Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 192658-2022

12/04/2022    S72

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 072-192658

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nof.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344272022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344272022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BÁV székház funkcióbővítéséhez kapcsolódó tervezés

Hivatkozási szám: EKR000344272022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A volt BÁV székház műemlék épületének a Károli Gáspár Református Egyetem campusa céljára történő funkcióbővítő felújításához és átalakításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Részletesen: KD és Műszaki leírás

Rövidítések: Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ;

Ajánlattevő: AT;

Ajánlatkérő: AK;

2015. évi CXLIII törvény: Kbt.;

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.;

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD;

Ajánlati felhívás: AF;

Közbeszerzési dokumentumok: KD;

FAKSZ: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1093 Budapest, Lónyay utca 30-32. és Kinizsi u. 12. HRSZ 36971

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás alapvető célja a Károli Gáspár Református Egyetem jelenlegi széttagoltságának és a városban eddig bérelt épületek szétszórtságának csökkentésével, az egyetemi karok egy része egy olyan épületben kapjon helyet, mely a korszerű oktatás lehetőségét biztosítja az egyetem mintegy 4500 hallgatóija részére. Olyan egyetemi campus létrehozása a cél, mely elősegíti az egyetem fejlődését, és lehetőséget ad a diák létszám bővítésére is. Az épületben az Állam és Jogtudományi Kar, a Pszichológiai Intézet és a Rektori Hivatal elhelyezését kell biztosítani.

Műemléki védelem: Az épületet a Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2017. (IV. 7.) MvM rendelete nyilvánította műemlékké. A védetté nyilvánítás cél-ja az 1901-1903 között Révész Sámuel és Kollár József tervei alapján, historizáló stílusban épített saroképület (Magyar Királyi Központi Zálogház) építészeti, elsőépítészeti, iparművészeti és történeti értéke-inek megőrzése. A rendelet műemléki környezetet nem jelölt ki.

Műemléki törzsszám: 30919

Műemléki azonosító: 16376

Telek területe: 4590 m2

Az épület meglévő nettó alapterülete: 21122,91 m2.

Az épület tanulmányterv szerinti tervezett nettó alapterülete: 24500 m2.

Meglévő szintterületi mutató (m2/ m2): 5,71

Tervezett szintterületi mutató: 6,61

Az épületben az Állam és Jogtudományi Kar (ÁJK), a Pszichológiai Intézet (PI) és a Rektori Hivatal elhelyezését kell biztosítani.

Rektori Hivatalban el kell helyezni szenátusi és egyéb tárgyalókat, rektori, rektorhelyettesi és vezetői irodákat, titkárságot, referensi irodákat, kiszolgáló és raktártereket, stb.

Az ÁJK-nak ki kell alakítani a tanulmányi osztály térsorát, dékáni hivatal helyiségeit, oktatási helyiségeket (120-130 fős nagyelőadókat, 80 fős közepes előadókat, 50 fős kiselőadókat) nagy és kis szemináriumi termet, nyelvi és informatikai labort, oktatói közösségi teret, oktatói és általános irodákat, egyéb oktatói termeket, doktori iskola térsorát, hallgatói irodákat, stb.

A PI-nek ki kell alakítani nagy és közepes előadókat, pszichológiai labort, szemináriumi termet, vezetői és általános irodákat, oktatói szobákat, rendelő intézet térsorát, HÖK tereit, stb.

Közösen használt terek: auditórium maximum, díszterem, aula, közösségi terek, szakrális tér, multifunkcionális tér, fittness terem, könyvtár terei, étterem, büfé, stb.

Üzemeltetési terek, gépészeti terek

Készült a jelen ajánlatkérést megelőzően egy Tanulmányterv, mely tartalmazza az elvárt funkcionális, műszaki, műemlékvédelmi szempontrendszert és képezi egyben a tervezési munka építészeti- műszaki keretrendszerét.

