Roboty budowlane - 191372-2019

TITytułPolska-Sosnowiec: Roboty drogowe
NDNr dokumentu191372-2019
PDData publikacji24/04/2019
OJDz.U. S80
TWMiejscowośćSOSNOWIEC
AUNazwa instytucjiGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta pana Arkadiusza Chęcińskiego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/04/2019
DTTermin29/04/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233300 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
RCKod NUTSPL22B
IAAdres internetowy (URL)http://www.um.sosnowiec.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE