Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 19166-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Italija-Trentas: Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos

2019/S 010-019166

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti – Ufficio gare
Adresas: Via Dogana 8
Miestas: Trento
NUTS kodas: ITH20
Pašto kodas: 38122
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Nadia Ranzi
El. paštas: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Telefonas: +39 461496444
Faksas: +39 461496422

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.appalti.provincia.tn.it

Pirkėjo profilio adresas: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.appalti.provincia.tn.it
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per i soggetti e gli enti di cui all’art. 39 bis, c. 3 della L.P. 3/06 e all’art. 5 della L.P. 2/2016 e della Regione autonoma Trento.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
55000000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

La procedura è finalizzata alla conclusione di una convenzione per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 3/2006 e all'art. 5 della L.P. 2/2016 e della Regione autonoma Trentino — Alto —Adige/Sudtirol.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 55 392 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: IT
NUTS kodas: ITH
NUTS kodas: ITH2
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Nel territorio della Provincia di Trento.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 3/2006 e all'art. 5 della L.P. 2/2016 e della Regione autonoma Trentino — Alto — Adige/Sudtirol.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 55 392 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Procedura telematica soggetta ad AVCPASS — codice CIG: 76735459A6. È previsto per la partecipazione il versamento del contributo di gara in favore di di Anac pari a 200,00 EUR e la presentazione della cauzione provvisoria nella misura del 2 % dell'importo a base d'asta.

Si rinvia per tutto quanto non previsto nella documentazione di gara pubblicata sul sito www.appalti.provincia.tn.it.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Non previsti.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:

L’attività di emissione di buoni pasto può essere svolta esclusivamente dalle società aventi i requisiti previsti dall'art. 144, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 a cui si rinvia oltre ai requisiti richiesti dal Disciplinare di gara pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/02/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/02/2019
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

Presso la sala aste dell'Agenzia per gli appalti e contratti — via Dogana 8 — 38122 Trento.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Adresas: Via Calepina 50
Miestas: Trento
Pašto kodas: 38122
Šalis: Italija
El. paštas: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefonas: +39 0461262828
Faksas: +39 0461262550

Interneto adresas: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Miestas: Trento
Šalis: Italija
El. paštas: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cer.it

Interneto adresas: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Trovano applicazione gli art. 119 e 120 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019