Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 19221-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Wałcz: Miškininkystės paslaugos

2019/S 010-019221

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz
Adresas: ul. Kołobrzeska 1
Miestas: Wałcz
NUTS kodas: PL42
Pašto kodas: 78-600
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Tomasz Kowalczewski, Iwona Stankiewicz
El. paštas: walcz@pila.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 672500894
Faksas: +48 672582932

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.walcz.pila.lasy.gov.pl/

Pirkėjo profilio adresas: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz/zamowienia_publiczne

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz/zamowienia_publiczne
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej PGL LP
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: usługi gospodarki leśnej

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wałcz w roku 2019 roku – II postępowanie

Nuorodos numeris: SA.270.2.3.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77200000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałcz w roku 2019.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 638 725.48 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwie: Brody (w tym dyżurowanie przy motopompie).

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211600
77230000
77231200
77231600
75251120
45233140
45233141
45233142
45232452
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wałcz

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałcz w roku 2019.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się odpowiednio do części załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 765 280.15 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie netto nie większej niż:

Pakiet 1: 105 038,91 PLN,

Pakiet 2: 300 190,34 PLN,

Pakiet 3: 249 737,26 PLN,

Pakiet 4: 267 078,70 PLN.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

14.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena – 60 %,

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Podzielona na dwa subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna – 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP – 20 %.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Iłowiec i Rudki oraz całość prac z zakresu gospodarki łowieckiej w Ośrodku OHZ

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211600
77230000
77231200
77231600
75251120
45233140
45233141
45233142
45232452
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wałcz

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałcz w roku 2019.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się odpowiednio do części załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 161 370.42 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie netto nie większej niż:

Pakiet 1: 105 038,91 PLN,

Pakiet 2: 300 190,34 PLN,

Pakiet 3: 249 737,26 PLN,

Pakiet 4: 267 078,70 PLN.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cena – 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 % podzielona na 3 subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna – 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP – 10 %.

2.3) prace z zakresu gospodarki łowieckiej i / lub gospodarki łąkowo-rolnej – 10 %.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Golce i Rudnica (w tym dyżurowanie na wieży obserwacyjnej).

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211600
77230000
77231200
77231600
75251120
45233140
45233141
45233142
45232452
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wałcz

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałcz w roku 2019.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się odpowiednio do części załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 798 108.24 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone

W kwocie netto nie większej niż:

Pakiet 1: 105 038,91 PLN,

Pakiet 2: 300 190,34 PLN,

Pakiet 3: 249 737,26 PLN,

Pakiet 4: 267 078,70 PLN.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cena – 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 % podzielona na 2 subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna – 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP – 20 %.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Całość zadań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwach: Międzyrzecze i Pluskota (w tym dyżurowanie w PAD) i Gosp. Szkół.

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211600
77230000
77231200
77231600
75251120
45233140
45233141
45233142
45232452
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Wałcz

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałcz w roku 2019.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się odpowiednio do części załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 922 966.67 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w kwocie netto nie większej niż:

Pakiet 1: 105 038,91 PLN,

Pakiet 2: 300 190,34 PLN,

Pakiet 3: 249 737,26 PLN,

Pakiet 4: 267 078,70 PLN.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cena – 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Podzielona na dwa subkryteria:

2.1) samodzielna realizacja pozyskania drewna – 20 %,

2.2) samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW, CP – 20 %.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

I) dla Pakietu I 88 000,00 PLN,

II) dla Pakietu II 250 500,00 PLN,

III) dla Pakietu III 208 500,00 PLN,

IV) dla Pakietu IV 222 500,00 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) dla Pakietu I:

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto;

II) dla Pakietu II:

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 850 000,00 PLN brutto;

III) dla Pakietu III

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN brutto;

IV) dla Pakietu IV

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż zł brutto.

b). Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

I.) dla Części/Pakietu 1

a) co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów leśnych typu LPŻ -75 z pogłębiaczem,

c) co najmniej 1 szt. pługów aktywny 2-talerzowych typu U162/2 z pogłębiaczem,

d) co najmniej 1 szt. rozdrabniaczy odpadów poeksploatacyjnych na zrębach,

e) co najmniej 1 szt. ciągników o mocy min. 74 kW,

f) co najmniej 1 szt. ciągników o mocy min. 45 kW,

g) co najmniej nw. ilością i rodzajem maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

Lp. Rodzaj sprzętu Wymagana minimalna ilość w szt.

