSATORNAÉPÍTÉS Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm M-WAVIN KG 110 PVC csatornacső, D = 110 mm, DN 110/2 m, CCCM211 védőcsőként alkalmazva 43 m

Kiszellőző vezeték szerelése védőcső részére 614/A típusú csapszekrénnyel 1" 8 db

Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között 245 m

Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé 245 m

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály 246 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 123 m3

gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 123 m3

Gázfogadó állomás Gyártó: Pero Kft. Típus: T15-Q50 Gáznyomás szabályzó: VF-50 1 db

KPE-acél összekötő beszerelése, KPE cső anyagminősége: PE 80/G-SDR11 MSZ EN 7809/P - DIN 8074//075 Üzemi hőmérséklet: -25°C + 50°C Anyagminőségek: összekötő test acél MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025 rézhüvely: MSZ EN 64/1 - DIN EN 1754 GÁZGÉP ÖK típus család, külső menetes D63/R/ 2" 1 db

A karakterkorlátra tekintettel a főbb mennyiségeket és a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az AF M1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2. Az AF M2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszín bejárást biztosít. Időpontja: 5. ajánlati rész: 2022. április 22.10:00 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 1. (6008/9 hrsz.) alatt található ingatlan. A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezése

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45213316 Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Szekszárd 6008/36, 6008/37, 6008/38, 6008/39, 6008/40 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”:

A nyertes Ajánlattevő feladata a Szekszárd MJV Önkormányzata által a Szekszárd 6008/9 helyrajzi számon a kiviteli tervdokumentációban szereplő kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázat keretében.

A tervezett gyalogos forgalmú járda 1,5 m-es burkolat szélességgel, összesen 1387,19 m hosszan, azaz 2080 m2 alapterülettel kerül kialakításra. A tervezett járdaburkolat mindkét oldalán betonágyazatba helyezett kerti szegéllyel kerül határolásra, amennyiben viszont útburkolat mellett helyezkedik el a járdaszakasz, akkor az út felőli oldalon közvetlenül csatlakozik az útburkolat kiemelt padkaszegélyéhez, a másik oldalán pedig szintén kerti szegély létesül.

A tervezett járdaburkolat magassági nyomvonalvezetése az útburkolat meglévő kiemelt padkaszegélyéhez igazodik.

A tervezett járdaburkolatot Szekszárd MJV Önkormányzatának (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.) tulajdonában lévő alábbi területeken valósul meg 2 ütemben:

1. ütem:

Szekszárd külterület hrsz.: 6008/36 (Damjanich utca),

Szekszárd külterület hrsz.: 6008/37 (Rosner Gyula utca),

Szekszárd külterület hrsz.: 6008/38 (Wopfing utca),

2. ütem:

Szekszárd külterület hrsz.: 6008/39 (Margaréta utca),

Szekszárd külterület hrsz.: 6008/40 (Avar út).

A Szekszárdi Ipari Park területén elhelyezkedő 6008/37, 6008/38, 6008/39 és 6008/40 hrsz-ú ingatlanok kezelője Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.).

A tervezett járdaburkolat építés egyéb, illetve idegen tulajdonú ingatlan érintettséggel nem jár.

A helyszínrajzokon feltüntetetésre kerültek a hiteles földhivatali nyilvántartás szerinti telekhatárok és helyrajzi számok.

Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének időpontja:

I. ütem: A munkaterület átadás-átvételi eljárást - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően - a Megrendelő és a Vállalkozó együtt bonyolítja le, a szerződéstervezet 7.4. pontja szerinti ütemterv jóváhagyását követően legfeljebb 5 munkanapon belül (várhatóan 2022. október 1. napja)

II. ütem: A munkaterület átadás-átvételi eljárást - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően - a Megrendelő és a Vállalkozó együtt bonyolítja le. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a munkaterület átadásának feltétele, hogy a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló közvilágítási hálózat és kamerarendszer kiépítésére és a KÖF (E.on trafó) hálózat kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződések teljesítése sikeresen megtörténjen.

A talajbolygatással járó munkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelésre az Ajánlattevőnek szerződést kell kötnie a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal, jelen feladat tárgyában megkötött szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. Ajánlattevőnek a régészeti megfigyelés költségét az ajánlati árába szükséges beterveznie, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők rendelkezésére bocsátandó költségvetések nem tartalmazzák ezen tétellel kapcsolatos költségeket.

Ajánlattévő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példányban elektronikus adathordozón átadva.

A típus-pályaszerkezet kiválasztása:

Az Építtetővel egyeztetettek szerint a tervezett kizárólag gyalogos forgalmú járdaburkolatok pályaszerkezetét betonkő burkolattal és kötőanyag nélküli alapréteggel kell megépíteni. Ennek megfelelően a Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete e-UT 06.03.11 (ÚT 2-1 502) sz. útügyi műszaki előírás 1. táblázata (kerékpárutak és járdák típus pályaszerkezetei) a meghatározott betonkő burkolat és kötőanyag nélküli alapréteg alkalmazása esetében az alábbi típus-pályaszerkezeti rétegrendet határozza meg:

- 6-8 cm vtg. betonkő burkolat

- Kötőanyag nélküli alapréteg:

o 20 cm vtg. mechanikai stabilizáció (M22, M56) alapréteg

o 15 cm vtg. folyamatos szemmegoszlású zúzottkő (FZKA 0/22, 0/32, 0/56) alapréteg

Tervezett járdaburkolatok szerkezete:

A tervezett járdaburkolat szerkezete a vonatkozó útügyi műszaki előírás szerint meghatározott típus-pályaszerkezetek figyelembevételével és az Építtetővel egyeztetettek szerint:

- 6,0 cm vtg. betonkő burkolat

- 3,0 cm vtg. Z 0/4 kőzúzalék ágyazó, fektető réteg

- 20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció E2 ≥ 68 N/mm2

- tömörített tükör Trg = 90 %, E2 ≥ 40 N/mm2

- termett talaj

Betonkövek vastagságának, típusának megválasztása:

A tervezett járdaburkolat építése során alkalmazandó betonkő elemek vastagságának, típusának megválasztása a kizárólag gyalogos forgalmú közlekedés biztosításának figyelembevételével a következők:

- Választott betonkő burkolat vastagság: 60mm

- Alkalmazható kapcsolódási osztály: B, C

o B - betonkövek egy irányba kapcsolódnak egymáshoz, a betonkő két oldalfelülete kapcsolódik a szomszédos idomhoz, a hossztengellyel párhuzamos hézagok megnyílása ezáltal akadályozott. Pontos méretű idomok és pontos fektetés esetén a kapcsolódás a másik két, nem fogazott oldalon is létrejön. A betonköveket rendszerint futósoros kötésben fektetik.

o C - betonkövek egyenes oldalfelületűek, nincs egymásba nyúló kapcsolódásuk. Az idomok kapcsolódása csak a pontos méretekkel történő gyártás és megfelelő szakértelemmel végzett fektetés hatására jön létre.

- Alkalmazható fektetési mintázat: F, H

o F - Futósoros kötés vagy tömbkötés, illetve ezekkel egyenértékű fektetési mintázat

o H - Halszálka kötés, kettős halszálka kötés vagy ezekkel egyenértékű fektetési mintázat

Tervezett szegélykialakítása:

A tervezett szabadon álló betonkő burkolatú gyalogos járda határolására mindkét oldalon betonágyazatba helyezett előregyártott kerti szegély kerül kialakításra. Az út mellett elhelyezkedő járdaszakaszok viszont út felőli oldalon közvetlenöl csatlakoznak az útburkolat kiemelt padkaszegélyéhez, a másik oldalán pedig szintén kerti szegély kerülnek határolásra.

