Dostawy - 191950-2022

TITytułPolska-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe
NDNumer publikacji ogłoszenia191950-2022
PDData publikacji12/04/2022
OJNumer wydania Dz.U. S72
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany07/04/2022
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33696000 - Odczynniki i środki kontrastowe
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL415
IAAdres internetowy (URL)www.szpital-strusia.poznan.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE