Servizzi - 192630-2018

04/05/2018    S86

il-Belġju-Brussell: Twaqqif u mmaniġġjar ta' netwerk tal-politika soċjali

2018/S 086-192630

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Indirizz postali: Rue Joseph II 27, 02/021
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Ms Ana Carla-Pereira
Posta elettronika: EMPL-VT-2018-021@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3481
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3481
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Twaqqif u mmaniġġjar ta' netwerk tal-politika soċjali

Numru ta' referenza: VT/2018/021
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79315000 Servizzi dwar stħarriġ soċjali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntratt li se jingħata jappoġġja r-rwol tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-miri u l-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali. Barra minn hekk, se jappoġġja r-rwol tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni soċjali f'pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati.

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79315000 Servizzi dwar stħarriġ soċjali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell, il-Belġju

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntratt se jappoġġja r-rwol tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-miri u l-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali. Barra minn hekk, se jappoġġja r-rwol tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni soċjali f'pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati u se jipprovdi lill-Kummissjoni b'analiżi ad hoc dwar pajjiżi terzi fil-każ ta' bżonn. Fl-aħħar nett, se jipprovdi appoġġ segretarjali lill-MISSOC (Sistema Reċiproka ta' Informazzjoni dwar il-Protezzjoni Soċjali).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Mhux iktar minn 3 darbiet (tul ta' żmien massimu: 48 xahar).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: EaSI - PROGRESS
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara d-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/06/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/06/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Rue Joseph II 27

Brussels

Il-Belġju

1000

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Tagħrif addizzjonali dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta, mandat kif dovut permezz ta' ittra, jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti.

Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ għandhom jinfurmaw permezz ta' Email fuq: EMPL-VT-2018-021@ec.europa.eu u jispeċifikaw l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ, mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1, Avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: F-67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
27/04/2018