Tervezett kerti szegély:

- előregyártott kerti szegély (100*5*20 cm)

- 10 cm vtg. C12/15-16/F1 beton szegélygerenda

- 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció E2 = 63 N/mm2

- tömörített tükör Trg = 90 %, E2 ≥ 40N/mm2

- termett talaj

Tervezett kiemelt padkaszegély (csak a felújítandó szakaszokon):

- előregyártott kiemelt útszegélykő (24*15/12*25 vagy 24*15/12*30 cm)

- 15 cm vtg. C12/15-16/F1 beton szegélygerenda

- 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció E2 = 63 N/mm2

- tömörített tükör Trg = 90 %, E2 ≥ 40 N/mm2

- termett talaj

Folyt.: a II.2.14.) pontban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Az AF M1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2. A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a teljesítés helyén helyszín bejárást biztosít. Időpontja: 6. ajánlati rész: 2022. április 22. 10:15 óra. Találkozás helyszíne: 7100 Szekszárd, Avar út 1. (6008/9 hrsz.) alatt található ingatlan. A helyszíni bejárással kapcsolatos részleteket az Ajánlati útmutató tartalmazza.

AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a szerződés időtartamaként a II.2.7. pontban megadott 5 hónap az alábbiak szerint értendő:

1. ütem (részhatáridő): az 1. ütem munkaterületének átadásától számított 3 hónap az 1. ütemhez tartozó munkák elvégzésére (Rosner u., Damjanich u. és a Wopfing utca kivitelezési munkái),

2. ütem (véghatáridő): a 2. ütem munkaterületének átadásától számított 2 hónap a 2. ütemhez tartozó munkák elvégzésére (Avar út és Margaréta utca kivitelezési munkái)

Folyt.: V. Csapadékvíz elvetetés:

A tervezéssel érintett terület meglévő csapadékvíz elvezetési megoldásban változás nem történik. A tervezett járda burkolata a felületére hulló csapadékvizet - útburkolat irányába lejtő - 2,0 %-os keresztirányú eséssel a környező zöldterületre, illetve az útburkolatra vezeti, melyen elszikkad vagy az útburkolat zárt csapadék csatornarendszerébe kerül elvezetésre.

VI. Forgalomtechnika:

Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás:

A tervezett járdaburkolat építése az ipari park úthálózatának gépjármű forgalomtól elkülönítve elvégezhető. A gyalogosforgalmú járdaburkolat építést célszerű a kivitelező építési technológiájához igazodva szakaszonként, ütemekre bontva elvégezni. A járdaburkolat építéséről - a kivitelezés ütemezésének meghatározásával - az érintett utcákban telephellyel rendelkező vállalkozásokat, cégeket értesíteni kell. Az építés ideje alatt az ingatlanok megközelítését lehetőség szerint biztosítani kell.

Útépítés utáni forgalomi rend:

A járdaburkolat kialakítását követően az érintett utcák forgalmi rendje változatlan marad, új forgalomszabályozás bevezetése (útburkolati jelek felfestése, közúti jelzőtáblák elhelyezése) nem szükséges.

VII. Közművek:

A létesítendő járdaburkolat terve az E-KÖZMŰ rendszerben egyeztetésre került, az erről készült közműnyilatkozat a tervdokumentációhoz mellékelten csatolásra került. A közműnyilatkozatba foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani.

A meglévő közművek nyomvonala a közműkezelők adatszolgáltatása és a rendelkezésre álló szakági villamos tervdokumentáció alapján a részletes helyszínrajzokon feltüntetésre került.

Mivel a tervezett járdaépítés jellemzően belső ipari területen történik ezért az adatszolgáltatásban szereplő közműhálózatokon kívül egyéb információval nem rendelkező közművek előfordulásával is számolni kell.

VIII. Közvilágítás:

Az ipari park közvilágításának terveit a Péter - Bau Építő- és Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 39. sz. 7. em./22.) elkészítette, mely egyelőre még nem került kialakításra. A tervezett járdaburkolat nyomvonal kialakítása az érintett szakirányú villamos tervezővel egyeztetésre került. A gyalogos járda létesítése során új közvilágítási elem nem kerül kialakításra.