Elkészítendő tervek, dokumentáció:

1. Engedélyezési tervszakasz

-építészeti tervdokumentáció és műszaki leírás

- tartószerkezeti műszaki leírás

- gépészeti műszaki leírás

- erős és gyengeáram műszaki leírás

- épületakusztika műszaki leírás

- környezetvédelem műszaki leírás

- tűzvédelem tervdokumentáció

- akadálymentességi műszaki leírás

- környezetrendezés tervdokumentáció és műszaki leírás

- külső közmű tervdokumentáció és műszaki leírás

- közlekedés tervdokumentáció és műszaki leírás

- konyhatechnológia tervdokumentáció és műszaki leírás

- felvonók terve építési engedélyezési terv szinten

A benyújtandó tervdokumentáción kívül az alábbi munkarészeket kell tervezőnek a terv-szakaszban elkészítenie:

- az üzemelés, a biztonságtechnika, és a könyvtártechnológiai koncepciók felülvizsgálata

- belsőépítészeti koncepcióterv

- műemlékvédelmi koncepció a belsőépítészettel összhangban

- restaurálási koncepcióterv elkészítése minden restaurátori szakágra vonatkozólag

- látványtervek: 10 db külső utcai, 8 db udvari és 8 db belső

- az épület 3D modellje .ifc kiterjesztésű file formátumban, BIM rendszer alkalmazása nem szükséges, de a modell rajzi elemeinek részletezettsége LOD200 előírásai szerint készüljön

- elvi közműszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése

A tervezőnek kell beszereznie a megvalósításhoz szükséges engedélyeket (épület, felvonók és emelőberendezések bontási és engedélyezési tervei, útépítési engedélyek)!

2. Kiviteli tervszakasz

Tervező elkészíti a teljes körű építési kivitelezési tervdokumentációt az engedélyezési tervdokumentációknak és a jogerős engedélyekben foglalt kikötéseknek megfelelő tartalommal. A kivitelezési tervdokumentáció meg kell feleljen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben, valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó kötelező érvényű szabályzataiban foglaltaknak.

Tartalma:

Építészeti tervdokumentáció M1:50, M 1:20, 1:10,1:5,1:2 léptékben

Belsőépítészeti tervdokumentáció M1:50, M 1:20, 1:10,1:5,1:2 léptékben

Tartószerkezeti tervdokumentáció M1:50, M 1:20, 1:5,1:2 léptékben

Épületgépészeti tervdokumentáció

Épületvillamossági tervdokumentáció

Külső közművek tervei

Közlekedési tervdokumentáció

Tájépítészeti tervdokumentáció

Restaurálási tervek

Helységkönyv

További szükséges tervdokumentációk:

- Tervezői nyilatkozat

- Árazott és árazatlan tételes költségvetés kiírás munkanemek szerinti bontásban,

minden szakágra kiterjedően

- Felvonók és emelő berendezések kiviteli tervei

- Akusztikai dokumentáció

- Akadálymentesítési dokumentáció

- Tűzvédelmi dokumentáció

- Konyhatechnológiai tervek

- Organizációs terv (Tervező javaslatként egy általános elvi ábrát készít a helyszínen folytatott kivitelezési tevékenység szervezésére, amelyben vizsgálja a tervekben szereplő megoldások kivitelezhetőségét, különös tekintettel az anyag beszállításra, daru állítására, mélyépítési munkák elvégezhetőségére. A javaslat nem kötelező érvényű, végleges megoldását kivitelező dolgozza ki.)

- Biztonság és egészségvédelmi terv

Tervező ajánlatának a tervezői művezetésre vonatkozó ajánlatot is tartalmaznia kell.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Részletesen: KD

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.1.1. szerinti szakember műemlék és/vagy nyilvántartott műemlék építészeti tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 3. M.1.2. szerinti szakember műemlék és/vagy nyilvántartott műemlék gépészeti tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 4. M.1.3. szerinti szakember műemlék és/vagy nyilvántartott műemlék építményvillamossági tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 5. M.1.4. szerinti szakember műemlék és/vagy nyilvántartott műemlék tartószerkezeti tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. (2) bek c) pont.

Pontozás 0-10

Értékelési szempont - Értékelési módszer

1.) Nettó ajánlati ár (Ft) - Fordított arányosítás

Minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő az értékelés során műemlék alatt az alábbit érti: olyan közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak (2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont)

Műemlékjegyzékbe felvett örökségi értéknek és műemléki környezetnek a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, ilyen besorolással rendelkező műemléki értékek tekintendők. Műemléki érték alatt a 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 17. pont szerinti fogalom értendő. Ha nem Magyarországon teljesített korábbi tervezés kerül ismertetésre, akkor műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

Részletesen KD.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)- (2) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

1. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD - EKR elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZeknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt.69.§(11) alapján az AK ellenőrzi.

