TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 19201-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Budapest: Védőfelszerelések

2022/S 010-019201

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 230-603089)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyéni védőeszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001507892021
II.1.2)Fő CPV-kód
18143000 Védőfelszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egyéni védőeszközök beszerzése - Pandémia védőeszközei

Adásvételi keretszerződés egyéni védőeszközök beszerzésére a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 230-603089

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/01/2022
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 17/01/2022
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/01/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 17/01/2022
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Az eljárás 1. és 2. részének vonatkozásában a Kbt. 56. § (3) bekezdésében foglalt határidő lejártát követően kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek.

Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a beérkezett kiegészítő tájékoztatást szükséges megadnia, azonban az már nem lehetséges a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt határidőn belül, így az ajánlattételi határidő meghosszabbítása válik szükségessé a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint.

Mivel az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát (vagyis a határidő hosszabbítását) kívánja módosítani, amelyet hirdetményben közzétettek, hirdetmény közzétételével módosítja a felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt.

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

Ajánlatkérő felhívta a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.