IX. Érintett területek:

A létesítendő gyalogosforgalmú járda építés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.) tulajdonában lévő alábbi területeken valósul meg:

- Szekszárd külterület hrsz.: 6008/36 (Damjanich utca),

- Szekszárd külterület hrsz.: 6008/37 (Rosner Gyula utca),

- Szekszárd külterület hrsz.: 6008/38 (Wopfing utca),

- Szekszárd külterület hrsz.: 6008/39 (Pipacs és Margaréta utca),

- Szekszárd külterület hrsz.: 6008/40 (Avar utca).

A Szekszárdi Ipari Park területén elhelyezkedő 6008/37, 6008/38, 6008/39 és 6008/40 hrsz-ú ingatlanok kezelője a Szekszárdi Ipari Park Kft. (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.).

A tervezett járdaburkolat építés egyéb, illetve idegen tulajdonú ingatlan érintettséggel nem jár.

A helyszínrajzokon feltüntetetésre kerültek a hiteles földhivatali nyilvántartás szerinti telekhatárok és helyrajzi számok.

A karakterkorlátra tekintettel a főbb mennyiségeket és a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi részben:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatában. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1-4. ajánlati részek M1. és 5-6. ajánlati részek M2.: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásokat, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. Korm. rend 21. § (2) bek a) pontjában és (2a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (3) bek-ben foglaltakra.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.

A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,

b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

c) a teljesítés helye, a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást benyújtó által elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

1-4. ajánlati részek M2.1., M2.2., M2.3., 5 ajánlati rész M1.-M2. és 6. ajánlati rész M1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint be kell mutatni azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, ezért be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR ŰRLAPOT is. Ha a szakember már szerepel a névjegyzékben: Az önéletrajzban az 1-4. ajánlati részek M2.1., M2.2., M2.3., 5 ajánlati rész M1.-M2. és 6. ajánlati rész M1. alkalmassági pontokban előírt szakemberek esetében, amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkeznek az előírt jogosultsággal, úgy elegendő feltüntetni a a szakember kamarai számát, a jogosultság megszerzésének első időpontját (nap/hó/év pontossággal) és az elérési útvonalát. Ha a szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, akkor csatolni kell a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendeletben (a továbbiakban 266-os Korm. rend) előírt szakirányú végzettség meglétét igazoló okiratot, és a 266-os Korm. rend 9. § (1) és a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időt alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, aminek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló építési projektek/beruházások pontos megnevezését és helyszínét, továbbá az előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott építési beruházás/projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és az előírt felelős műszaki vezetői pozíciónak megfelelő szakma gyakorlási tevékenységi szakterületen, a szakember által ellátott pozíció, feladatkör, tevékenység megnevezését is. Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakemberek még nem szerepelnek a 266-os Korm. rend szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben, úgy az ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy a szakember a névjegyzékbe felvételre került, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte! A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen alkalmasság követelmények értékelési szempontokhoz kapcsolódnak, így az ellenőrzés érdekében a szakember önéletrajzát teljeskörűen szükséges az ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bek-re utolsó mondatára tekintettel.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a fenti pontok szerinti, az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek. szerinti lehetőséggel.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1-4. ajánlati részek:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett

1. ajánlati rész: 1800 m2 hasznos alapterületű,

2. ajánlati rész: 650 m2 hasznos alapterületű,

3. ajánlati rész: 840 m2 hasznos alapterületű,

4. ajánlati rész: 310 m2 hasznos alapterületű

csarnoképület és/vagy ipari épület felújítására és/vagy bővítésére és/vagy építésére vonatkozó referenciával (szerződéssel).

Ajánlatkérő ipari épületen olyan épületet ért, amelyeket gyártási, szerelési vagy más ipari, technológiai folyamat befogadására, kiszolgálására létesítettek.

A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető: az 1. ajánlati rész esetében legfeljebb néggyel, míg a 2-4. ajánlati részek esetében legfeljebb három db szerződéssel.