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot (EEKD-t) az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

2. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően - hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a Magyarországon letelepedett ATnek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k)kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.64. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell -EKR űrlap kitöltésével -nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni. Irányadó: R. 1-8. §-a, 10. §-a, 12-16. §-a.

SZ1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására (közös) Ajánlattevőnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély, vagy jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. előzetes igazolás: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. §(5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitástbiztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező,ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

P.1.tényleges igazolás: Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezés és/vagy tervezéshez kapcsolódó engedélyezés) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét , amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezés és engedélyezés) nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 400 000 000 forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. Rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. A szakmai önéletrajzból

valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év/hó bontásban kell megadni. Csatolni szükséges továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát. Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és/vagy szakértői névjegyzékben, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a

jogosultság számát, a jogosultság megszerzésének időpontját és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az Ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely Ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal és tagi azonosító megadása]. Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt teljes körű szakmai önéletrajz benyújtása az ajánlatban, jelen felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontra tett megajánlások alátámasztására. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.

M.2. előzetes igazolás: AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő

Által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

M.2. tényleges igazolás: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján kiküldött felhívására Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek a) és (3a) bek. alapján és a 22. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett,, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), a műemlék vagy nyilvántartott műemlék értékű épület nyilvántartási számát és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:

- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

M.1.1.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, szerinti „É” jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel illetve képzettséggel rendelkező okleveles építészmérnök szakembert.

M.1.2.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, szerinti „G” jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel illetve képzettséggel rendelkező okleveles gépészmérnök szakembert.

M.1.3.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, szerinti „V” jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel illetve képzettséggel rendelkező okleveles villamosmérnök szakembert.

M.1.4.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, szerinti „T” jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel illetve képzettséggel rendelkező okleveles szerkezet-építőmérnök szakembert.

A szakemberek között átfedés lehetséges, de legalább két szakembert szükséges bemutatni. Egy pozícióra egy szakember mutatható be. Több szakember bemutatása esetén Ajánlatkérő kizárólag a felolvasólapon elsőnek bemutatott szakember tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során (az alkalmasság bírálata esetében) az időben párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer számítja bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az értékelés keretében a szakemberek szakmai többlettapasztalatának számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatot külön számolja (azaz nem csak egyszer). Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel kamarai nyilvántartásban és/vagy szakértői névjegyzékben, úgy az értékelés keretében, abban a pozícióban nem lehet olyan szakmai tapasztalatot bemutatni, amelyet az alkalmassági követelményre is bemutatott a szakember. Amennyiben a szakember szerepel kamarai nyilvántartásban és/vagy szakértői névjegyzékben, úgy értékelésre csak az első bejegyzést követően szerzett szakmai tapasztalatot lehet bemutatni.

Amennyiben a felhívás III.1.3) M.1.1. - M.1.4. pontjainak valamelyikét ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet egyenértékűség keretében kívánja igazolni, úgy az egyenértékűséget a tevékenység végzésére jogosultságot adó kamarától származó nyilatkozattal szükséges igazolni.

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárt, megvalósult összesen legalább 1 db, 10 000 m2 nettó összes alapterületű műemlékre vagy nyilvántartott műemlék értékű épületen végzett oktatási célú fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezésére és engedélyezésre vonatkozó referenciát, amely tartalmazta az alábbi feladatrészeket:

- 1 db Épület egészére vonatkozó 3D modell készítés

- 1 db Árazott és árazatlan költségvetési kiírás

- 1 db Közlekedési tervdokumentáció

- 1 db Felvonó tervdokumentációja

Az előírt követelmény több referencia bemutatásával is igazolható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: amennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a késedelembe esik késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja az adott érintett feladatrészre járó nettó díjazás 1%-a max 20%.

Hibás teljesítési kötbér: mennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a hibásan teljesít hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér alapja az adott érintett feladatrészre járó nettó díjazás 1%-a max 20%.

Meghiúsulási kötbér amennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a teljesítés meghiúsul meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 30%-a.

Jótállás: a teljesítésigazolás aláírástól vállalkozó 60 hónap jótállást vállal a Szerződésben foglalt Feladatok teljesítéséért.

A számlázásra irányadó a Kbt. 27/A. §-a. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű, igazolt teljesítést követően, átutalással; Kbt.135.§(1),(5)-(6), (8), Ptk.6:130.§(1)-(2), 30 napon belül. Irányadó: Áfatv., Áht., nemzeti vagyonról szóló tv.,

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

AK 10 % előleget fizet.

Részletesen szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/05/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 08/06/2022
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/05/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás elektronikusan a Kbt. 68. § (1a)-(1c), (4) és (6) bekezdései, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy az gazdasági és műszaki szempontból nem ésszerű. Az eljárás komplex szolgáltatásra irányul, így több nyertes ajánlattevő teljesítése technikailag túlságosan bonyolult, túlságosan drága lesz és az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyezteti a szerződés megfelelő teljesítését.

1. KD rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt.57.§ szerint, az EKRr. 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. AK a KD-ban iratmintát bocsát az AT-k rendelkezésére. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció összhangban az EKRr. rendelkezéseivel.

2. Értékelési a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján.

3. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint;

4. AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. AK előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyil. esetén is). A Kbt. 66.§(5) alapján a Kbt.68§ (5) szerinti tart. felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt. 41/A. § alapján, elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlatnak tart. kell az AT, közös AT-k esetében az alábbi iratokat:

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírási-mintája,

- a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghat. aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AT-nek nyilatkoznia kell a fordítás megfelelőségéről. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is, amennyiben az egyik magyar nyelven készült.

- Az ajánlatban csatolni kell az értékelési szempontokra tett megajánlás alátámasztásához előírt szakmai önéletrajzot.

5. AK az AF III.1.3) P.1., SZ.1., M.1., M.2. pontjában az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

6. Ha több GSZ közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megáll.-t és meghatalmazást tartalmazó iratot csatolni kell a KD-ban meghat. tartalommal. A megáll.-ban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ártáblázatot excel formátumban is.

8. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. Ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- Ft. Ez teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint- átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00338783-00000017 sz. bankszámlájára történőbe fizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetőkezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (Ajánlati biztosíték BÁV székház funkcióbővítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

11. Szerződéskötési feltétel:

#Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésre a megajánlott szakembereknek a kamarai/hatósági nyilvántartásba felvetetni. Ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül;

# Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésre tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 150 000 000 Ft/éves és 30 000 000 Ft/káresemény tervezésre vonatkozó felelősségbiztosítás. A felelősségbiztosítás megkötésének elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül

12. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

13. AK az alkalm. felt. és ért. szempontok körében vizsgált szakembereken felül szerződéskötési feltételként írja elő további:

# legalább 1 fő, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor festő szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy az annak megszerzéséhez szükséges végzettségi illetve képzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelelő szakembert. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés]

# legalább 1 fő aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor fa szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy az annak megszerzéséhez szükséges végzettségi illetve képzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelelő szakembert [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés]

# legalább 1 fő aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor fémszobrász-restaurátor és/vagy fém restaurátor és/vagy fém-ötvös restaurátor szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy az annak megszerzéséhez szükséges végzettségi illetve képzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelelő szakembert [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés]

# legalább 1 fő, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján műemléki restaurátor kőszobrász-restaurátor és/vagy kő restaurátor szakirány szerinti tevékenység végzésére jogosult vagy az annak megszerzéséhez szükséges végzettségi illetve képzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelelő szakembert. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés]

A fenti feltételek teljesítéséről az ajánlatban nyilatkozni kell.

14. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKRr. 11.§(4). Szerződés teljesítése: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) szerint.

15. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek László (lajstromszám: 0892), Helyettes FAKSZ dr. Csendes Richárd (lajstromszám:0015)

Folytatás a VI.4) Jogorvoslati eljárás pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk pont folytatása:

16. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak és az EKRr. 11-12. §-ai rögzítik. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr.6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

17. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei valamint a Ptk. előírása szerint.

18. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

19. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő Mo-i helyi idő szerint értendő.

20. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.

21. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével *.pdf formátumban, a szükséges dokumentumokat cégszerűen aláírva kell benyújtani, az Ártáblázatot *.xls, ill. *.xlsx formátumban is.

22. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az értékelési szempontokra bemutatott szakember/szakemberek nevét, az árazatlan költségvetést és az értékelési szempontokra tett megajánlásokat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel nem hiánypótoltatható hiánynak tekinti az értékelési szempontokra bemutatott szakember/szakemberek nevét, illetve az értékelési szempontokra tett megajánlásokat, illetve az árazatlan költségvetés teljes hiányát. Nem hiánypótoltatható hiány esetében Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

23. Részletesen KD és Szerződéstervezet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2022