Tjänster - 192388-2022

12/04/2022    S72

Sverige-Göteborg: Personalförmedling

2022/S 072-192388

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gryaab AB
Nationellt registreringsnummer: 556137-2177
Postadress: Box 8984
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40274
Land: Sverige
Kontaktperson: Christina Nilsson
E-post: christina.nilsson@gryaab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gryaab.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afidulnhju&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afidulnhju&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster

Referensnummer: 22/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79610000 Personalförmedling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Gryaab har som ambition att ha fastanställd personal men vid sjukdom, föräldraledigheter eller när medarbetare byter jobb/pension, uppstår det ibland behov av att hyra in personal under en period, varför vi avser att teckna ett ramavtal.

Inhyrning kommer i huvudsak att ske till tjänster inom arbetarkollektivet. Då vi har behov av både administrativ och teknisk personal har vi för avsikt att teckna ramavtal med flera leverantörer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

Ryaverket, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Gryaab har som ambition att ha fastanställd personal men vid sjukdom, föräldraledigheter eller när medarbetare byter jobb/pension, uppstår det ibland behov av att hyra in personal under en period, varför vi avser att teckna ett ramavtal.

Inhyrning kommer i huvudsak att ske till tjänster inom arbetarkollektivet. Då vi har behov av både administrativ och teknisk personal har vi för avsikt att teckna ramavtal med flera leverantörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/04/2022