Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Árubeszerzések - 192626-2018

04/05/2018    S86    Európai Bizottság - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: ²DIGIT/A3/PO/2017/023 – Szoftver az innovációhoz, sokszínűséghez és fejlődéshez II (SIDE II)

2018/S 086-192626

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Informatics, Directorate A: Strategy & Resources, Unit A3: ICT Procurement & Contracts
Postai cím: Rue Montoyer 15, 7th floor, Office P001
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Digit contracts info centre
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Telefon: +322 2960762

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Lásd a részt vevő intézmények, ügynökségek és szervek listáját (lásd a VI.3.2. pontot)
Postai cím: Rue Montoyer 15, 7th floor, Office P001
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Digit contracts info centre
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Telefon: +322 2960762

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3374
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3374
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

²DIGIT/A3/PO/2017/023 – Szoftver az innovációhoz, sokszínűséghez és fejlődéshez II (SIDE II)

Hivatkozási szám: DIGIT/A3/PO/2017/023
II.1.2)Fő CPV-kód
48000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szoftverlicencek, -előfizetések, -karbantartás, -támogatási szolgáltatások és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzése független szoftverforgalmazóktól.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 902 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai uniós adminisztratív előirányzatok
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 062-115367
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/06/2018
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/06/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rue Montoyer 15, 1000 Brussels, Belgium

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Az Európai Bizottságon kívül 66 uniós intézmény vesz részt ajánlatkérőként a SIDE II eljárásban. A részletekért lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Informatics, Directorate A: Strategy & Resources, Unit A3: ICT Procurement & Contracts
Postai cím: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetcím: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2018