1. Kosiarka rotacyjna 1

2. Wał wibracyjny 1

II.) dla Części/Pakietu 2

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów leśnych typu LPŻ -75 z pogłębiaczem,

c) co najmniej 1 szt. pługów aktywny 2-talerzowych typu U162/2 z pogłębiaczem,

d) co najmniej 1 szt. rozdrabniaczy odpadów poeksploatacyjnych na zrębach,

e) co najmniej 2 szt. ciągników o mocy min. 74 kW,

f) co najmniej 2 szt. ciągników o mocy min. 45 kW,

g) co najmniej nw. ilością i rodzajem maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

Lp. Rodzaj sprzętu Wymagana minimalna ilość w szt.

1. przyczepa ciągnikowa 2

2. radło 1

3 pług rolniczy 1

4. rozrzutnik nawozów mineralnych 1

5. rozrzutnik obornika 1

6. ładowacz (np. typ cyklop) 1

7. brona rolnicza ciągnikowa 1

8. brona talerzowa 1

9. kultywator 1

10. siewnik nasion ciągnikowy 1

11. siewnik nasion zbóż 1

12. opryskiwacz herbicydów 1

13. kosiarka rotacyjna 1

14. przetrząsaczo-zgrabiarka 1

III.)

Dla Części/Pakietu 3

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów leśnych typu LPŻ -75 z pogłębiaczem

c) co najmniej 1 szt. pługów aktywny 2-talerzowych typu U162/2 z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. rozdrabniaczy odpadów poeksploatacyjnych na zrębach

e) co najmniej 1 szt. ciągników o mocy min. 74 kW,

f) co najmniej 1 szt. ciągników o mocy min. 45 kW,

g) co najmniej nw. ilością i rodzajem maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

1. wał WUP do punktowego przygotowania gleby 1

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

IV.) dla Części/Pakietu 4

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów leśnych typu LPŻ -75 z pogłębiaczem

c) co najmniej 1 szt. pługów aktywny 2-talerzowych typu U162/2 z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. rozdrabniaczy odpadów poeksploatacyjnych na zrębach

e) co najmniej 1 szt. ciągników o mocy min. 74 kW,

f) co najmniej 1 szt. ciągników o mocy min. 45 kW,

g) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby pod podszyty i podsadzenia produkcyjne.

h) co najmniej nw. ilością i rodzajem maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

1. przyczepa ciągnikowa 1

2. ciągnik rolniczy (opony o szerokości do 10 cali) 1

3 pług rolniczy 1

4. rozrzutnik nawozów mineralnych 1

5. rozrzutnik obornika 1

6. ładowacz (np. typ cyklop) 1

7. brona rolnicza ciągnikowa 1

8. brona talerzowa 1

9. walec grządkowy 1

10. kultywator 1

11 kultywator z wałem 1

12. maszyna do formowania grzędy siewnej 1

13. siewnik nasion ciągnikowy 1

14. rozsiewacz nawozu 1

15. opielacz wielorzędowy 1

16. podcinacz korzeni 1

17. opryskiwacz spalinowy 1

18. opryskiwacz herbicydów 1

19. wyorywacz 2

20. szparownik 1

26. wał pielęgnacyjny do przygotowania gleby pod obsiew naturalny gatunków ciężkonasiennych np. Wał Krokowskiego 1

27. wał WUP do punktowego przygotowania gleby 1

I) Dla Pakietu I:

a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego;

b) co najmniej 1 osobą (½ etatu) nadzoru z wykształceniem leśnym;

II) dla Pakietu II:

a) co najmniej 11 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego);

b) co najmniej 1 osobą (½ etatu) nadzoru z wykształceniem leśnym c) co najmniej 1 osobą, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.

III) dla Pakietu III

a) co najmniej 9 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego;

b) co najmniej 1 osobą (½ etatu) nadzoru z wykształceniem leśnym

IV) dla Pakietu IV

a) co najmniej 8 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką lub w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego)

b) co najmniej 1 osobą (½ etatu) osobami nadzoru z wykształceniem leśnym c) co najmniej 1 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danego Pakietu.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 19/04/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:15
Vieta:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.W Nadleśnictwie Wałcz w Sali narad.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I w wysokości 15 000,00 PLN,

dla Pakietu II w wysokości 45 000,00 PLN,

dla Pakietu III w wysokości 37 000,00 PLN,

dla Pakietu IV w wysokości 39 000,00 PLN.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Wałcz.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Pzp – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 Pzp.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezależnie od postanowień pkt 18.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019