Varer - 192208-2015

Vis forkortet udgave

04/06/2015    S106

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer

2015/S 106-192208

Region Hovedstaden, Den præhospitale Virksomhed, Kongens Vænge 2, Block C, 1. sal, Center for Økonomi — Indkøb, Att: Strategisk Indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen, Hillerød 3400, Danmark. Telefon: +45 38665828. Mailadresse: kristina.oestergaard.mikkelsen@regionh.dk

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 29.4.2015, 2015/S 83-147151)

Vedr:
CPV:34114000 Specialkøretøjer, 34114100 Udrykningskøretøjer, 34114121 Ambulancer, 50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler

Specialkøretøjer

Udrykningskøretøjer

Ambulancer

Reparation og vedligeholdelse af biler

I stedet for: 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgning om deltagelse:

8.6.2015 (14:00)

Læses: 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgning om deltagelse:

22.6.2015 (14:00)

Yderligere supplerende oplysninger

Berigtigelser eller tilføjelser i det korresponderende udbudsmateriale.

Yderligere oplysninger findes i det korresponderende udbudsmateriale.

Fristen for afgivelse af tilbud udsættes, da der foretages justeringer af enkelte krav i kravspecifikationen. Se venligst offentliggjort revideret udbudsmaterialet på regionens hjemmeside:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-H/Indkøb-og-udbud/Sider/Aktuelle-udbud.aspx