M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

Ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható, illetve egy szakember több pozícióra is bemutatható, amennyiben megfelel az adott pozícióra előírt feltételnek.

5. ajánlati rész:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-GO kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel vagy egyenértékű végzettségel/ képzettségel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, illetve egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel vagy egyenértékű végzettségel/ képzettségel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, illetve egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legalább 150 folyóméter hosszúságú gázvezeték kiépítésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető, de legfeljebb néggyel.

6. ajánlati rész:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legalább 500 m2 alapterületű út és/vagy járda építésére és/vagy út és/vagy járda felújítására vonatkozó referenciával.

A referenciakövetelmény több szerződéssel is teljesíthető, de legfeljebb néggyel.

Több részre történő ajánlattétel esetén bemutatható ugyanazon referencia, amennyiben teljesíti az előírásokat.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Megrendelő jelen közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (TOP 6.1.1-16-SE1-2018-00001 számú projekt) biztosítja azzal, hogy az 1-4 ajánlati részek esetén saját forrást is bevon. A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rend. 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (a projekt támogatási intenzitása: 100,000000%).

A vállalkozói díj (az ellenszolgáltatás) a Vállalkozó általi (rész)teljesítéseket követően, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján, a helyesen kiállított számla kézhezvételét követően kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-át. A számla benyújtása és kiegyenlítése során az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszerűen alkalmazandók.

Előleg: Megrendelő valamennyi ajánlati rész tekintetében - Vállalkozó igénye esetén - előleget fizet, amelynek maximális értéke a szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 5%-a, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Előleg visszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges. Az előleg mértéke az összes rész-számlából, illetve a végszámlából egyenlő mértékben kerül levonásra. A nyertes Ajánlattevő nem köteles az előleget igénybe venni, illetve 5 %-nál alacsonyabb mértékű előleget is igényelhet.

Az előleget nyertes Ajánlattevő az előlegbekérő okirat benyújtásával igényelheti az Ajánlatkérőnél a szerződés hatálybalépését követő 5 naptári napon belül, annak érdekében, hogy a megrendelő eleget tudjon tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint- annak, hogy az előleg a munkaterület átadását követő 15 napon belüli kifizetésre kerülhessen. Az Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hiányában az előleg-igénylést az Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az ajánlattevő köteles a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani 8 napon belül és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét az Ajánlatkérő az előlegbekérő okiratok kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb az építési munkaterület átadásától számított 15 napon belül folyósítja, az Ajánlattevő részére.

Részszámlázás 1-4. ajánlati részek: Vállalkozó az előlegszámlán felül 4 db részszámla (15%, 25%, 50%, 80%-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél) és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és a végleges megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása után) 1 db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.

Részszámlázás 5. ajánlati rész: Vállalkozó az előlegszámlán felül a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és a végleges megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása után) 1 db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.

Részszámlázás 6. ajánlati rész: Vállalkozó az előlegszámlán felül 1 db részszámla (az 1. ütem kivitelezési munkáinak elvégzését követően) és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és a végleges megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása után) 1 db végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.

AK nem biztosít tartalékkeretet egyik ajánlati rész tekintetében sem.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt az Ajánlatkérő (AK) 60 napot ért.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő(k) (AT), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazást is. Egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány helyett az egyéni vállalkozó részéről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó, egyszerű másolatban. (Közös ajánlattétel esetén: minden AT-nek)

3) AK az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az AT-(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az AT-(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Egyéni vállalkozó esetében, amennyiben az egyéni vállalkozó az ajánlatban feltünteti adószámát AK a https://www.nyilvantarto.hu/evig weboldalon ellenőrzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásában való szereplés tényét, ellenkező esetben csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.65. § (7), 66.§(2) és (6)bek. szerinti nyilatkozatait, nemleges nyilatkozat esetén is. (EKR űrlapok)

