Services - 191311-2020

24/04/2020    S81

Lithuania-Kėdainiai: Refuse collection services

2020/S 081-191311

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188768545
Postal address: J. Basanavičiaus g. 36
Town: Kėdainiai
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-57288
Country: Lithuania
Contact person: Virginija Vaičiulienė
E-mail: virginija.vaiciuliene@kedainiai.lt
Telephone: +370 34769558
Internet address(es):
Main address: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6611
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=509839
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=509839&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tekstilės atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, išvežimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti tekstilės atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo vietų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, išvežimo ir sutvarkymo paslaugas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513300 Refuse incineration services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Kėdainių rajono savivaldybės teritorija.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas: numatoma įsigyti tekstilės atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo vietų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, išvežimo ir sutvarkymo paslaugas. Preliminarus tekstilės atliekų kiekis per 12 mėn. – 70 tonų.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD;

2) tiekėjas turi teisę teikti nepavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) skaitmeninės kopijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninė kopija);

3) tiekėjas yra registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: išrašo iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro skaitmeninė kopija).

Pastaba. Perkančioji organizacija nereikalaus dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nenustatomi.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nenustatomi.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nenustatomi.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nenustatomi.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) netesybos (bauda, delspinigiai);

2) už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų, pateikus elektroninę sąskaitą faktūrą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2020
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2020
Local time: 09:15
Place:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kabinetas, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2020