5) Az alkalmassági feltételek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6) Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§ (2) bek.c) pontja) Adható pontszám: 0-100 pont. Az értékelés módszere: 1-4. ajánlati rész: 1-3. részszempont: legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás, 4: részszempont: fordított arányosítás, 5.-6. ajánlati rész: 1-2. részszempont: legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás, 3. részszempont: fordított arányosítás. Az értékelésre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7) Kbt.71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és rá tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

8) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát, azaz az árazott költségvetést (a 4. ajánlati rész tekintetében az opció árazott költségvetését is) nem módosítható formátumban, és ezzel egyező tartalommal, módosítható formátumban is, a közbeszerzési dok-ban előírtak szerint. Eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó. Érvénytelen az ajánlat, ha az AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.

9) AK részajánlattételre lehetőséget ad.

10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

11) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

12) AT az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

13) AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

14) Amennyiben a nyertes AT által az átláthatósági nyil. nem vagy nem megfelelően kerül kitöltésre, ez a körülmény szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, ennek tekintetében a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti AT-vel kerül a szerződés megkötésre.

15) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Balogh Barbara, lajstromszám: 00827.

16) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az 1- 6. ajánlati részek esetében az eljárás és a megkötendő szerződés a Kbt. 53. § (5) bekezdése és a 135. § (12) bekezdése szerint feltételesnek minősül, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke az eljárás megindításakor rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja. Ajánlatkérő ezért a tárgyi projekt Támogatási Szerződésének vonatkozásában módosítási kérelmet fog benyújtania szükséges pótlólagos fedezet a projekten belüli átcsoportosítással történő megoldása céljából vagy egyéb módon biztosítja a szükséges forrást.

17) AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy a munkaterület átadásának feltétele, hogy az 1. és a 3. ajánlati részek esetében AT rendelkezzen legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki projektvezetőként és/vagy építésvezetőként és /vagy műszaki vezetőként közreműködött vasbeton szerkezetű épület építésében, a 2. és 4. ajánlati részek esetében pedig rendelkezzen legalább 1 fő olyan állandó munkatárs szakemberrel, aki projektvezetőként és/vagy építésvezetőként és /vagy műszaki vezetőként közreműködött acél szerkezetű épület építésében.

18) A szerződés hatályba lépésétől számított 7 munkanapon belül igazolnia kell a nyertes Ajánlattevőnek, hogy rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára

1. r.: min. 240 000 000 forint/kár min. 480 000 000,- forint /év

2. r.: min. 100 000 000 forint/káresemény és min. 200 000 000,- forint/év

3. r.: min. 130 000 000 forint/káresemény és min. 260 000 000,- forint /év

4. r.: min. 60 000 000 forint/káresemény és min.120 000 000,- forint /év

5. r.: min. 1 500 000 forint/káresemény és min. 3 000 000,- forint /év

6. r.: min. 24 000 000 forint/káresemény és min. 48 000 000,- forint /év kártérítési limitekkel. A jelen pontban szereplő összegek nettóban kell érteni. Részletesen lásd még: KD-ban. A felelősségbiztosításról az ajánlatban nyilatkozni kell.

19) Az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.

20) A nyertes AT a szerződés hatályba lépését követő 3 m.napon belül köteles műszaki és pénzügyi ütemtervet (legalább heti bontásban), valamint organizációs tervet készíteni. A munkaterület átadásának feltétele, hogy AK az ütemtervet jóváhagyja.

21.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bek-re.

22.) A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:

- 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11)

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- 191/2009. (IX.15) Korm.rend

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet

- 2007. évi CXXVII. törvény

- 2013.évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) és a 6:155. § (1)

23.) AK rögzíti, h. a szakembereket összefoglaló táblázat szakember megnevezésére vonatkozó része minősül szakmai ajánlatnak.

24.) A szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó értékelési szempontoknál a párhuzamos gyakorlati időket AK egyszer veszi figyelembe

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.

III.2.2. pont folytatása: Késedelmi kötbér 1-5. ajánlati részek: Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, de legfeljebb 40 napi tétel.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2022